Skip to main content

boldogság

05.12 Ott Van az ÚR

Dátum: 
2018.05.12

Ezékiel 48,35

12.27 Csak vezess, Uram, végig!

Dátum: 
2018.12.27

Mivel azonban kijelentést kaptak..., más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,12)

A napkeleti bölcseknek nagy csalódást jelenthetett, hogy az ország első embere nem is tud arról a nagy eseményről, ami miatt ők több ezer kilométert megtettek. Az írástudóknak akkor kell keresgélniük a szent könyvekben, s miután megtalálták a választ, nem indulnak el örömmel velük együtt, hanem csak útnak indítják őket.

06.15 Az áldott otthon áldás lesz másoknak is

Dátum: 
2018.06.15

„Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át" (Zsolt 128,5).

04.01 Jábes

OLVASNIVALÓ: 
Krónika 4,9-10

Jó oka volt annak, hogy egy júdai anya a fiának olyan komor nevet adjon, mint Jábes, amelynek jelentése "bánatos" vagy "szomorkodó". Világos, hogy az ok nem személyes, hanem szellemi jellegű volt, és lehetőséget adott egy anyának, hogy fiának a szívébe szellemi igazságokat plántáljon. Az igazság, amit még gyermekkorában megtanult, a későbbi években olyan tettekre ösztönözte, amely megkülönböztette őt testvéreitől (lásd a "tiszteletreméltóbb" kifejezést, 4,9; vö. 11,21). Ezek miatt került bele a neve ebbe a könyvbe.

08.04 Az áldott férfi

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 1,1-6

AZ 1. ÉS 2. ZSOLTÁR bevezetés az egész könyvhöz. Mindkettő Krisztusról beszél. Az 1. zsoltárban Ő a boldog Ember - ez erkölcsi dicsősége; a 2. zsoltárban Ő a felkent Király - hivatali dicsősége.

Az a kifejezés, hogy „boldog ember", hétszer fordul elő a zsoltárokban, ő az elhagyott ember a Zsolt 22-ben, a feddhetetlen ember a Zsolt 37,37-ben, és a te jobbodnak férfia a Zsolt 80,18-ban.

01.06 Igazi boldogság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 5,1-16

AZ 5-7. FEJEZETET gyakran nevezik „Hegyi beszéd"-nek. Ez a beszéd a menny királyságának „Magna Cartá"-ja. Jézus úgy kezdte üzenetét, ahogyan a Zsoltárok könyve kezdődik - az igazán boldog ember leírásával. Az Úr szerinti boldogság ismertetőjele merőben más, mint a világé. A világ azokat nevezi szerencsésnek és számítja boldognak, akik könnyen boldogulnak, gazdagok vagy híresek. A meg nem tért ember számára a boldogságot rendszerint a megbecsülés, a gazdagság vagy az érzéki gyönyör jelenti. Krisztus boldogság-mértéke ettől nagyon különbözött.

A nagy titok

Sok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy bölcs, aki azt mondta, hogy egy nagy titkot őriz egy varázs ládában, ami az élet minden területén sikeressé teszi, és ezért a világ legboldogabb emberének tartja magát. Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, még meg is próbálták ellopni a ládát, mind hiába. Minél jobban próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtalanabbak lettek, mert az irigység nem hagyta élni őket. Így teltek-múltak az évek és a bölcs egyre boldogabb lett. Egy nap egy kisfiú toppant be hozzá és azt mondta:

Mit érek vele?

  Egy nap egy horgász egy csodaszép tengerparton heverészett, horgászbotja ott volt kitámasztva a homokban és egy szál horgászzsinór lógott bele a csillogó kék habokba. Élvezte a délutáni nap melegét és örült annak, hogy halat foghat.
  Arra sétált egy üzletember, aki próbált megszabadulni a munkahelyen rárakódó stressztől. Észrevette a parton üldögélő horgászt, és elhatározta, hogy megkérdezi, miért horgászgat itt, ahelyett, hogy keményebben dolgozna magáért és a családjáért.

images.jpg

Elvitte a szél

A liget területén lévő pázsit közepén kinyílott egy pár pitypang.  Az egyik szép sárga virágú, erős fejlettebb volt, mint a többi.  Derűs képet nyújtott, mint a májusi este.  A virág hamarosan magba szökött. Hópehelyhez hasonló, könnyű kis ejtőernyők övezték a magjait.  Terveket szőttek és találgatták:
- Hol tudunk majd gyökeret verni?  Ki tudja?  Csak a szél tudja.
Egy szép napon elragadta őket a szél. A magocskák belekapaszkodtak az apró kis ejtőernyőkbe és tovarepültek.
- Sziasztok... Sziasztok.

images_1.jpg

Kórteremben -boldoggá tenni másokat

Két súlyosan beteg ember feküdt ugyanabban a kórteremben. Egyikük mindennap délután felült az ágyában egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa a testét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához volt közel. A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, és a plafont bámulta. Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, katona korukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután - amikor felült - azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, hogy mit lát az ablakon át a kinti világból.

Boldogság keresés

Egyszer egy 50 emberből álló csoport vett részt egy szemináriumon. Az előadó egyszerre csak leállt, és úgy döntött, hogy végeztet a csoporttal egy gyakorlatot. Mindenkinek adott egy léggömböt. Mindenkit megkért, hogy írja rá a nevét egy filctollal. Ezután összegyűjtötte az összes léggömböt, és berakta őket egy mások szobába.

A legfontosabb döntés

Video: 
Video

Mi az életem célja? Honnan jövök és hová megyek? Miért élek?

Boldog akarsz lenni? Légy hálás!

A videó David Steindl-Rast testvér, szerzetes és valláskutató előadása sok-sok ember előtt. A helyszín és idő: Skócia, Edinburgh, 2013 június. A szerzetes szikár, idős férfi, kopaszodó ősz haj, nagyon rövid ősz szakál. Nagyon szerényen, egyszerűen öltözött: fehér ingszerű (valószínűleg kapucnis) ruhadarab, fekete nadrág, fekete, leginkább a női tunikához hasonló, de oldalt nyitott újjatlan mellény, rajta öv, és papucs. A videó őt mutatja végig, ahogyan beszél.

A felirat szövege:

A hosszú, boldog házasság titka

A férj és feleség 60 évet éltek le együtt, hogy nem volt titkuk egymás előtt, kivéve egyet. A szekrény felső polcán volt egy cipődoboz, amibe a férj sosem nézett bele. Aztán a feleség úgy döntött, hogy elmeséli a doboz titkát a férjnek, ezért megkérte, hogy vegye elő. A dobozban két kötött baba volt és 25,000 dollár.

- Mi ez? -- kérdezte meglepetten a férj?

szeretet2.jpg

A boldogság titka

Szerző: 
Billy Graham

A könyvben Billy Graham "Jézus nyolc boldogságmondását" elemzi lépésről lépésre felvázolva az útvonalat, amelyen az Isten által ígért boldogsághoz eljuthatunk...

aboldogsagtitka.jpg

A boldogság törvénye

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Bibliai etika és antropológia.

A szeretet nem fogy el sosem

Video: 
Video

Mindenütt a földön vágynak valami jó után,
minden ember keresi hol a boldogság.
Sok mindent elérhetsz mégis üres maradhat a szív,
ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít.

Az élet néha bonyolult nem is mindig értem én,
de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény.
E három dolog közül legnagyobb a szeretet,
mely mindent elhordoz, s ha kell sok vétket elfedez

Jézus boldogmondásainak etikai tanítása

Jézus küldetése, az egész isteni megváltási terv arra a célra irányul, hogy az ember ismét boldog legyen, újra rátaláljon a boldogság útjára.

Otthon

Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták. (Zsid 10,24-25)

Tartalom átvétel