Skip to main content

Melegfelvonulás

2009.09.05.-én melegfelvonulás volt Budapesten.

Az én véleményem az, hogy a melegek is ugyanolyan emberek mint mások, és semmivel sem értéktelenebbek.
Az ember értékét nem ez adja. Hanem az, hogy ember - Isten gyermeke. Hasonlóan az is mindegy, hogy egy ember milyen származású, milyen a bőre színe, vagy a nemzetisége, stb...

A meleg embereknek is ugyanazok a szükségleteik, mint minden embernek: szeretetre vágynak, elfogadottságra, szépségre, maradandóságra.
Nem támogatom a melegek bántalmazását, leszólását olyan értelemben, ami bántja a meleg személyeket.
 
Nekem nem a "meleg emberekkel" van bajom, hanem a homoszexualitással, amely bűn. Isten világosan megmondta, hogy ugyanolyan bűn, mint a hazugság, a drogozás, a gyilkosság, vagy a másé kívánása1.
 
A melegfelvonulás egy nyilvánvaló bűnt reklámoz, ezért nem jó. Olyan színben tűnteti fel azt, hogy nemhogy nem baj, sőt...
 
A bűn tönkre teszi az embert, az embertársait, a családot.
 
Ön mit szólna hozzá ha a drogosok vonulnának fel az utcákon és reklámoznák, hogy milyen jó a drog és hogy hol lehet kapni és mennyiért?!
Vagy mit szólna, ha a gyilkosok rendeznének hasonló felvonulást és fegyvereket is árulnának közben?
Ezek a dolgok ön szerint mások és ezek már tényleg büntetendőek?!
 
Mert mi a különbség a drog, gyilkosság, homoszexualitás között? A biblia szerint ugyanolyan bűn, mint bármelyik más. Az emberek a bűn miatt jutnak pokolra.
Ha viszont nincs Isten, és nem igaz a Biblia, akkor meg mégis ki dönti el, hogy mi a bűn és mit kell megbüntetni? Mondjuk azt hogy a "gyilkosság és a drogozás bűn, de a homoszexualitás nem?"
 
Ha pedig egyáltalán nincs is olyan hogy "bűn", akkor pedig miért sírnak az emberek, hogy ellopták a kocsiját, hogy bántották a gyerekét, hogy stb....  hiszen ha nincs erkölcs, nincs olyan hogy jó és rossz, akkor nincs miért bánkódni.

 Szerintem minden ember a szíve mélyén tudja hogy van erkölcs és hogy ő több, mint egy anyagkupac (ld. evolúció). És szerintem azt is tudja minden ember hogy létezik Isten, és egyszer majd számot neki kell adnia minden tettéről.

 Egy idevágó rövid cikk

 1 Bűn (görög) - céltévesztést jelent, valami jónak az elrontását

hááááát

szia Bali!

Éveket jártam én is bibliaiskolába, lapozgattam a bibliát, keresztény könyveket is bújtam, de valahogy a dolgok nem lettek világosabbak, a világ sem változott semmit és én sem. Én is voltam, vagyok így mint Te, hogy e módon gondolkodok. "Nekem nem a meleg emberekkel van bajom, hanem a homoszexualitással, amely bűn." Mégegyszer hangsúlyozom én is gondolkodok így dolgok felől pedig nem kéne néha. Íme kis megvilágosítás:

Ez olyan mintha így gondolkodnánk: nekem nincs bajom magammal, hogy elloptam a más vagyonát, hanem a lopással van baj vagy nekem nincs bajom a gyilkosokkal (megöltem egy embert) de a gyilkossággal igen, nekem nincs bajom azzal, hogy ordítozom másokkal, az agresszíoval van a baj...

nem tudom érted-e mire akarok kilyukadni. Ha nem, nem baj, majd megérted... Ne csak az okozattal legyen bajunk, az okkal is valami nem stimmel szerintem (s az ok a példádban az ember, aki persze majd hárít és rákeni a rossz neveltetésre, a környezetre stb..)

Szóval szerintem baj van a homoszexuálisokkal, nem csak a homoszexualitással és ugyanakkor baj van velem is, mert csomó bünöm van (húúúh ha tudnád...) és nem a bűnnel van csak a baj, hanem igen is velem, meg másokkal is. Azért hangsúlyozom hogy velem állandóan, mert tényleg tök nagy bűnös vagyok és nem akarok hárítani, hogy a bűnnel van a baj.

azért jó hogy írtál, itt még nem nagyon olvasgattalak.

A hajlam nem mentség!

A homoszexualitás okai tisztázatlanok. Pszichológusok egy csoportja mentális sérülésnek, fejlődési zavarnak tartja, amin - egyénenként eltérő mértékben - lehet változtatni.

A padovai egyetem kutatói DNS vizsgálatok során az X-kromoszómán bukkantak egy olyan szakaszra, amely (anyai ágon öröklődve) "szerepet játszhat" (de nem determinál) a hajlam kialakításában. Míg mások a környezeti tényezőknek tulajdonítanak jelentőséget.

Szakemberek azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy kialakulásának hátterében egyszerre több tényező játszik szerepet: a homoszexualitást a személyiség fejlődési folyamatában bizonyos egymásra épülő fejlődési mozzanatok sajátos alakulása eredményezi.

A Biblia szerint a bűn miatt válik valaki homoszexuálissá (Róma 1:24-27) és ez kizárólag a saját választása. Születhet valaki nagyobb homoszexuális hajlammal, mint ahogy másokra inkább az erőszakosság vagy más bűnök a jellemzők. Ez nem ad felmentést senkinek, hogy a bűnt válassza és kiélje bűnös vágyait.

A Biblia nem írja, hogy a homoszexualitás "nagyobb" bűn lenne, mint bármely másik. Isten megbocsátása pont úgy rendelkezésére áll egy homoszexuálisnak, mint egy paráznának, bálványimádónak, gyilkosnak, tolvajnak, stb.

Isten hosszútűrő, szerető Atya, aki bűneinkért nem vet el magától, hanem időt s lehetőséget ad a megtérésünkre és megjavulásunkra.

Nekünk is azon kell lennünk, hogy Krisztushoz vezessük őket, hogy bűneiktől megszabaduljanak és megtisztuljanak.

Hajlam - DNS

Voltak korok, amikor az embereknek a DNS-ében voltak olyan rérszek, amiktől (apai és anyai ágon is) örökölték azt, hogy egy ferde nézésért lekaszabolták a másikat, sőt olyan örökletes hajlam is volt, mikor jóízűen elfogyasztották az ellenségüket vacsorára. És ez apáról fiúra öröklődött.  Szerencsére ezeket a részeket az evolúció már törölte a DNS-ből Nevetés
Mondd valamiről, hogy ez így normális, így kell tenni, és a következő nemzedéknek már természetes lesz (sőt öröklődik a DNS-n keresztül).

Tanulási folyamat

Tulajdonságainkat a szüleinktől örökölt gének határozzák meg. Örökítő anyagunk a DNS, ezért szerepe nem becsülhető le. Az öröklődés nem „eleve elrendelést", hanem egy adott tulajdonság kialakulásának lehetőségét hordozza magában.

A tudomány mai álláspontja szerint a nemi identitás a környezet befolyására alakul ki, tehát a nemi szerep tanult sajátossága a személyiségnek, a kultúra terméke. Ez a tanulási folyamat rendkívül összetett.

A társadalom íratlan szabályokkal, elvárásokkal határozza meg, hogyan kell egy kislánynak, kisfiúnak, majd később egy nőnek ill. férfinak viselkednie.

A bűn vallásos felfogás szerint olyan rossz cselekedet, amellyel az ember áthágja a keresztény erkölcs előírásait.

E törvényeket Isten kinyilatkoztatás formájában hozta az emberek tudomására.

Ahhoz, hogy felismerjük bűneinket, ismernünk kell a törvényeket, és ehhez sok segítséget kapunk a Bibliából.

"A bűn ismerete a törvény által van."(Rom. 3:20)

A lelkiismeretet és Isten törvénye szerint élő ember azonban nemcsak mások hibáit fedezi fel, hanem elsősorban a sajátját.

Fokozatosan erősödik benne a bűnismeret, s ez által a bűnfelismerés. Megbánásával ahhoz fordul, aki a bűnöket is megbocsáthatja, sőt el is veheti rólunk a súlyos terhet.  Isten nemcsak megbocsát, hanem erőt is ad ahhoz, hogy a szívünkből igazán kivetett bűnt örökre el is hagyhassuk.

Ezért kell azon lennünk, hogy Krisztushoz vezessük ezeket az embereket.

Bűneink bocsánatát egyedül Istentől várhatjuk. Nem ítélkezhetünk. Ha az embert s nem a bűnt utasítjuk el, akkor a fajelmélet kiagyalóival vállalunk fel szoros lelki rokonságot, akik az árja faj misztikus felsőbbrendűségét vallották.

 

Bűn

Lehet, hogy a vallásos felfogás szerint  "A bűn vallásos felfogás szerint olyan rossz cselekedet, amellyel az ember áthágja a keresztény erkölcs előírásait.".  De ugye én nem vallásos vagyok, hanem hívő. A különbség nagy. A bűn céltévesztést jelent, a jónak az elrontását. Isten nem azért adott törvényt, hogy tökéletesek legyünk és ne kövessünk el többé  bűnt, hanem azért, hogy ráirányítsa figyelmünket arra, hogy mi a rossz, észrevegyük hogy képtelenek vagyunk megtartani a törvényeket és így hozzá fussunk vissza (lásd Róm.7) Nem Istennek tesz rosszat az ember a bűnnel, hanem saját magának (vagy más embernek). Olyan ez mint mikor egy apa tilalmat ad kicsi gyermekének: Nem szabad 3 gombócnál több fagyit enni! (ha a gyermek megtenné, akkor magának ártana - és persze apjának is, mert apja szereti). A bűnről részletesebben.

Tükrözzük Isten dicsőségét

 

Isten azért adott törvényeket, hogy legyen egy nemzetek fölött álló, kivételt nem tűrő, mindig és minden emberre nézve kötelező érvényű erkölcsi rend. Az erkölcsi törvények be nem tartása (szerintem) sérti Isten fenségét, hatalmát és méltóságát.   

 

A bűn és a bűnös

A "bűn" maga az egy különálló dolog a "bűnös ember" -től.  Igen, a bűn kapcsolatban van az emberrel. Tehát nem arról van szó, hogy "bűn" és "ember".   Hanem "bűn" és "bűnös ember".  Isten szereti az embert és képes a "bűnös ember"-t "szent ember"-ré formálni.

Tehát Isten a "bűnös ember"-ből Szent embert farag.
A bűnnel pedig Isten leszámol.

Az előbbire:
Fil. 1.6 Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.

Az utóbbira:
Zsolt. 103.11 Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.

A mennyországban csak (sok-sok) bűntől megtisztított emberek lesznek. És ott már nem lesz baj az emberekkel. Egyikkel sem.

És még valami: attól még hogy a bűnnel Isten leszámol majd, attól még annak súlya van. Úgy értem Isten igen nagy árat fizetett érte. És minden ember felelős a tetteiért és bűneiért. Te felelős vagy és felelősségre leszel vonva minden tettedért és bűnödért. Ha ebbe belegondolsz egy picit, akkor kezded tudni majd értékelni azt, amit Isten érted tett a kereszten 2000 évvel ezelőtt....   Hogy megváltott a bűneidért járó büntetéstől. Maga vitte el a balhét. Helyetted. Gondolkozz ezen.

Egy dolog járni, lapozgatni,

Egy dolog járni, lapozgatni, tanulgatni , és más dolog felfogni, megérteni, magamévá tenni és e szerint cselekedni.

Ha bajom van a lopással, gyilkolással, agresszióval: az számomra azt jelenti, hogy messzemenően tartózkodom az elkövetésétől (nem csak szavakban)...
A tetteimet nem kenhetem rá a neveltetésre, a körülményekre, hiszen "bajom van" velük - vagyis értelmileg eljutottam oda, hogy felfogtam ezeknek a súlyát. Ha nem fogom fel , akkor "nincs bajom" velük - akkor értelmileg/érzelmileg "gyerek" vagyok.