Skip to main content

bizalom

09.14 Mikor már semmi kiutat sem látunk

„Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta Isten Midiánt és az egész táborát" (Bir 7,14).

05.24 Feltétlen reménység Őbenne

„És amik szükségesek...adják meg nekik naponként hiánytalanul" (Ezsd 6,9).

03.16 Legyen nekem a te beszéded szerint

„Legyen nekem a te beszéded szerint!" (Lk 1,38).

02.25 Bízom az Úrban, de kétely van a szívemben

Megismerte Péter hangját, de örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem bejutva hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig így szóltak neki: »Elment az eszed!« " (Csel 12,14-15).

01.08 Engedd át Neki

„Nagy esőnek zúgása hallatszik" (1Kir 18,41).

11.24 Ráhagyatkozás

"Íme, mint a szolgák szemei uruk kezére, ...úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre" (Zsolt 123,2).

11.10 Munkatárs az evangéliumban

"...Isten szolgája a Krisztus evangéliumában..." (1Tesz 3,2).

10.23 Egyáltalán semmit

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

09.12 Szellemi zavartság

"Nem tudjátok, mit kértek" (Mt 20,22).

08.29 A hitet ki kell próbálni

"Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?" (Jn 11,40).

08.12 Nyugodj Istenben

"Mit féltek, ó kicsinyhitűek?" (Mt 8,26)

08.04 Isten bátor harcosai

"És maga mellé vette a tizenkettőt..." (Lk 18,31).

07.30 A csalódás fegyelmez

"Maga azonban Jézus nem bízta magát reájuk, ...mert ő maga tudta, mi van az emberben" (Jn 2,24-25).

07.26 Tisztaság

"...a szívből származnak..." (Mt 15,18-20).

07.20 Isten jelenlétében bízva

"Akik Úrban bíznak..., futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el" (Ézs 40,31).

07.16 Minden mögött Isten irányítása van

"...mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?" (Mt 7,11)

07.09 A nagy próba

"Nem szolgálhattok az Úrnak" (Józs 24,19).

Tartalom átvétel