Skip to main content

Bibliával kapcsolatos

Közelgő lódobogás

Szerző: 
Billy Graham

Fölveti a hívők nagy kérdését: Ha a Messiás már eljött, miért olyan gonosz a világ?
A zsidók kérdése így szól: Ha a világ olyan gonosz, miért nem jön a Messiás?

KozelgoLodobogas

A boldogság nem véletlen

Szerző: 
dr.Carl H. Stevens

dr.Carl H. Stevens egyedi és felfrissítő magyarázatot ad számunkra Jézus Krisztus bevégzett munkájáról, és annak alkalmazásáról az emberre nézve a A boldogság nem véletlen című könyvben.

ABoldogsagNemVeletlen

Mit jelent ez: én hiszek

Szerző: 
dr.Gerhard Bergmann

Alig van jobban félreértett szavunk, mint a hit.
A hit szónak három jelentése közt kell különbséget tennünk:
1. A mindennapi szóhasználatban "azt hiszem" azt jelenti, hogy "nem tudom biztosan" - pl. hogy visszaadtam-e a könyvet, vagy nem.

EnHiszek

Az élet könyve

A négy evangélium közül egyik sem adja a teljes információt, amit ismerünk Krisztusra vonatkozólag. Egy része az evangéliumok közül háromban megtalálható, más része kettőben fordul elő és bizonyos része csak egyetlen evangéliumban található.

AzEletKonyve

A SzentLélek

Szerző: 
Billy Graham

A keresztyénség 2000 éves története során senki annyi embernek és annyi helyen nem hirdette a jó hírt, mint Billy Graham. Azzal nem mondunk sokat, hogy mind az öt világrészben igét hirdetett. Előtte mások is megtették.

ASzentlelek

Az Úr közel

Szerző: 
Csia Lajos

Ez alatt a kedves mondat alatt nem mindnyájan ugyanazt értjük. És ez természetes is, mert az Úr többféle közelségéről lehet beszélni. Maga ez a szó: „az Úr” is többféleképpen értelmezhető. A Szentírás az istenség mindhárom személyére alkalmazza; az Újszövetség legtöbbször a Fiúra.

AzUrKozel.jpg

Ablak a végtelenre

Szerző: 
Karikó Éva

Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról életről, emberről...

Böjte Csaba testvért, az erdélyi ferencest, a nehéz helyzetben élő gyermekek megmentőjét, 1500 szociális árva nevelőapját ma már senkinek nem kell bemutatni. Minden egyes szavának súlyt és hitelt ad élete, nem csupán beszél Isten országáról, hanem mindent meg is tesz, hogy ez az ország itt a földön kibontakozzon.

AblakAVegtelenre.jpg

Újszövetségi Kommentár II. (Korintus-Jelenések)

Szerző: 
William MacDonald

Ez a kommentár egyszerű, mesterkéletlen nyelven íródott. Nem tudományos vagy elmélyülten teológiai jellegű. A legtöbb hívő ember nem járatos az Ó- és Újszövetség eredeti nyelveiben, ez azonban nem fosztja meg őket az Ige gyakorlati hasznától. A Szentírás rendszeres tanulmányozása által bármely keresztyénből lehet „oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazság beszédét” (2Tim 2,15). A magyarázatok rövidek, tömörek és lényegre törők.

MacDonaldKommentar2.jpg

Újszövetségi Kommentár I. (Máté-Róma)

Szerző: 
William MacDonald

Az ismert és közkedvelt amerikai szerző 720 oldalas magyarázatos könyve, mely az Újszövetséget a Máté evangéliumától a Rómaiakhoz írt levélig magyarázza versszakonként.
Egyszerű, világos, érthető stílusban íródott, nem csak lelkészeknek ajánljuk, hanem mindenkinek, aki szeretne elmélyülni, az ige ismeretében.

 

MacDonaldKommentar1.jpg

Isten még mindig szól hozzánk

Szerző: 
William MacDonald

Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei "életre kelnek

IstenMegMindigSzolHozzank

Áldás és átok

Szerző: 
Derek Prince

"A felületes szemlélő számára az emberi élet a fény és az árnyék zavaros egyvelege, melyben semmilyen rendezettség, törvényszerűség nem fedezhető fel. Két ember fej fej mellett indul, hasonló a hátterük, képességeik is szinte azonosak, és egyazon irányban haladnak.

AldasEsAtok

Ez élet sötétsége

Szerző: 
Frank E. Peretti

Ef. 6.12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

EzEletSotetsege

A karizmatikus mozgalom az utolsó idők ébredése, vagy az utolsó idők megtévesztése?

Szerző: 
Rudolf Ebertshauser

A  pünkösdi  és  karizmatikus  mozgalom  prófétái  és  tanítói  újra  meg  újra  hírt  adnak  a  Szent  Szellem hamarosan bekövetkező, nagymértékű kitöltéséről és az utolsó  idő ébredéseiről.

AKarizmatikusMozglaomAzUtolsoIdoekEbredeseVagyAzUtolsoIdoekMegtevesztese

A hűséges Krisztus követés és a karizmatikus tévelygés

Szerző: 
Rudolf Ebertshauser

Pál apostol: „Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is. 2. Mert isteni buzgósággal   buzgok értetek; hisz eljegyeztetek  titeket egy  férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. 3.

AHusegesKrisztusKovetesEsAKarizmatikusTevelyges

A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira

Szerző: 
Alexander Seibel

Vajon van-e összefüggés a Biblia eszkatológikus kijelentései és napjaink bizonyos eseményei között?

ABibliaRavilagitATerrorizmusOkaira

Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?

Szerző: 
Lothar Gassmann

Mi az igazság az asztrológiával, spiritizmussal, mágiával és varázslással kapcsolatban?

AzEzoterikusTanMintSegitsegAzEletben
Tartalom átvétel