Skip to main content

csodák

07.05 Azt használja, amit Neki adunk

„Ekkor Jézus vette a kenyereket" (Jn 6,11).

06.12 Lásd meg a valóságot!

„Nincs nekünk, csak öt kenyerünk és két halunk, hacsak el nem megyünk és eledelt nem veszünk ennek az egész népnek" (Lk 9,13).

01.22 Most jön a csoda

Jaj, jaj, édes Uram, mit cselekedjünk?" (2Kir 6,15).

11.25 Egy névtelen koldus

Dátum: 
2019.11.25

Jerikóba értek..., egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. (Mk 10,46)

Bartimeus története az Úr Jézus szívébe enged bepillantást. Ki volt ő?

A leírás első mondata egy rövid életrajz. A neve? Kiderül, hogy nincs is saját neve, csak az apja után hívják így: a Timeus fia (bar = fia). Egy névtelen senki. Lakhelye Jerikó, foglalkozása koldus, munkahelye az út széle. Ide botorkál ki vagy vezetik ki mindennap, s ha annyi adomány összejön, amiből ehet valamit, legyen boldog!

11.20 Várjuk az Ő csodáit!

„Mester, bár egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit" (Lk 5,5).

03.12 Munkában a nagy orvos

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,1-35

EZ a fejezet valóban megörvendezteti a szívet. Jézussal a bűn okozta pusztítás közepette találkozunk. Hatalma teljes a pusztítás közepette. „A vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatok" (22. v.). Volt-e valaha a világon olyan orvosi rendelő, ahol a pácienseknek olyan csoportja volt látható, mint itt?

02.19 Hagyomány és valóság

OLVASNIVALÓ: 
Márk 7,1-37

EZ a fejezet azzal kezdődik, hogy a farizeusok bírálják az Úr tanítványait, mert mosatlan kézzel esznek, ellentétben a vének hagyományával (2. v.). Válaszában az Úr az Ézs 29,13-at, valamint Mózest idézi (2Móz 20,12; 21,17), így mutatva meg képmutatásuk ürességét az igazi törvénnyel, amelyet ők szájukkal szolgáltak. A tiszta kéz sohasem fogja ellensúlyozni a tisztátalan szívet!

A 3 messiási csoda

Szerző: 
Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum: A 3 MESSIÁSI CSODA

 

Valamikor Jézus Krisztus földre jövetele előtt az ősi rabbik a csodákat két csoportba sorolták.

Karácsony, a szeretet nagy csodája

Szerző: 
Gyökössy Endre

A modern ember mindent kérdez. Nagyon is el tudom képzelni, hogy valaki ezt mondaná:

"No és, ha nekem adta az Ő gyszülött Fiát, csak úgy és annak ellenére, akkor mi van? Itt állok életem romjai között, úgy érzem, nincs jövőm, mert a múltam is elvesztettem, meghalt mindenkim, akit szerettem -minek nekem a karácsony meg annak a misztériuma?!"

Emlékezz a hatalmára

Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. (Ézs 66,13)
Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Mert én élek, és ti is élni fogtok. (Jn 14,18-19)

Csodát szülõ hit

Dávid erõt kapott Istenétõl, az Úrtól. (1Sám 30,6b)
Hiszek, segíts a hitetlenségemen! (Mk 9,24)
Akkor eljönnek napkeletrõl és napnyugatról, északról és délrõl, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

 

Az Úr áll mögöttem, mögötted

A nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az Úr, meghallgatom õket. (Ézs 41,17)
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21,6c)


Teremtõ Istenem! Áldom szent nevedet! Örökké dicsérlek téged!

Észreveszed a mindennapi csodákat?

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 150,6)

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. (Fil 4,4)

 

Istenünk! Csendesíts el színed elõtt. Add nekünk Igéd tiszta erejét!

Ózd a csodák csodája

Érdemes ezt a 10percet végignézni. Nem is gondoltad volna? Pedig ez ma Magyarországon van. Ha te is ilyen helyeken nőttél volna fel, te hova jutnál?

http://krtv.dds.hu/index.php?p=video&id=7

Csodák és csodálatos dolgok

Szerző: 
Werner Gitt

Éppen az elmúlt évtizedekben hallottuk a tudomány fantasztikus eredményeit: az embernek sikerült a holdra eljutni, a Dolly nevű báránt klónozták és az ember genomját kapcsolódási sorrendbe rendezték. Ilyen felvilágosodott korban lehetne-e még hinni a Biblia csodáiban?

CsodakEsCsodalatosDolgok
Tartalom átvétel