Skip to main content

Írás

08.29 Bizonyságot tesznek Róla

„Tudakozzátok az írásokat...és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam" (Jn 5,39).

Az Ószövetségben nem csupán törvény, ének és prófécia található, hanem Krisztus is. De miképpen van Ő ott? Látunk előképeket, próféciákat és messiási zsoltárokat; de vajon csak írnak Őróla, vagy van ott valami több is?

05.30 Légy érzékeny

„És másodszor megszólalt a kakas. Ekkor Péternek eszébe jutott Jézusnak az a szava, amelyet neki mondott: mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem. És sírva fakadt" (Mk 14,72).

09.30 János, az író

OLVASNIVALÓ: 
János 20,30-31; 1János 1,1-4; Jelenések 1,1-6

János meg volt bízva azzal, hogy írja a Szentírás Igéit. Ez, noha Istentől ihletett tevékenység volt, mégsem közvetlen diktálást jelentett, és a lelkiismeretes erőfeszítés óráit igényelte az apostoltól; de úgy tűnik, hogy ő sohasem riadt vissza ettől a megerőltető feladattól.

04.19 Kiragadott igék

Dátum: 
2019.04.19

Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! (Lk 24,25)

Válogatunk Isten igéjében. Ami nem tetszik, amivel szemben tiltakozás van bennünk, amit nem értünk azonnal, azt nem fogadjuk el, mellőzzük, olykor el is felejtjük. Ezzel nemcsak szegényebbé tesszük magunkat, hanem a többi igét sem tudjuk helyesen érteni, torz szemléletünk lesz.

Olvasd a Bibliát!

2Kor 2:17 Mert nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem tisztán, mintegy Istenből szólunk Isten előtt, Krisztusban.

János evangéliuma

Szerző: 
Sola Scriptura

Írásmagyarázat (részletek)

janosevangeliuma.jpg

Ige

 Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly? (Jer. 23.29)

A hit fegyvere

 Vegyétek fel a Léleknek kardját, mely az Isten beszéde.  Efezusi levél 6, 17.

Az igazság fontosabb az egységnél

Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.     Korinthusi második levél 13,8.

Az egyház, és az ige

    Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam.    János 17, 8.

Tartalom átvétel