Skip to main content

Keresztény élet

Üdvösség Isten ingyen kegyelméből

Szerző: 
Ch. H Spurgeon

C. H. Spurgeon, a híres baptista igehirdető - összegyűjtött igehirdetései, válogatott szolgálatai.

A szerző híven követte igehirdetéseiben a Szentírást, amelyet őszinte átéléssel ismertetett hallgatóival. Prédikációit sok péáldával fűszerezte, sőt még a humor sem hiányzott soha abból.

udvossegisteningyenkegyelmebol.jpg

Hová tűnt az örömhír

Szerző: 
Philip Yancey
Yancey az egyik legelismertebb és legkeresettebb keresztény író. Az államokban már két könyve is elnyerte az "Év legjobb keresztény könyve" díjat. (Jézus másként és a Meghökkentő kegyelem) Mindig nagyon izgalmas és nagyon aktuális témákról ír, amit az új könyve is bízonyít:- Hová tűnt az örömhír? Mert manapság - sajnos - jó pár gyülekezetben amit hirdetnek, az minden csak nem örömhir! Inkább csak terheket pakolnak a hívekre, és hosszan sorolják, hogy mit nem tehetnek többé! Ebben mi az örömhír?
hovatuntazoromhir.jpg

Hol van Isten, amikor fáj?

Szerző: 
Philip Yancey

A világhírű szerzőnek ebben a könyvében arról olvashatunk, hogy ha Isten valóban annyira szeret minket, akkor miért engedi, hogy mindenféle rossz történjen velünk? "Egyedül a szenvedés hangszórója elég erős ahhoz, hogy térdre és gondolkodásra kényszerítsen életről, halálról, igazságról… Kórházlelkész van, koktélparti-lelkész nincs." A szerző ezúttal sokak által elkerülni igyekezett területre lép: közel megy a fájdalomhoz és a szenvedéshez, hogy válaszokat találjon a földi élet árnyékos oldaláról érkező kínzó kérdéseinkre, segítségül hívva az emberi tapasztalat és a Biblia gazdagságát.

holvanistenamikorfaj.jpg

A szeretet gyógyszer nem jutalom

Szerző: 
Böjte Csaba

Életadó morzsák Csaba testvér asztaláról a párbeszédről, a bizalomról, a megbocsátásról, az emberi kapcsolatokról. Böjte Csaba Füves könyv-sorozatának negyedik kötete. (Előző kötetek: A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény; Az igazgyöngy fájdalomból születik; A virág a fény felé hajlik.)

aszeretetgyogyszernemjutalom.jpg

Hazai levél

A kisvonat zakatolva futott az éjszakában a hegyek között. Iszonyatos zsúfoltságban szorongtam anyám mellett, és azon töprengtem, hogy elmondjam-e neki, ami a szívemet nyomja. Tübingenben várt rám, ahol teológiát tanultam, s most együtt utaztunk hazafelé. Végül összeszedtem a bátorságomat.

Boldogság keresés

Egyszer egy 50 emberből álló csoport vett részt egy szemináriumon. Az előadó egyszerre csak leállt, és úgy döntött, hogy végeztet a csoporttal egy gyakorlatot. Mindenkinek adott egy léggömböt. Mindenkit megkért, hogy írja rá a nevét egy filctollal. Ezután összegyűjtötte az összes léggömböt, és berakta őket egy mások szobába.

Gondolatok az imádságról

Szerző: 
Ironside, H.A.

Az imádsággal kapcsolatban felmerülő kérdéseket veszi végig a könyv, mint pl.
- Hogyan imádkozhatom Isten akarata szerint?
- Meghallgatja-e Isten az imádságomat?
- Miért nem kapok választ az imádságaimra?
- Mivel Isten mindent tud, miért kell imádkoznom?

gondolatokazimadsagrol.jpg

Krisztus iskolájában

Szerző: 
Gooding, David Dr. Proof

A szentségről a János 13-17 alapján.
A könyv arról szól, hogyan lehetünk mi is Jézus Krisztus tanítványai az akkori tanítványokkal együtt a János 13:17 alapján.

krisztusiskolajaban.jpg

A hitből való élet

Szerző: 
Mackintosh, C. H.

Milyen volt a hitből való élet Dávid király életében és korában...
Erről szól ez a fantasztikus könyv.

ahitbolvaloelet.jpg

Isten szolgálatában

Szerző: 
Warren W. Wiersbe

Már sok könyvet olvashattunk a keresztyén élet legfontosabb eleméről - a szolgálatról - de ez valami egészen más!A szerző olvasmányos, beszélgetős stílusban magyarázza el, mit is csináljunk és hogyan értékeljük az Isten szolgálatában végzett munkánkat. Ez a könyv mindazoknak szól, akik Istent akár hivatásszerűen, akár laikusként akarják szolgálni.
A könyv elénk tárja mindazt, amit a pályafutása elején maga Wiersbe is szeretett volna tudni a szolgálatról:- mit, mikor és hogyan?

istenszolgalataban.jpg

Társra várva

Szerző: 
dr.Kováts György és Anna

Ez a könyv mindenkinek való. Mindenkinek, aki gondolkodik arról, mit jelent ez: "hozzám illő segítőtárs".

Az imádkozás kiváltsága

Szerző: 
D.L.Moody

Kis füzet a neves szerzőtől, az imádságokról a Bibliában:
- Imádat - Bűnvallás - Kárpótlás - Hálaadás - Megbocsátás - Egység - Hit
- Könyörgés - Alázatosság - Megválaszolt imádságok

azimadkozaskivaltsaga.jpg

Ösvényem világossága

Szerző: 
William MacDonald

W. MacDonald rendkívül gyakorlatias áhítatos könyve Isten Igéjének a szeretetét, és az Úr Jézus Krisztus iránti odaadásunkat kívánja felébreszteni és ébren tartani. A fentiekből adódóan a mindennapokban előforduló nehézségek, bűnök isteni megoldásában kíván útmutatást adni.
„Az én lelkem szomjazza, hogy az én lábamnak legyen szövétneke az Ige, az én ösvényemre derítsen világosságot Isten áldott beszéde.”

osvenyemvilagossaga.jpg

A tékozló fiú hazatérése

Szerző: 
Henri J. M. Nouwen

 (Egy hazatalálás története)
 
Olvassuk-e rendszeresen a Bibliát? Mit jelent a számunkra egy-egy emblematikus története? Belehelyezzük-e magunkat a parabola műfajában megírt példabeszédekbe? És ha igen, akkor kivel azonosulunk, ki a szimpatikus és kivel nem szeretnénk közösséget vállalni? Valami egészen újat tudhatunk meg, ha odafigyelünk azokra, akik előttünk jártak.

atekozlofiuhazaterese.jpg

Félelem nélkül

Szerző: 
Max Lucado

Manapság sokat hallani munkahelyi elbocsátásokról, gazdasági válságról, közel-keleti zavargásokról, a lakáspiac drasztikus visszaeséséről és a globális felmelegedésről...Napjaink átka a terrorizmus a rémítő erőszak. Úgy tűnik, a félelem száz évre bérbe vette a szomszédos épületet, és már "boltot is nyitott" a sarkon. A félelem börtönbe terel minket, és ránk csapják az ajtókat. Nem lenne nagyszerű kijönni onnan? De, hogyan?

felelemnelkul.jpg

A boldogság titka

Szerző: 
Billy Graham

A könyvben Billy Graham "Jézus nyolc boldogságmondását" elemzi lépésről lépésre felvázolva az útvonalat, amelyen az Isten által ígért boldogsághoz eljuthatunk...

aboldogsagtitka.jpg

Új élet - valódi szabadság

Szerző: 
Dr. Larry Crabb

A világhírű szerző, pszichológus könyve a valódi szabadságról szól. A szabadságról, amelyről manapság rengeteg film, könyv és recept szól. Szinte bármely újságot kinyitja az olvasó, találkozhat egy önmegvalósító, méregtelenítő és "igazi" szabadságra vezető cikkel. Megfigyelhető, hogy például manapság már az egészség és a "boldogság" egyik szinonimája, egy jógázó nő lett. (Buddhizmus) Vagy a békesség és a biztonságé, egy Magán Nyugdíj Pénztár...
Mikor lesz a kereszt a "szabadság" szimbóluma?
A könyv azt a kérdést boncolgatja, hogy tényleg lehet-e felszabadultan élni!

UjEletValodiSzabadsag

Üzenet gyermekeknek

Szerző: 
Evert Kuijt

Napi bibliai elmélkedés gyermekeknek.

Az imádságról

Szerző: 
Olaf Hallesby

Dr.Olaf Hallesby proferssor (1879-1961) könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, az imádkozással való visszaélésről, módjáról és titkáról ír és ezáltal olvasóit az Istennel való érintkezés teljesen új megértéséhez vezeti el.

azimadsagrol.jpg

A sáfárság öröme

Szerző: 
Sáfárság munkacsoport

Jó sáfárkodásra és jó sáfároka van szükség, hogy szűkebb vagy tágabb környezetünkben Isten áldása valóban azzá lehessen, hogy az Úr iránti hálaadás növekedjen. Azért, hogy Isten kedves arca látható legyen bennünk és környezetünkben.

asafarsagorome.jpg
Tartalom átvétel