Skip to main content

elkötelezettség

07.20 Kiben gyönyörködsz?

„Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön" (Zsolt 73,25).

02.14 Mit teszek én az Úrért ma

Hiszen jó dolgot cselekedett velem" (Mt 26,10).

Amikor visszatér az Úr, és mi színről-színre láthatjuk, bizonyosan minden kincsünket az Ő lábai elé szórjuk majd. De mit teszünk ma?

01.18 Elkötelezve

Azért Agrippa király, nem lettem engedetlen a mennyei látomás iránt" (Csel 26,19).

04.18 Készenlét

"Szólította őt Isten... Az pedig mondta: ímhol vagyok" (2Móz 3,4).

01.21 Gondolj arra, amire Isten emlékezik

"Emlékezem... gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére..." (Jer 2,2).

06.29 Magától terem a föld...

Dátum: 
2019.06.29

Magától terem a föld... érett magot a kalászban. (Mk 4,26-29)

A hagyomány szerint ezen a napon szokták elkezdeni az aratást. A következő hetekben kerül tető alá egész évi kenyerünk. Meg szoktuk-e köszönni Istennek a kenyeret? A miatyánk szavaival néha kérjük, de tudjuk-e, mennyire az ő kegyelmétől függ az, hogy legyen termés, és abból jusson kenyér mindenkinek? S tudjuk-e, hogy az emberi önzés miatt mégsem így történik?

12.24 Hited edzése

„Minek adjam ezt száz embernek?" (2Kir 4,43).

07.09 Megújhodás és öröm Jeruzsálemben

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 30,1-31,1

ISTEN NÉPE KÖZÖTT a megújulás gyakran egyetlen áldott lélek szorgalmából fakad. Azokat a királyokat, akik Ezékiáshoz hasonlóan ilyen megújhodást értek el Izráelben, három dolog jellemezte: tisztelet Isten Igéje iránt, Isten népével való törődés, és elkötelezettség Isten háza iránt.

02.20 Ölbe tett kézzel

„Nem eszem, amíg el nem mondom a mondanivalómat!" 1Mózes 24,33

Amilyen sürgősnek látta Ábrahám szolgája a maga küldetését, olyan jelentősnek kell látnunk nekünk is a magunk feladatát. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal futkosnunk kell minden irányba. Nem is azt, hogy mindent ideges kapkodással kell tennünk, hanem azt jelenti, hogy az előttünk álló kötelességnek elsőbbséggel és sürgősséggel szánjuk oda magunkat.

Túl sok mozdonyvezető

A történelem egyik legszörnyűbb vasúti katasztrófája a spanyolországi Leon El Toro alagútjában történt 1944. január 3-án.

Több mint ötszázan meghaltak.

A kötél és a talicska

Ez a történet Charles Blondin nevű híres francia cirkuszi mutatványosról szól a 19-dik században, aki egy hosszú acélkábelt feszített ki a Niagara vízesés fölött. Erős szélben is biztonsági védőháló nélkül járkált, futott, sőt táncolt a kötélen az őt figyelő óriási tömeg ámulatára és gyönyörűségére.

Charles Blondin

Isten országa már közöttetek van.

Ne ölj! (2Móz 20,13)

Az az üzenet, amelyet kezdettõl fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Aki gyûlöli a testvérét, az embergyilkos. (1Jn 3,11.15)

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett! Szabadulást szerzett az õ jobb keze, az õ szentséges karja.. (Zsolt 98)

Thomas Edison, a csődtömeg

Edison életrajzírói megörökítik, hogy a villanykörte feltalálója több mint kilencszáz olyan villanykörtét készített, ami nem működött, mielőtt elkészült volna egy működőképes. Kilencszáz alkalommal vette a fáradságot, hogy elkészítse a villanykörtét, bedugja, bekapcsolja a kapcsolót, és nézze, hogy nem történik semmi.

Telemachus Rómába megy

Szent Telemachus, egy negyedik századi szerzetes, aki egy kolostorban élt, egy napon úgy érezte, hogy Isten Rómába szólítja. Nem tudott rájönni, hogy mit akarhat vele Isten Rómában, de érezte a késztetést, hogy mennie kell. Földi javait tarisznyába tette, amit átvetett a vállán, és elindult a poros úton nyugatnak, Róma felé.

Sparky, az örök vesztes

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit a pajtásai egy képregényben szereplő „Sparkplug" nevű ló után Sparky-nak neveztek. Bár a fiú utálta a gúnynevét, soha nem tudott megszabadulni tőle.

Ne légy visszaeső

A mai nap igéi:

Elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől. (1Móz 3,8)

Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen Isten szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. (Zsid 4,13)


 

Köszönöm, Uram, hogy elszenvedted helyettem bűneim büntetését!

Jó döntések

Egy fiatalember mindössze harminckét éves volt, amikor bankigazgatói állásra jelölték. Ez az előléptetés a fiatalember legmerészebb álmait is felülmúlta, de egyszersmind meg is rémítette, ezért elment az igazgatóság köztiszteletben álló idős elnökéhez, hogy tanácsot kérjen, hogyan lehet belőle jó bankelnök.

Az angol királynő

Az angol királynő gyakran ellátogat a Bob Morrow kastélyhoz. Egy alkalommal, amikor egyedül sétált ott, elkezdett esni az eső. A legközelebbi parasztháznál keresett menedéket. A hölgy, aki ajtót nyitott, nagyon dühös volt amiatt, hogy valaki ebben a kora reggeli órában háborgatni merészeli. Résnyire kinyitotta az ajtót, és kimordult:

-     Mit akar?

Tűzálló

 Tűzálló (Fireproof) - Feliratos film
Hogyan hozhatjuk helyre a legelromlottabb házasságot is?
A Fireproofban a tűzzel való küzdelem helyett a házasság megmentése kerül előtérbe.

Jézus és a futballcsapat

Egy középiskolai nyári táborban, amely két héttel a futball „pokoli hete" előtt volt, ahogy a játékosok a bajnokság előtti edzőtábort hívták, az iskolai válogatott több tagja is elkötelezte magát Jézus követésére, miután a tábor előadója nagyon szemléletesen beszélt arról, hogy Jézus győztesekké teszi a veszteseket.
Tartalom átvétel