Skip to main content

megtörtség

06.03 Ő tudja, és ez nekem elég

„Minden szőlővesszőt, amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen" (Jn 15,2).

05.07 Felülről van az erő

„Bevitte József Jákobot is, az ő atyját, és állította őt a Fáraó elé. És megáldotta Jákob a Fáraót" (1Móz 47,7).

Összetörve

Mária összetörte az alabástrom edényt. Sokan azért nem tudják Jézust imádni, mert szívük, akaratuk nincs összetörve.

Zsolt 34. 19 Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket.

01.11 Megtörtség és alkalmasság

„De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben" (Hab 3,18).

05.18 Isten kipótolja a veszteséget

Dátum: 
2019.05.18

"Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska" (Jóel 2,25).

Igen, kárpótlást kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bőségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévő éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy az kárpótol bennünket a megtérésünk előtti évekért, amelyeket alázatos bűnbánattal elsiratunk.

08.14 Megtört szív

„Isten előtt a töredelmes szellem a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg Istenem!" Zsoltár 51,19

Isten teremtett szellemi világában nincs szebb jelenség, mint amikor a hívő őszintén és igazán megvallja összetöretettségét. Az ilyen ember Isten számára kedves; Ő ellenáll a büszkéknek és kevélyeknek (lásd Jak 4,6), de nem áll ellen a megtört szívűeknek és alázatosaknak.

03.09 Szelídség

„A Szellem gyümölcse pedig: ...szelídség..." Galata 5,22

Ha a „szelídség" szót használjuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy kapcsolatba hozzuk a gyöngeséggel, lágysággal, félénkséggel. Pedig a szelídség, mint a Szellem gyümölcse, valami egészen mást jelent: természetfölötti erőt.

Így is szeretlek

Ha bûneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! (Jer 14,7a)
Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. (1Jn 3,20)

Mennyei Atyám! Te, aki már mindent elõre látsz, ismered a szívek titkát, szándékát, vizsgálj meg most engem igéd tükrében!

Semmi vagyok

Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem! (Zsolt. 38.22)

Tartalom átvétel