Skip to main content

boldogság

A mai ember boldogtalansága...

A mai ember boldogtalansága abból fakad, hogy nem engedi Istent szóhoz jutni.

gyerekek.jpg

05.12 Ott Van az ÚR

Dátum: 
2019.05.12

Ezékiel 48,35

12.27 Csak vezess, Uram, végig!

Dátum: 
2019.12.27

Mivel azonban kijelentést kaptak..., más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,12)

A napkeleti bölcseknek nagy csalódást jelenthetett, hogy az ország első embere nem is tud arról a nagy eseményről, ami miatt ők több ezer kilométert megtettek. Az írástudóknak akkor kell keresgélniük a szent könyvekben, s miután megtalálták a választ, nem indulnak el örömmel velük együtt, hanem csak útnak indítják őket.

06.15 Az áldott otthon áldás lesz másoknak is

Dátum: 
2019.06.15

„Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át" (Zsolt 128,5).

04.01 Jábes

OLVASNIVALÓ: 
Krónika 4,9-10

Jó oka volt annak, hogy egy júdai anya a fiának olyan komor nevet adjon, mint Jábes, amelynek jelentése "bánatos" vagy "szomorkodó". Világos, hogy az ok nem személyes, hanem szellemi jellegű volt, és lehetőséget adott egy anyának, hogy fiának a szívébe szellemi igazságokat plántáljon. Az igazság, amit még gyermekkorában megtanult, a későbbi években olyan tettekre ösztönözte, amely megkülönböztette őt testvéreitől (lásd a "tiszteletreméltóbb" kifejezést, 4,9; vö. 11,21). Ezek miatt került bele a neve ebbe a könyvbe.

08.04 Az áldott férfi

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 1,1-6

AZ 1. ÉS 2. ZSOLTÁR bevezetés az egész könyvhöz. Mindkettő Krisztusról beszél. Az 1. zsoltárban Ő a boldog Ember - ez erkölcsi dicsősége; a 2. zsoltárban Ő a felkent Király - hivatali dicsősége.

Az a kifejezés, hogy „boldog ember", hétszer fordul elő a zsoltárokban, ő az elhagyott ember a Zsolt 22-ben, a feddhetetlen ember a Zsolt 37,37-ben, és a te jobbodnak férfia a Zsolt 80,18-ban.

A boldogság titka

Szerző: 
Billy Graham

Billy Graham - egyik legismertebb könyve a boldogságról! Ez a könyv, a 2012-ben átdolgozott új kiadása... A könyvben Billy Graham "Jézus nyolc boldogságmondását" elemzi lépésről lépésre felvázolva az útvonalat, amelyen az Isten által ígért boldogsághoz eljuthatunk...

aboldogsagtitka.jpg

01.06 Igazi boldogság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 5,1-16

AZ 5-7. FEJEZETET gyakran nevezik „Hegyi beszéd"-nek. Ez a beszéd a menny királyságának „Magna Cartá"-ja. Jézus úgy kezdte üzenetét, ahogyan a Zsoltárok könyve kezdődik - az igazán boldog ember leírásával. Az Úr szerinti boldogság ismertetőjele merőben más, mint a világé. A világ azokat nevezi szerencsésnek és számítja boldognak, akik könnyen boldogulnak, gazdagok vagy híresek. A meg nem tért ember számára a boldogságot rendszerint a megbecsülés, a gazdagság vagy az érzéki gyönyör jelenti. Krisztus boldogság-mértéke ettől nagyon különbözött.

A nagy titok

Sok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy bölcs, aki azt mondta, hogy egy nagy titkot őriz egy varázs ládában, ami az élet minden területén sikeressé teszi, és ezért a világ legboldogabb emberének tartja magát. Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, még meg is próbálták ellopni a ládát, mind hiába. Minél jobban próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtalanabbak lettek, mert az irigység nem hagyta élni őket. Így teltek-múltak az évek és a bölcs egyre boldogabb lett. Egy nap egy kisfiú toppant be hozzá és azt mondta:

Mit érek vele?

  Egy nap egy horgász egy csodaszép tengerparton heverészett, horgászbotja ott volt kitámasztva a homokban és egy szál horgászzsinór lógott bele a csillogó kék habokba. Élvezte a délutáni nap melegét és örült annak, hogy halat foghat.
  Arra sétált egy üzletember, aki próbált megszabadulni a munkahelyen rárakódó stressztől. Észrevette a parton üldögélő horgászt, és elhatározta, hogy megkérdezi, miért horgászgat itt, ahelyett, hogy keményebben dolgozna magáért és a családjáért.

images.jpg

Elvitte a szél

A liget területén lévő pázsit közepén kinyílott egy pár pitypang.  Az egyik szép sárga virágú, erős fejlettebb volt, mint a többi.  Derűs képet nyújtott, mint a májusi este.  A virág hamarosan magba szökött. Hópehelyhez hasonló, könnyű kis ejtőernyők övezték a magjait.  Terveket szőttek és találgatták:
- Hol tudunk majd gyökeret verni?  Ki tudja?  Csak a szél tudja.
Egy szép napon elragadta őket a szél. A magocskák belekapaszkodtak az apró kis ejtőernyőkbe és tovarepültek.
- Sziasztok... Sziasztok.

images_1.jpg

Kórteremben -boldoggá tenni másokat

Két súlyosan beteg ember feküdt ugyanabban a kórteremben. Egyikük mindennap délután felült az ágyában egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa a testét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához volt közel. A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, és a plafont bámulta. Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, katona korukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután - amikor felült - azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, hogy mit lát az ablakon át a kinti világból.

Boldogság keresés

Egyszer egy 50 emberből álló csoport vett részt egy szemináriumon. Az előadó egyszerre csak leállt, és úgy döntött, hogy végeztet a csoporttal egy gyakorlatot. Mindenkinek adott egy léggömböt. Mindenkit megkért, hogy írja rá a nevét egy filctollal. Ezután összegyűjtötte az összes léggömböt, és berakta őket egy mások szobába.

A legfontosabb döntés

Video: 
Video

Mi az életem célja? Honnan jövök és hová megyek? Miért élek?

Boldog akarsz lenni? Légy hálás!

A videó David Steindl-Rast testvér, szerzetes és valláskutató előadása sok-sok ember előtt. A helyszín és idő: Skócia, Edinburgh, 2013 június. A szerzetes szikár, idős férfi, kopaszodó ősz haj, nagyon rövid ősz szakál. Nagyon szerényen, egyszerűen öltözött: fehér ingszerű (valószínűleg kapucnis) ruhadarab, fekete nadrág, fekete, leginkább a női tunikához hasonló, de oldalt nyitott újjatlan mellény, rajta öv, és papucs. A videó őt mutatja végig, ahogyan beszél.

A felirat szövege:

A hosszú, boldog házasság titka

A férj és feleség 60 évet éltek le együtt, hogy nem volt titkuk egymás előtt, kivéve egyet. A szekrény felső polcán volt egy cipődoboz, amibe a férj sosem nézett bele. Aztán a feleség úgy döntött, hogy elmeséli a doboz titkát a férjnek, ezért megkérte, hogy vegye elő. A dobozban két kötött baba volt és 25,000 dollár.

- Mi ez? -- kérdezte meglepetten a férj?

szeretet2.jpg

A boldogság titka

Szerző: 
Billy Graham

A könyvben Billy Graham "Jézus nyolc boldogságmondását" elemzi lépésről lépésre felvázolva az útvonalat, amelyen az Isten által ígért boldogsághoz eljuthatunk...

aboldogsagtitka.jpg

A boldogság törvénye

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Bibliai etika és antropológia.

A szeretet nem fogy el sosem

Video: 
Video

Mindenütt a földön vágynak valami jó után,
minden ember keresi hol a boldogság.
Sok mindent elérhetsz mégis üres maradhat a szív,
ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít.

Az élet néha bonyolult nem is mindig értem én,
de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény.
E három dolog közül legnagyobb a szeretet,
mely mindent elhordoz, s ha kell sok vétket elfedez

Tartalom átvétel