Skip to main content

bizalom

09.12 Szellemi zavartság

"Nem tudjátok, mit kértek" (Mt 20,22).

08.29 A hitet ki kell próbálni

"Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?" (Jn 11,40).

08.12 Nyugodj Istenben

"Mit féltek, ó kicsinyhitűek?" (Mt 8,26)

08.04 Isten bátor harcosai

"És maga mellé vette a tizenkettőt..." (Lk 18,31).

07.30 A csalódás fegyelmez

"Maga azonban Jézus nem bízta magát reájuk, ...mert ő maga tudta, mi van az emberben" (Jn 2,24-25).

07.26 Tisztaság

"...a szívből származnak..." (Mt 15,18-20).

07.20 Isten jelenlétében bízva

"Akik Úrban bíznak..., futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el" (Ézs 40,31).

07.16 Minden mögött Isten irányítása van

"...mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?" (Mt 7,11)

07.09 A nagy próba

"Nem szolgálhattok az Úrnak" (Józs 24,19).

07.05 Ne hagyd ki Istent a számításodból

"Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne, majd Ő teljesíti" (Zsolt 37,5).

06.05 Isten biztatása

"Mert Ő mondotta... úgyhogy bízvást mondjuk" (Zsid 13,5-6).

06.03 Az ÚR titka

"Az Úr bizodalmas az Őt félőkhöz" (Zsolt 25,14).

05.31 Add Istennek az első helyet

"Jézus nem bízta magát reájuk, mert magától is tudta, mi volt az emberben" (Jn 2,24-25).

05.28 A meg nem kérdezett kijelentés

"És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről" (Jn 16,23).

05.18 Gondos gondtalanság

"Tekintsetek az égi madarakra... Figyeljétek meg a mező liliomait..." (Mt 6,26.28).

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

04.22 Elmúló fény

"Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét" (2Kor 3,18).

Tartalom átvétel