Skip to main content

Ef 5:19  Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.

Ef 5:20  Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

Ef 5:21  Engedelmesek [legyetek] egymásnak Isten félelmében.

Közösség. Kr. testében élet, van. Fontos különbséget tenni a Krisztus teste közösség, a világban való közösség között. Ezekben a versekben imádatot találunk, dicséretet, örömöt a szívben, hálát, nagyon gyakorlati módon az egymásnak való engedelmességet is. Ez Kr. teste. Ez olyanból jön, amit Istentől kapunk, ez azért van nekünk, mert új életünk van. Ez új élet, teljesen új, alkalmazható a mindennapi életben is. Azt jelenti, a mindennapi életben van egy új módunk. Ahogy Pál beszél róla, ez egy rejtély. Ez nem egy átlagos dolog, hanem valami, ami túlmegy a természetin.

Nehémiásban már volt egy templom, voltak házak, voltak dolgok a városban. A templom, valami értékes volt, az emberek is a városban. Nehémiás hallott az egész történetről.

Neh 1:3  És mondának nékem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg!

Volt ott valami drága: a templom, az emberek is, volt ott egy probléma. Semmi nem volt, ami megvédhette őket az ellenségtől, nem volt fal. Nehémiásnak ez volt az élete, küldetése, úgy döntött, hogy ő falat fog építeni Jeruzsálem köré. Azt mondta a királynak, szükségem van levélre tőled, oda kell mennem, falat kell építenem Jeruzsálem köré. Néhány ember, mikor a falakról hallanak, azt gondolják, azokat le kéne dönteni, azt gondolják a falak bezártságot jelentenek. Semmi kiutad nincs. Az emberek próbálják ledönteni a falat maguk körül annak ellenére, hogy belegondolnának,  mekkora a fal értéke. Nehémiás 2, 13-ban megvizsgálta a helyzetet.

2, 17-ben azt mondta, gyertek csatlakozzatok hozzám.

Neh 2:17  Ekkor mondék nékik: Ti látjátok a nyomorúságot, a melyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg; jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul!

Neh 2:13  És kimenék a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé, majd a szemét-kapuhoz, és vizsgálgatám Jeruzsálem kőfalait, melyek elrontattak vala, és kapuit, melyek tűz által megemésztetének.

Van, hogy negatívak vagyunk dolgokkal, meglátjuk a hibát, elrontottam, semmit nem lehet ezzel tenni. Mije van a kereszténységnek Magyarországon. Egyre kevesebbet jelent a kereszténység. Csak felteszem a kezem, és ennyi. Nehémiás elfogadta a terhet Istentől, elment a testvéreihez, azt mondta csatlakozzatok hozzám, építsük újra a falat. A BibliaIskola erről szól. Falakat építünk elsősorban saját magunknak. Van közösségünk, rejtélyünk, új életünk. Ezt megéri megvédeni, mert lesznek támadások. Az ellenség nem fogja kivárni, míg felemeled a falat, hogy csak akkor támadjon. Még az előtt meg fog támadni, hogy kész sincs a fal. Nehémiásban folyamatosan támadták őket, már, amikor építették a falat, utána is. Van valami nagyon értékesünk, megéri megvédeni. Mindannyian tanulunk arról, hogy tudjuk magunkat megvédeni. Lehet, nem tudod felsorolni, de mindannyiunknak vannak kifogásaink, hogy miért nem tettem meg valamit, miért vagyok ilyen, miért nem fogok soha megváltozni. Mindannyiunknak megvannak ezek, de ha látom, hogy jönnek a támadások ellenem, nem fogok megállni. A kifogások, mentségek olyanok, mint egy gyerek. Egyszer itt voltam benn, jött ki egy gyerek, teljes erőből belerúgott az ajtóba, ami as másik gyerek arcába csapódott. Azt mondtam, mit csinálsz?! Nem én voltam, ez volt az automatikus válasz. Nem én csináltam, nem is úgy történt! Mikor tényleg bajban vagy, akkor nem egészen úgy volt, van valami enyhítő körülményem az egész helyzetre, tudod. A saját megértésem, magyarázatom dologról. Ő csinálta, mert gyűlöl engem. Én nem rontottam el semmit, ő csak gonosz, és testi, én persze nem hibáztam, védem magam, vagy visszahúzódás, elbújás. Mi a legjobb módja? Emberek között lenni, nagy mosoly az arcodon, és ennyi, nem nyílsz meg senkinek, nagy mosolyom van, jól vagyok, így nagyon jól vissza tudok húzódni a gyülekezet  kellős közepén.

Ahogy próbálom magam megvédeni, magamnak egy falat építeni, ez lesz az én védelmem, van ezzel egy gond. A természeti gondolkodásomban, védelmemben, ezekben a mechanizmusokokban nem tudom teljesen megvédeni magam. Egy bizonyos szinten igen.

Hisszük az emberi elmének 3 része van.

Tudatos elme.

Tudatalatti elme.

Tudattalan elme.

Mikor megvéded magad, igazából csak egy falat építesz a tudatos elmédnek. Építettél egy falat, senki többet meg nem érinthet, itt biztonságban vagyok, ez teljesen jó lesz. Van itt egy probléma, lehetnek olyan kezdeményezések, amik ezen a szinten érnek minket. Azt mondjuk, ne is hallgasd a pletykát, egy negatív hírt a másik gyüliről, testvérről, mert ha nem is értesz egyet azzal, akkor is hatással lesz rád. Mikor újra odamész a másik emberhez, nem is tudatosan, csak nagyon furcsán fogsz a másikra nézni, fintorogva. Miért? Mert ezen a szinten érintett meg engem. Elmentem buliba, mindenki ivott, én nem, de mi van azzal az egész hellyel, ahol vagy? Az emberek úgy néznek ki, mintha nagyon boldogok lennének, majdnem úgy, mint akik feltétel nélkül boldogok, ez hagyott egy lenyomatot a lelkemnek azon a területén. Néha elkövetjük azt a hibát, hogy nem építünk olyan falat, ami a tudatos elménknél mélyebbre menne.

Péld 24:30  A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.

Péld 24:31  És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.

Az angol azt mondja a kőfala lerombolva.

Péld 24:33  Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,

Ma sok embernek ez a kedvenc verse.

Péld 24:34  És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.

Miről beszél ez? A lehetőségről, én és a lustaságom, megállíthat engem, hogy megtartsam a falat, a mezőmön. Mi fog történni ezzel a sráccal? Körbevette a gyom. Nem tudta táplálni többé az embert. A mezeje nem táplálta, semmit nem tudott megtartani benne, bármilyen állat jöhetett. Ez történik, ha valaki lusta, ha valaki nem fegyelmezett. A fegyelem hiánya az életemben ugyanerre fog vezetni.

30. Az esztelen ember, olyan ember, akinek a szíve nincs tele az igazsággal, erről beszél. Olyan emberről beszél, akinek nincs szíve, nincs ott tartalom, nincs ott az igazság. Ez megtörténik, ha nem vagyunk fegyelmezettek Példa26, 13- 15

Péld25, 28 Mint a megromlott, kerítés nélküli város, olyan a férfi, akinek nincs birodalma a lelkén.

Mindenfele von engem minden, ha nem uralkodok, nem tudom vezetni az életem. Ezért fontos nagyon a BibliaIskola. Minden óra. Betölti a szívünket igazsággal. Nem csak az igazsággal. Többet ad nekünk annál. Tudom, az én életemből, hogy a BibliaIskola sokat segített a fegyelemből. Adjátok be a házitokat, segít nekünk tanítani. Tanít minket, hogy járj a szellemben. Isten elhívott minket erre. Péld4, 23-ban. Azt mondja, őrizd a szívedet. Hogy teszed ezt? Én tényleg hiszek ebben, ez nem szellemi harcművészet. Nem szellemi kungfu. Nem olyan, hogy jön az ördög, leollózod a fejét, hanem ez egy szellemi kőműveskedés. Ezt jelenti, tényleg hiszem ezt.

1kor3, 10 Pál arról beszél, én alapot vetettem, más épít rá. Mi a különbség a két dolog között? Az egyik a felkészülés élete. Mikor jön az ellenség sok dolog történik. Találkozok a fallal, ismerem, ott sok vészjelző van, tudom, hova menjek, tudom, hogy teljek meg újra a szellemmel, hogy töltődjek fel, mindennel, amire szükségem lesz, hogy elfogadjam Isten gondoskodását a helyzetre. A másik egy fegyelem nélküli élet. Jön az ellenség, én meg csak nézek, hol van a kardom, a pajzsom, hol van az evangéliumra való készségem, nem találok semmit. Azt mondom, te jó ég, most mit csinálok, valahogy akkor is harcolni fogok. Isten azt akarja legyen egy falunk, mi sokkal mélyebbre megy a tudatos elménél, és betakarja az összes területet. Ebben mindannyiunknak növekednie kell. Isten szeretné, ha munkálkodnánk ezen, ez a mi részünk. Van részünk ebben a munkában, hiszem, megfelelő helyen vagytok ehhez. Péld16, 32

Péld 16:32  Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.

Ez az önuralomról beszél, hogy szerezzük meg.

1, Zak2, 5 Isten védelme körülöttünk. Isten van ott, Ő takar be téged. Ne aggódj, már van védelmünk! Hogy történik ez? A Szent Szellem az. Ésa1, 4 Ő tűz, Ő a mi védelmünk, Ő bennünk van, nagyon sok mindent nem enged be. 1Jn5, 18.  van helyzeti igazságunk, az is megvéd minket. Jer23, 29 Isten igéje is tűz, az is valami, ami megvéd minket. Ezt próbálom mondani, hogy Isten igéje mélyebbre tud hatolni annál, amit én építek. Az Ige építhet nekem egy falat mai betakarja a tudatalatti elmémet. Ebben is van döntésünk, nekünk ki kell ezt választanuk.

Mt5, 6 Áldottak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot.

El tudod dönteni, ma pedig szomjúhozni, éhezni fogom Isten igéjét? Tudod ezt választani? Tudom, hogy képes vagyok mást választani. Ahelyett, hogy Isten jelenlétét választottam volna, választottam a bűnt. Ha a bűnt tudom választani, akkor az Igét is. Jézus szükségem van rád, te vagy a válaszom minden helyzetbe! Kire van szükségem, a barátomra, vagy Istenre? A döntésem, mikor azt mondjuk, Uram, rád van szükségem, akkor minden egyéb rendben lesz. Nem a barátom az első számú az életemben! Szükségünk van ezekre a falakara. Ezek a tan falai a lelkemben, a meggyőződéseim körül, az új élet körül. Szükségem van ezekre, mindannyiunknak van valami csodálatosak. Szükségünk van Isten igéjére. Új alkalmazására. Szükségünk van valamire, ami felkavarja a szívünket. Ez a mi döntésünk, ez nem egy érzelmi dolog. Ez egy döntés, mi hisszük ezt. Ezek azok, amik megalapozzák lelkünkben a falat, felépítik a tant.

2Krón 3:7  És beboríttatá a háznak gerendáit, ajtómellékit, falait és annak ajtait is aranynyal; és metszete a háznak falaira Kérubokat.

Kérubok, az őrző angyalok. A falakon Salamon felrajzolta őket, mert ezek a falak voltak a védelem falai. Még egy dolgot tett, arannyal borította be. Nem csak ide, oda cseppentett egy kicsit, hanem többet tett, az egészet beborította arannyal, beledolgozta a falba. Erre van szükségünk, hogy Isten Igéje meggyőződést hozzon nekünk. Az Ige, ami meggyőzi a lelkünket, amint halljuk, felépít egy falat. Voltál már olyan üzeneten, hogy azt mondtad, ez miről szól? Lehetséges, hogy a Szent Szelem olyan helyen épít benned falat, ahol nem látod, betakar egy olyan helyen, ahol azt hiszed, nincs szükséged betakarása. Ahogy ez történik, az valami nagyon különleges. Kiöntetik, a tan a számunkra. Ez nem csak igazság, ami önmagában is csodálatos, hanem gazdag számunkra, vezet minket, hogy örvendező szívünk legyen. Isten ott van velünk. Hogy történik ez? Az Ige által, ahogy halljuk szelídségben, ami falakat épít bennünk, mikor járunk benne. Ezért vannak szolgálataink a Bibliaiskolában. Szükségünk van rá, hogy alkalmazzuk. A Szent Szellem használ minket, bölcsességet akar nekünk adni. Ha az osztályteremben maradok, soha nem megyek ki, az nem  védelem számomra, nem fogom látni Istent. Nem látom, hogy mennyire válós Isten a mindennapi életemben, nem fogom látni, mennyire hasznos nekem. Nem fogok felkavarodni.

Mikor az emberek nem gyakorolják magukat, abban, amit tanultak, akkor elfelejtik. Legyen szelídségetek, használjátok, a gyülekezetben, a testvéreiteken, a szeretetre, szolgálatra, saját otthoni elmélkedésre, mert csak ekkor marad bennünk, és annyira szükségünk van rá.

Ésa60, 18 A szabadulást hívod kőfalaidnak. Mi is így vagyunk ezzel. Kőfal van körülöttünk, ez nem a mi falunk! Hittünk az Igének, ünnepeljük belülről, az által élünk, benne járunk, ha nincs benned ez, rossz helyen vagy, mert akkor csak az érzelmeid, vagy valami hasonló fog vezetni. teljesen mindegy, mennyire vagy okos. Rm8, 38 Pál azt mondja, sem halál, sem élet el nem választhat. Azt mondja, úgy érzem? Nem, nem ezt mondja, azt mondja, hanem azt, meg vagyok győződve. Hogy győződött meg? Isten a szívében felépítette a tan falait. Pál azt mondja, semmi nem választott el minket Isten szeretetétől! Honnan tudod ezt Pál? Nem látod a sok bűnt, szenvedést, hogyhogy nem érzed magad egyedül néha? Isten épít tan falakat az életünkben, megvéd minket, mindannyiunknak erre van szüksége. A házastársad mérges medve lesz, azt mondja kaját! Hazajön, és semmi nem lesz ahhoz fogható, semmi köze nem lesz ahhoz, mikor volt az esküvőtök. Akkor mit csinálsz, elfogadod a kivetítéseket, vagy azt mondod, most jönnek a tanaid, ezek segítenek, megvédenek.