Skip to main content

03. A Tökéletes Ajándék

A Tökéletes Ajándék - maga Jézus Krisztus

(A tökéletes idegen alkotójától - Jefferson Moore filmjee filmje Jefferson Moore filmje
Egy betlehemi jászol, egy karácsonyfa nem több, mint egy szimbólum. Egy szimbólum, egy kép vagy egy hagyomány. Igazából céltalan, ha nem emlékeztet arra, amit, Akit jelképez.

A világon sok olyan szervezet van, aminek az a célja,  hogy az emberek szabadságát megóvja, és biztosítsa, hogy senkire semmit ne erőszakoljanak rá jogtalanul. Legfőképpen pedig azokat próbálja védeni, akiknek egyébként erre nem lenne lehetőségük.
Ez pontosan egy olyan elv, ami Isten szívét is jellemzi.
Ez az igazi mondanivalója a karácsonynak is.
Isten az Ő Fiát soha sekire nem akarta rákényszeríteni. Gondolj bele: Ő Isten.
Neki hatalmában állt volna a világon mindenkit térdre kényszeríteni, hogy imádja a Fiát.
De nem tette.
Mennydörgéssel, villámlással, tüzes szekerekkel jelezhette volna az Új Király megérkezését.
De nem tette.
Összegyűjthette volna a világ leggazdagabb, leghatalmasabb embereit, hogy szemtanúi legyenek az Új Király megkoronázásának.
De nem tette.
Mert Ő nem akarja a Fiát senkire ráerőltetni. Ő egyszerűen nem ilyen. Ezért is volt az első karácsony olyan, amilyen.
Egy kis faluban egy szegény lányt választott ki, hogy megszülje a királyt. A lány kultúrájában, egy lánynak nem volt semmiféle joga. Szava se lehetett. A király születési helyének egy istállót választott palota helyett. És pásztorok, közönséges munkások választattak első szemtanúknak. Amikor Isten eljött a Földre, akkor a legkisebbekhez jött, a legszegényebbekhez, a legutolsókhoz és az elveszettekhez.
Pont olyanokhoz, akiket ezek a világi szervezetek is képviselnek. Ezek az emberek egy olyan király születésének voltak tanúi, akinek soha nem volt saját otthona, nem volt politikai hivatala, és soha nem próbált hatalomra törni. Ez az egyszerű ember, aki egy kis faluban egy szegény anyától született, mégis sokakat érdekel, ma is, itt is 2000 évvel később.
Miért?
Nem azért, mert kényszerítette az embereket, hogy válasszák őt. Azért, mert az emberek évszázadokon át keresték Istent. És megtalálták ebben a férfiban. Ami figyelemre méltó, az az, hogy amíg Istent keresték, rájöttek, hogy Isten már eleve őket kereste, egész életükben. Ez történt 2000 éve az első karácsonyon.

Isten eljött a Földre, miértünk. Ember formát vett fel, akiben aztán megmutatta, hogy milyen Isten szeretete. Szóval az első karácsonyon Isten Tökéletes Ajándéka: a Szeretet volt. Nos, ha kivesszük a Szeretetet a karácsonyból, akkor hová tesszük?
Mit tennénk vele? Mit tennénk Ővele? Ha kivesszük Őt a karácsonyból?
Ami megtölti az emberek szívét, előbb-utóbb kikívánkozik onnan és megjelenik körülöttünk mindenhol.
Ezért látunk karácsonykor mindenhol örökzöldet, fényeket, csillagokat... és betlehemi jászolokat, mert emlékeztet minket a Szeretetre, AKI eljött értünk, réges régen.