Skip to main content

Lelkigondozás

Édentől Kánaánig

Szerző: 
John Bennett

- Napról napra végig a Biblián - 
Rövid áhitatok az év minden napjára Mózes öt könyve alapján. Az öt mózesi könyv gyakorlati, ma is aktuális tanítások tárházát tartalmazza.

edentolkanaanig.jpg

Noé Istennel járt

Szerző: 
Cseri Kálmán

Noé példáján keresztül mi is megélhetjük az Istennel való járást. JézusKrisztus lehetővé tette, hogy ezt most bármelyikünk elkezdje…

noeistenneljart.jpg

A szívem - Krisztus otthona

Szerző: 
Robert Boyd Munger

Az efézusiakhoz írt levelében Pál apostol az alábbiakat írja: „Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan meg­erősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetek­ben" (3,16-17). Egy másik fordítás szerint: „Hogy Krisztus letelepedjen, és otthonra leljen a szíve­tekben, hit által" (Weymouth).

Merj szeretni!

Szerző: 
Alex Kendrick, Stephen Kendrick

- Negyven nap, amely megváltoztatja a világot! -
Legalábbis a Tiédet kedves Olvasó! De ha Te változol, változik a házasságod, változik a családod is. És változik a körülötted levő világ is. És gondolj csak bele, hogy mi minden történhet, ha ezeket a változásokat a szeretet szítja...?!

merjszeretni.jpg

Kicsoda az ember?

Szerző: 
Dr, Larry Crabb

Az első Larry Crabb könyv, amely hazánkban megjelent!
Témája:
Minden ember rendezett kapcsolatra vágyik. Egyetlen érzelem sem összeférhetetlen a lelki érettséggel. Tény viszont, hogy minden érzelem hasznos. Kell, hogy egyre jobban rádöbbentsenek bennünket, mennyire nem vagyunk függetlenek Istentől...
Nagyon alapos, mély lelkigondozói könyv, amely egy lelkigondozónak sem hiányozhat a könyvespolcáról!

KicsodaAzEmber

Kerülő utak a boldogsághoz

Szerző: 
Philip Yancey

Az igaz barátok hatása valamiképp meglátszik az ember életén – összegezhetnénk egyetlen mondatban Philip Yancey legújabb könyvének mondandóját, amelyben szellemi mentorairól készített portréit tárja elénk. A bemutatott személyek nem csupán a szerzőt győzték meg arról, hogy éltek a földön olyanok is, akik a törvény mellett a kegyelmet, az ítélkezés mellett a szeretetet, a szenvedély mellett az értelmet is ismerték. Közülük néhányan a világra is komoly hatással voltak. Hűségesen követték a belső hangot, s nézeteikkel kiálltak a nyilvánosság elé.

Még utam ködbe vész, Te látod már...

Szerző: 
Paul Müller

- Áhítatok betegeknek -

Ebben a 72 áhítatban egy beteg ember fordul szenvedő sorstársaihoz.
A szerz, Dr.Paul Müller 1896-ban született, 1914 és 1922 között természettudományokat tanult. Több iskolában tanított, és könyveket adott ki. 1924-től haláláig szklerózis multiplexben szenvedett.

megutamkodbevesz.jpg

Jöjjetek énhozzám

Szerző: 
Tom Wells

Ez a könyv a lelkedről, annak megmentéséről szól! A Te lelkedről, a Te örök sorsodról! Jézus ezért hív magához! Ne miattunk szánj tehát időt elolvasására! Saját magad miatt fontos ezt megtenned! Hiszen minden embernek elemi érdeke, hogy tisztában legyen az örökkévalóság kérdéseivel. Szóval, saját lelked itt a tét! Itt valóban a lét a tét!

jojjetekenhozzam.jpg

A szeretet választható

Szerző: 
Hemfelt, Minirth, Meier

Az amerikai pszichológus illetve pszichiáter szerzők a saját klinikájukon megfordult több ezer pácienssel folytatott terápiás tapasztalataik felhasználásával mutatják be azokat a kóros kapcsolati mintákat, melyeket összefoglalóan kodependenciának neveznek.

aszeretetvalaszthato.jpg

Függőségek kihívásai

Szerző: 
Dr. Erdélyi Judit

A kiadvány számba veszi, és leírja a különböző szenvedélybetegségeket, mint pl. a drog-függőség, alkoholizmus, nikotin-függőség, szellemi kötözöttségek.

fuggosegekkihivasai.jpg

A boldogság választható

Szerző: 
Hemfelt, Minirth, Meier

Vajon mi az oka annak, hogy a legaktívabb hívők között is oly sok a depressziós ember?
A kedves Olvasók bizonyára ismerik már ennek a könyvnek a párját, a sikeres: - A szeretet választható c. könyvet, amelyben a kóros kapcsolati mintákat elemezték, melyeket összefoglalóan kodependenciának neveznek (társfüggőség).

aboldogsagvalaszthato.jpg

Társtaláló

Szerző: 
Joshua Harris

A szerző jól ismert már a hazai olvasóknak.
Előző könyve - Búcsú a randevúktól - nagy siker volt évekig.
E könyve - Társtaláló - ennek a folytatása!
Út a "hogy vagy?"-tól a "boldogító igen"-ig.
A könyv őszintén, a szerelmet is vállalva, újszerűen és bibliai alapon foglalkozik a kapcsolatokkal.

Tarstalalo.jpg

Tilly

Szerző: 
Frank E. Peretti

"Kathy megint a kis sírkövet nézte. Most már tisztán látta. Csak az állt rajta: Tilly. Tilly. Nem tudta levenni róla a szemét. Nem is akarta. Lehajolt, hogy jobban megnézze. Mindössze egy évszám. Egyetlen egy. Kilenc évvel ezelőtt."

Tilly.jpg

Az élet nem rólam szól

Szerző: 
Max Lucado

- Ments meg Uram minket attól az élettől, melyről azt, hittük, boldoggá tesz minket!

AzEletNemRolamSzol

Szeretetre teremtve

Szerző: 
John és Agnes Sturt

Az élet egy utazás az érettség felé vezeto úton. A teljesség és érettség nem jön automatikusan. Személyes erofeszítés, intellektuális, érzelmi és szellemi növekedés eredménye, mely néha fájdalmas, ám mindig gyümölcsözo. Ez a folyamat magában foglalja az egészséges énkép kifejlodését is.

SzeretetreTeremtve

A fájdalom

Szerző: 
C.S. Lewis

Ezt a könyvet egyedül azzal a céllal írtam meg, hogy a szenvedés által fölvetett értelmi nehézségekre válaszoljak. Annyira sohasem vesztettem el az eszem, hogy feljogosítva éreztem volna magam arra, hogy lelkierőt és türelmet tanítsak másoknak.

AFajdalom

...és ha Isten nemet mond

Szerző: 
Leith Anderson

Meg nem hallgatott imádságokkal élni Még akkor se veszítsük el a reményt!(110 oldal)

A válasz, amit nem szívesen hallunk
Miért mond Isten olyan gyakran nemet?
Nemet mondott egy szenvedőnek (Jób)
Megtagadja egy apa kérését (Dávid)
Isten megtagadta egy szent kérését (Pál)
Amikor fáj az imádság
Istenem, miért?

 

 

EsHaIstenNemetMond

Tehetetlen Mindenható?

Szerző: 
Bruno Schwengeler

A könyv célja az, hogy leleplezze az "akkor tehát nincs Isten" következtetés hamisságát, és hogy biztos fogódzót adjon mindazok kezébe, akiket őszintén foglalkoztat - esetleg gyötör - a fenti kérdés. Miért van egyáltalán fájdalom és szenvedés? Mi lehet a hívő ember helyes reakciója tragikus élethelyzetekben, érthetetlen megpróbáltatásokban? Van-e kiút? Behatóan elemzi a szerző azt is, hogyan szaporítja földünkön a bajt és szenvedést a növekvő istentelenség, illetve a hamis hit.

TehetetlenMindenhato

Amikor nem értjük Istent

Szerző: 
dr James Dobson

- Fiatal korunkban, amikor jó egészségnek örvendünk, és még nem találkozunk betegséggel, csalódással vagy bánattal, könnyű elhinni, hogy az élet majdnem mindig gondtalan és boldog lesz.

AmikorNemErtjukIstent.jpg

Szülői hivatás

Szerző: 
dr. Ross Campbell

A gyermeknevelésben gyakran két véglet érvényesül: teljes engedékenység vagy vasszigor.
A nagy sikerű szerző nem könnyű, de járható középutat mutat. Meggyőződése, hogy gyermekünknek elsősorban nem prédikálni kell, hanem életünkkel és tetteinkkel példát mutatni, s akkor magáévá fogja tenni erkölcsi elveinket és világnézetünket.

SzuloiHivatas.jpg
Tartalom átvétel