Skip to main content

aggódás

02.27 Élj az erőforrásodból!

Akik Őreá néznek, azok felvidulnak és arcuk meg nem pirul" (Zsolt 34,6).

01.23 Vajon Őneki szolgálunk?

Márta, Márta, sok mindenért aggodalmaskodol és töröd magadat, pedig egy a szükséges" (Lk 10,41).

Aggódás vagy ima

Az aggodalom egy olyan beszélgetés, amelyben magaddal beszélsz arról, amit nem tudsz megváltoztatni. Az ima egy olyan beszélgetés, amellyel Istennel beszélsz arról, hogy mit tud változtatni.

Mt 6.31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
1Thessz 5.17-18 Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

01.13 Ő megőrzi

"Mondta azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között; hiszen testvérek vagyunk. Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld?" (1Móz 13,8).

07.16 Minden mögött Isten irányítása van

"...mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?" (Mt 7,11)

05.23 Gondoskodó hitetlenség

"Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek" (Mt 6,25).

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

04.20 A szent is gyalázhatja Istent?

"Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné" (2Kor 1,20).

01.27 Újra figyelj fel és gondolkozz!

"Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől" (Mt 6,25).

Egyenes beszéd az aggódásról

Szerző: 
Joyce Meyer

AZ AGGÓDÁSRÓL

1Pét 5,6-7 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

Isten gondoskodni akar rólunk, de ahhoz, hogy ezt megtehesse, abba kell hagynunk az aggodalmaskodást. Át kell adjuk neki a gondjainkat, azáltal, hogy bízunk benne. Ő képes gondot viselni ránk és ezt meg is fogja tenni. Zsid. 4,3 Mert mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba.

egyenesbeszedazaggodasrol.jpg

12.12 Békére találni az Úrban

Dátum: 
2019.12.12

"...a béke és a bizalom erőt adna nektek!" (Ézs 30,15).

 Az aggályoskodás és gyötrődés, a kételkedés és bizalmatlanság mindig gyöngeségre vall. Mire megyünk azzal, ha csontig soványodunk a tépelődésben? Visz valamire a sok töprengés? Mindezzel csak alkalmatlanná tesszük magunkat a cselekvésre, és annyira elcsigázzuk lelkünket, hogy végül képtelenek leszünk bölcsen és higgadtan dönteni. Így csak küszködünk és elmerülünk, míg ha hinnénk, a víz színén maradhatnánk.

12.02 Isten ígérete szerint

Dátum: 
2019.12.2

...minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. (2Pt 3,14)

Az adventi időszak a jövőre irányítja figyelmünket. Vajon hogyan alakul az emberiség jövője, és a mi személyes életünk számára mit tartogat a jövendő?

Vannak, akik nem szeretnek ezzel foglalkozni, csak a mának élnek, azt akarják élvezni. Milliók vallják: a holnap bizonytalan, fő, hogy ma érezd jól magad.

10.25 Először Isten, azután minden más

Dátum: 
2019.10.25

"Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

 A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: "Kezdetben... Isten." Legyen ez a te életed nyitánya is. Törekedjetek teljes szívetekből, minden más előtt arra, hogy Isten országának polgárai legyetek, és hogy az Ő igazsága jellemezze egész életeteket. Amire ezenfelül szükségetek van, azt megadja az Úr nektek, nem kell különösebben aggódnotok érte. Minden, amire az istenfélő élethez szükségünk van, "megadatik nekünk".

10.21 Szüntelen hála

Dátum: 
2019.10.21

...mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5,18)

Miért írja a Szentírás többször, hogy tartsuk számon Isten jótetteit, köszönjük meg újra és újra ajándékait, bővölködjünk a hálaadásban?

S mi a haszna annak, ha egymás iránt sem fukarkodunk a hálával? Nekünk is, másoknak is nagyon hasznos ez, és Isten dicsőségét is szolgálja. Hogyan?

07.30 Ma

Dátum: 
2019.07.30

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma... Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket... (Zsid 3,13.15)

07.02 Üdítõ álom

Dátum: 
2019.07.2

„Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget" (Zsolt 127,2).

02.27 Meg nem rendült bizalom

Dátum: 
2019.02.27

"Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban" (Zsolt 112,7).

A bizonytalanság rettenetes dolog. Ha nem kapunk hírt hazulról, hajlamosak vagyunk az aggódásra, és nem fogadjuk el, hogy "ha nincs hír, az jó hír". Ennek a szomorú állapotnak a gyógyszere a hit. Az Úr Szelleme által lelkünkbe szent derűt ad, és eloszlatja a jelenre és a jövendőre vonatkozó minden félelmünket.

02.25 Kié a gyermekünk?

Dátum: 
2019.02.25

Legyen egész életére felajánlva az Úrnak! (1Sám 1,28)

A gyermeket váró, gyermeket nevelő szülők jellegzetes típusai: Az aggódó szülő így gondolkodik: jaj, mennyi veszély leselkedik rád, gyermekem. Gonosz világba érkezel, rajtunk kívül senkire sem számíthatsz, de mi sem tudunk mindentől megóvni. Annyi mindennek ki vagy szolgáltatva. Ki fog vigyázni rád?

19. A négyezer megvendégelése

Igehely (történet): A négyezer megvendégelése Mt 15,29-39; Mt 6,25-34. 

Aranymondás:                Mt 6.32 Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

Óracél:                           Bátran bízzanak Isten gondviselésében.

Tartalom átvétel