Skip to main content

keresztyény

07.30 Ellentmondás?

„Mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint halálra váltak és íme élők, mint ostorozottak, de meg nem ölettek, mint bánkódók, de mindig örvendezők, mint szegények, de mégis sokakat meggazdagítók, mint akiknek semmijük sincs, de mégis minden az övék" (2Kor 6,9).

04.29 Tartani az eke szarvát

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy Isten, mindörökké!" (Zsolt 73,26).

Néhány hónapos evangelizáló körútra kértek fel egy hívő testvért. Felesége, akit nagyon szeretett, éppen gyenge egészségi állapotban volt. Az utolsó pillanatban még egy levelet küldött neki általam egy közös barátunk.

06.20 Derék asszony koronája férjének

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél!" Példabeszédek 31,10

Mik azok a tulajdonságok, amiket a keresztyén férj feleségében látni kíván? A következőkben megkíséreljük felsorolni őket. Remélhetőleg senki sem gondolja, hogy egyetlen asszonyban mindezek megtalálhatók.

Autóban

 Két autó állt a jelzőlámpánál. A lámpa zöldre váltott, de ezt az autóban ülő férfi vezető nem vette észre. A mögötte levő autóban a női vezető figyelte a környező elhaladó forgalmat. A nő egy idő után megelégelte a várakozást, elkezdett kiabálni a férfira és elkezdte ütni a kocsija kormányát, hogy mozduljon már a férfi. A férfi nem mozdult.

images_1.jpg

Keresztény vagyok

Szerző: 
Maya Angelou

 

Ha azt mondom: ‘Keresztény vagyok…’
Nem azt kiáltom: ‘Tiszták az erkölcseim’, hanem azt mondom halkan:
‘Egyszer elveszett voltam, most már meg vagyok mentve
és bűneim is megbocsátattak’.

 

Ha azt mondom: ‘Keresztény vagyok…’
Nem büszkeséggel beszélek, hanem bevallom: Botladozom,
és szükségem van Krisztus vezetésére.

 

Ha azt mondom: ‘Keresztény vagyok…’
Nem próbálkozom erős lenni, hanem tudom, hogy gyenge vagyok.
Szükségem van az Ő erejére, hogy kitartsak.

 

Hogyan hasonlítsunk Jézusra?

Maszkom, vagy lényem „hasonlít” Jézushoz?

Egy mélyen hívő ember, egyszer azt ajánlotta mindazoknak, akik Krisztusra hasonlítva akarnak szót váltani emberekkel, hogy három dolgot vegyenek halálosan komolyan. Jó volna, ha meg is fogadnánk tanácsát. Nos, mi ez a három dolog?

- Az egyik az, hogy lehetőleg mindennap vegyük észre Jézus figyelmeztetését:

A kereszténységről ma: fekete-fehérben

Video: 
Video

Hogyan "viselkedjen" egy keresztény a válságban? Hol a helye a keresztyén embernek az online világban? -többek között ezekre a kérédsekre is válaszolt az ismert marketinges szakértő, a kevesek által ismert teológiai tanár: Schlingloff Sándor

Remek válaszok, de semmi segítség

Egy ősi legenda szerint egy férfi egyszer eltévedt vándorlásai közben, és futóhomokos talajra került.

Konfucius meglátta a férfi nyomorúságát, és így szólt: „Nyilvánvaló, hogy az embernek el kell kerülnie az ilyen helyeket."

Ezután Buddha vizsgálta meg a helyzetet, és ő azt mondta: „Ennek az embernek a szerencsétlensége legyen példa a többiek számára!"

Mit mond a Biblia

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Önmagáról

A világmindenség teremtő Istenéről

A rossz és a bűn eredetéről

A jó és a gonosz közötti nagy küzdelemről az emberi történelemben

A bűn hatalmából kiszabadító Megváltóról, Jézus Krisztusról

Isten és az ember kapcsolatáról; A megtérésről és az imádságról

mitmondabiblia.jpg

Probléma

Kohn felzaklatva rohan a rabbihoz.

- Rabbi, rabbi, nagy a baj! Jaj, jaj, jaj, nagy a baj! ...

- Higgadj le Kohn - mondja a rabbi. Mond el nyugodtan, hogy mi a baj.

- Jaj, jaj, keresztény lett a fiam, most mit csináljak!

- Nyugi, Kohn! Nem vagy egyedül a problémáddal. Az enyém is az lett - mondja a rabbi.

- A tied is keresztény lett? És mit csináltál?

- Imádkoztam - mondja a rabbi - elmondtam neki, hogy keresztény lett a fiam.

Egyek legyetek!

Boruljon le elõtte minden király, minden nép õt szolgálja! (Zsolt 72,11)
Jézus Krisztusé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. (1Tim 6,16)

Keresztjének súlya

Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hûtlenül - így szól az Úr. (Jer 2,29)
Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. (Róm 11,32)

A szappangyáros és a lelkész

A szappangyáros és a lelkész

Egy gazdag portugál szappangyáros sétája közben találkozott a lelkésszel és beszélgetni kezdtek.
A gyáros bevallotta, hogy nem szokott Istentiszteletre járni, és a hite is gyenge lábakon áll...
A lelkész megkérdezte:
- Mi az oka az ön közömbösségének?

Szappangyáros

Felvállalod?

Én, az Úr vagyok a szõlõhegy õrizõje, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal õrzöm, hogy senki ne bánthassa. (Ézs 27,3)
Krisztus mondja: "Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõsgazda. Azt a szõlõvesszõt, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen." (Jn 15,1-2)

Eurcon 2010 03.16. du.

P. Schibelli: El vagyok választva Isten természetére, jellemére. El vagyok választva 3 módon. Isten által. Istennek, Istenért. Isten az, aki elválaszt minket. Ez Isten által van. Apcsel13, 1-2 válasszátok el számunkra. Sault és Barnabást válasszátok el számomra. Nem a munkára először. A szellem azt mondja, válasszátok el értem. Apcsel13, 1-2 Válasszátok el Sault, Barnabást arra a munkára.

Különbözik-e a keresztyénség más vallásoktól?

Ha valaki kapcsolatba kerül emberekkel, és megismeri vallásos hitüket, természetszerűleg merül fel a kérdés, hogy vajon a keresztyénség egyedülálló-e a világval­lások között. Vagy csak egyik változata az összes vallást foglal­koztató alapkérdésnek?

Keresztény vagyok

Szerző: 
C.S. Lewis

"Mindenekelőtt azt a kérdést kell feltennünk: melyik ajtó az igazi, s nem azt, hogy melyik tetszik a legjobban a színe vagy a burkolata alapján. Magyarán, a kérdés soha ne az legyen: "Kedvelem-e ezt az istentiszteleti formát?", hanem az, hogy "Igazak-e ezek a tanítások? Valóban szent hely-e ez?" ...

KeresztenyVagyok

Ellenségszeretet

    Én pedig azt mondom néktek: szeressétek ellenségeiteket. Máté 5, 44

A megbocsátás

A keresztény parancsolatban meg van írva: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagad!" S mivel a keresztény erkölcs szerint a "felebarátod" fogalmába beletartozik az "ellenséged" is, így szembetalálkozunk azzal az irtózatos kötelezettséggel, hogy bocsássunk meg ellenségeinknek. Részlet C.S.Lewis - Keresztény vagyok c.könyvéből.

AMegbocsatas

Építsd fel magad

Ha szeretnéd magad felépíteni, akkor nézd végig ezeket a nagyon hosszú Istentiszteleteket, amelyektől felfrissülsz, s nem az unalom öl meg. http://www.hit.hu/vva.html

Nem hiszem, hogy a jó tanításokat ki kellene rekeszteni az életedből. Az se jó, ha csak egy szerző könyvét vagy hajlandó elolvasni. Élvezd Isten szavait minden formában.

Tartalom átvétel