Skip to main content

barátság

09.12 Szellemi zavartság

"Nem tudjátok, mit kértek" (Mt 20,22).

07.08 Vámszedők és Bűnösök Barátja

Dátum: 
2019.07.8

Lukács 7,29-35; 15,1-2

03.20 Az Istennel való barátság

"Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok?" (1Móz 18,17)

03.12 Barát... Ragaszkodóbb A Testvérnél

Dátum: 
2019.03.12

Példabeszédek 18,24

01.07 Jézus bizalmasa

"Annyi idő óta veletek vagyok és mégsem ismertél meg engem?" (Jn 14,9).

04.17 Békesség az ellenségekkel

Dátum: 
2019.04.17

"Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti" (Péld 16,7).

Vigyáznom kell arra, hogy útaim az Úr előtt kedvesek legyenek. De még így is lesznek ellenségeim. Talán éppen azért, mert bátor vagyok az igazat cselekedni. Milyen nagyszerű ígéret ez a mai! Amikor az emberek dühösködnek, az Úr megmutatja (nekem) dicsőségét: lecsendesíti haragjukat úgy, hogy nem kell félnem tőlük.

10.09 Ő a bűnösök barátja

„Vámszedők és bűnösök barátja" (Lk 7,34).

07.22 A békéltetés szolgálata

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 5,18-21

A BÉKÉLTETÉS az ellenségesség barátsággá alakítása, és utalás rejlik benne egy olyan közösségre, amely egyszer létezett, és azt követően elveszett. Az ember közösségre teremtetett Istennel. Akkor teljesíti rendeltetését, amikor egy az Istennel. De van egy eltávolító hatás - a bűné. A bűn ember és Isten közé állt. Az ember elidegenedése Istentől, az Istennel szembeni aktív ellenségeskedéssel együtt, amely ezt követte, Ádám engedetlenségével és bűnével jött be. Az Isten akaratával szembeni engedetlenség az ember és a Teremtője közötti közösséget lehetetlenné tette.

05.09 Páratlan szeretet

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 1,17-27
SAUL ÉS JONATÁN kölcsönös emberi kapcsolataikban „egymást szerették és kedvelték, míg éltek", 23. v. Jó és gyönyörűséges, amikor a testvérek a szellemi közösség útján testvéri szeretetben együtt lakoznak, Zsolt 133,1. Vö. ÚSZ-i testvéri szeretettel. De Dávid Jonatánról ezt mondhatta: „kedves voltál nekem nagyon", „szereteted csudálatra méltóbb volt", vagyis egészen rendkívüli, 26. v.; vö. 1Kor 13,4-7.

05.03 Alig egy lépés van köztem és a halál között

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 20,1-42

AZ ELŐZŐ RÉSZBEN, 19,1-7, Saul beszélt Jonatánnal, aki elmondta ezt Dávidnak, majd pedig jót mondott Dávidról Saulnak. Saul megenyhült és visszafogadta Dávidot. Fejezetünkben Dávid Jonatánhoz menekült, hivatkozva szövetségükre és az ezt követő párbeszédben mindketten megerősítették, hogy bíznak egymásban, 1-2a. v. Saul hiányolva Dávid távolmaradását az ünnepről, megkérdezte Jonatánt, aztán megharagudott rá, hogy pártját fogja annak, aki riválisa a trónért, és utána dobta a lándzsáját; Jonatán elment nagy haraggal, és bánkódott Dávid miatt, 24b-34. v.; vö.

08. Dávid és Jonatán barátsága

Igehely (történet):        Dávid és Jonatán barátsága 1Sám 20 

Aranymondás:              Péld 17,17 Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.

Óracél:                         A barátok közötti szeretet is cselekedetekben nyilvánul meg.

10.25 Hű barátunk

„Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél." Példabeszédek 18,24b

Az Úr Jézus barátsága olyan téma, amely meleg visszhangra talál mindenütt Isten gyermekei között. Amikor a földön élt, kinevették mint a „vámszedők és bűnösök barátját" (Mt 11,19), a keresztyének azonban vállalták ezt a gúnynevet, és megtisztelő címmé változtatták.

Kiváltságos helyzetben

Kiváltságos helyzetben vagy! Figyelj! Nem tudom, gondoltál-e ezekre, de ezek tények:
A./ Tudtad, hogy amikor megtértél, a világmindenség LEGBÖLCSEBB, LEGBARÁTSÁGOSABB ÉS LEGBIZTONSÁGOSABB VEZETŐJE mellé kötelezted el magad? Ő olyan csodálatos, hogy az Ige teli van azzal, hogy az Őróla beszéljen. Az Ő személyéről, lényéről és szerepéről. Többet beszél erről, mint bármi másról…

07.20 Barátság

"Az ember, akinek barátai vannak, tanúsítson barátságot." Példabeszédek 18,24

Valamennyi mai bibliafordítás másként adja vissza ezt az igeverset („van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél"), de mindegyik tartalmazza azt a drága igazságot, hogy a barátságot ápolni kell. A barátság erősödik, de ha elhanyagoljuk, tönkremegy.

Októberi Csecsemő

OktoberiCsecsemo

Itt a földi életben bántanak minket és sebeket kapunk. Egy módon mehetsz és élhetsz tovább: ha meg tudsz bocsátani. A film való történetet és értékeket mutat be, melyek bátorítóak.

 

http://vimeo.com/56320290

Kerülő utak a boldogsághoz

Szerző: 
Philip Yancey

Az igaz barátok hatása valamiképp meglátszik az ember életén – összegezhetnénk egyetlen mondatban Philip Yancey legújabb könyvének mondandóját, amelyben szellemi mentorairól készített portréit tárja elénk. A bemutatott személyek nem csupán a szerzőt győzték meg arról, hogy éltek a földön olyanok is, akik a törvény mellett a kegyelmet, az ítélkezés mellett a szeretetet, a szenvedély mellett az értelmet is ismerték. Közülük néhányan a világra is komoly hatással voltak. Hűségesen követték a belső hangot, s nézeteikkel kiálltak a nyilvánosság elé.

Állj meg egy szóra!

Video: 
Video
Állj meg egy szóra, mert itt van az óra, hogy Istenhez közelebb kerülj!
Két úrnak nem szolgálhatsz, két úton nem járhat lábad,
el kell döntened kinek mondasz nemet!

Refr.:
Erről nem szólnak a tankönyvek és a moziban egy film sem megy,
ami azt mondaná el, hogy Ő érted támadt fel,
mert nem hiszik az emberek, hogy Jézus mindenkit szeret.

A teknőskirándulás

Egy teknőscsalád kirándulni ment. Hét évig készülődtek rá. Elindultak, és alkalmas helyet kerestek, ahol letáborozhatnak. Útjuk második évében meg is találták. Körülbelül hat hónapig tartott, míg megtisztították a területet, kipakolták az elemózsiás-kosarukat, és befejeztek minden előkészületet. Ekkor fedezték fel, hogy a sót otthon felejtették.

Tartalom átvétel