Skip to main content

életcél

Örök élet - ingyen?

Jézus Örök élet – Ingyen 

Ingyen?! Valaki úgy gondolja, hogy ami ingyenes az értéktelen, és ezért nem is kell. Mások azt mondják, semmi sincs ingyen. Nem tudom, ön hogyan gondolkodik erről, de én úgy vélem, hogy kaphatok valamit ingyen, de ehhez az kell, hogy előtte más fizesse meg az árat. Az ajándékozó fizeti meg az árat (idő, pénz, fáradság), az ajándékozott viszont ingyen elfogadhatja az ajándékot. 

Ön kapott már valami értékeset ajándékba?

03.09 Nem maradsz le semmiről

„Igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus" (Fil 3,12).

Cél a mennyország

Vedd célba a mennyországot, és megkapod a földet ráadásként, de ha a föld a célod, egyik sem lesz a tiéd!

11.09 Honnan - hová?

Dátum: 
2019.11.9

Hágár...! Honnan jössz és hová mégy?... Térj vissza úrnődhöz... (1Móz 16,8-9)

Vannak emberek, akik nem találják a helyüket, sehol sem érzik igazán jól magukat, s mindig valamilyen környezetváltozástól remélik a boldogságukat. Részben ilyen volt Hágár is, aki elfutott úrnője elől, a pusztában azonban a biztos pusztulás várt volna rá. Isten utánaküldött egy angyalt, és ezt üzente neki: „Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte", és utódaira nézve nagy ígéretet adott neki.

04.23. Irányváltás

Dátum: 
2019.04.23

Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet... (Lk 24,33)

Ez a két tanítvány tehát még abban az órában indult vissza Emmausból Jeruzsálembe, hogy vigye az örömhírt: Krisztus feltámadt. Néhány óra különbséggel ugyanazon az úton, ugyanaz a két ember - de mennyire más lélekkel!

11.12 Élet fája

08.23 Törekvés az életre

OLVASNIVALÓ: 
Filippi 3,1-11

„UGYANAZOKAT ÍRNI" azt mutatja, hogy Pál nemcsak az ember saját dolgait illetően folytatja a gondolkodásnak ugyanazt a témáját. Voltak ellenségek, akik a saját dolgaikat keresték, és így megosztották a szenteket, ezért volt szükség a figyelmeztetések megismétlésére. A júdaista tanítók a külső szertartást erőltették, de a hívők az igazi körülmetélkedést, mert a szentély megtapasztalása és a Krisztusban, nem pedig a (hús)testben való bizakodás jellemzi őket (1-3. v.; 1Kor 2,2; Gal 6,14; Kol 2,11-12).

08.20 Az élet célja

OLVASNIVALÓ: 
Filippi 1,12-30

KRISZTUS ÜGYÉT előmozdítja az evangélium hirdetése (12-18. v.); Krisztus bemutatása a hívő ember életében (19-26. v.); a bizonyságtétel védelme (27-30. v.).

08.03 Miben gyönyörködik Isten?

"Nem a férfi izmaiban gyönyörködik." Zsoltár 147,10

Az emberi értékek a Mindenható előtt nem sokat jelentenek!

Gondolhatunk a sportvilágra. A karcsú és gyors versenyfutóra, aki átszakítja a célszalagot, s diadalittasan emeli karját a magasba. A kosárlabda-játékosra, aki ügyesen mozog az ellenfél térfelén, és a kosárba dobja a döntő pontokat hozó labdát. A labdarúgóhősre, aki kijátssza a védőket, és védhetetlenül belövi a győztes gólt.

A legfontosabb döntés

Video: 
Video

Mi az életem célja? Honnan jövök és hová megyek? Miért élek?

Felnőni választás kérdése

A főiskola első napján a professzorunk bemutatta magát, majd megkért minket, hogy mutatkozzunk be valakinek, akit eddig nem ismertünk. Felálltam, körülnéztem, amikor valaki enyhén megérintette a vállam. Hátrafordultam, és egy ráncos, öreg hölgy nézett rám mosolyogva, beragyogva ezzel az egész osztályt. Így szólt: - Szia jóképű. A nevem Rose. 87 éves vagyok. Megölelhetlek?
Nevettem, és lelkesen válaszoltam:
- Még szép, hogy meg!
Erre ő barátságosan megszorongatott.

Tanulni, élni

Remény

(folytatás innen)

Remény

Úgy gondolom, hogy a remény az ön szívében, ugyanaz, ami az enyémben. Hogy lehet ez? Miért vágyunk az életünkben igazságra, célra, szépségre, erkölcsösségre, szeretetre és elfogadásra?

Azért mert valaki szándékosan helyezte ezeket a szívünkbe. Vajon miért? Talán azért hogy a keresésére induljunk, hogy megtaláljunk Őt. Talán azért, mert Ő be tudja tölteni a szükségeinket, mindazokat, amiket elsoroltam. Ki Ő?

A kereszt botránya 2. rész - Életminőség növekedés

Video: 
Video

Hogyan szabadulhatsz meg szenvedéseid 90 százalékától? Instant életminőség javulás.A Bajai Reménység Gyülekezet és a Bajai Pünkösdi Közösség meghívására érkezett Bajára Schlingloff Sándor. A minikonferenciának ez a második előadása. (Baja, 2011.10.22.)

Emberek és istenek

Video: 
Video

Emberek és istenek
(Des hommes et des dieux / Of Gods and Men)

Színes, feliratos, francia filmdráma, 122 perc, Dolby Digital.

Munkatárs, szántóföld, épület

Megvigasztalom õket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. (Jer 31,13)
Jézus így szólt Mártához: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsõségét?" (Jn 11,40)

Uram, olyan jó vagy hozzám. Miért szeretsz te ennyire engem?

Helyünk és feladatunk a világban

Ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. (2Sám 12,13)
Aki a Fiúban marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta õt, és nem is ismeri õt. (1Jn 3,6)

Talpra állított

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! (Zsolt 118,17)

Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. (Gal 2,20)


Szólíts meg, Uram, Lelked által, tölts el Szentlelkeddel, halljam, hogy beszélsz hozzám, segíts talpra állnom és elindulnom feléd! Hívj el engem is örök életedre! Ámen.

A biztos siker

Video: 
Video

Sikeres akarsz lenni?

Egyáltalán mit jelent a siker számodra?

(2010.04.17 Gödöllő)

Megnézés az eredeti publikációs helyről

Ha csak meghallgatni akarod, vagy letölteni az MP3-t, akkor kattints ide!

(további linkek: http://bibliaszol.hu    http://istenletezik.hu http://mbszegodollo.blip.tv/  )

Mire (Kire) nézel?

Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból! Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait. (5Móz 4,2)

Krisztus mondja: "A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, õ tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (Jn 14,26)

Az élet célja a felkészülés

Schlingloff Sanyi

Eféz 5:21   Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.

Eféz 5 a kapcsolatokról szól. A férfi és nő kapcsolatának rejtélye, őrülete, csodája.

Pál azt mondja, hogy kívánom, hogy mind úgy legyetek, mint én. Mert aki megházasodik a testben gyötrelme lesz.

Tartalom átvétel