Skip to main content

ABT 2009-09-0310-29 PGraham

Egészséges, ha van egy félelmem, Előfordulhat, hogy járok, járok az életemben, és a szellem úgy eltávozik tőlem, hogy nem is tudok róla.

1Móz28, 19 Itt volt az Úr és én nem tudtam! Sámsonnál nem volt ott az Úr, nem is vette észre.

Nem gondoljuk úgy, hogy a szellemi élet automatikus, nem vesszük félvállról. Van egy sebezhetőség bennem azt mondom, nincs meg az erőm, nem tudom, mit tegyek, de a szemeim rád néznek, ez rendben van. Ha azt gondolom, most is felkelek, mint máskor, lehet a Szent Szellem elvonul. Meg tudod oldani? Igen? Hívjál, ha újra szükséged van rám! Voltatok már ebben a helyzetben? Mikor azt mondjuk, valami hiányzik, csak egy pillanatra van szükségem, Istennel kell lennem! Miért nincs örömöm?

Ott voltunk valamelyik reggel GGIS-ba, azt mondta P. Barry, fel tudsz állni prédikálni? 1 percre van szükségem. Kimentem a folyósora. Lehet, hogy egész nap mindenféle történik, nekem csak egy csendes pillanat kell. Nem akarom félvállról venni! Dávid megkérdezte az Úrtól, most felmenjek a Filiszteusok ellen? Menjél, nekem adtam őket. Néhány verssel később jönnek újra, Dávid megkérdezi újra. Az Úr most azt mondta, most ne menj. Mennyire könnyű lett volna Dávidnak úgy gondolni, én tudom az Isten akaratát, útját. Mikor visszatértek a kémek, az emberek hitetlenek voltak. 40 évvel később Mózes újra veszi a történetet. Emlékeztek, mi történt? Az Úr azt mondta, menjünk be a Földre, veletek vagyok, de nem mentetek be! Másnap reggel, felkeltetek, azt mondtátok, vétkeztünk, most akkor megyünk. Azt mondta Isten, most ne menjetek, mert nem vagyok Veletek! Harcra! Ez a saját előfeltételezésük volt. 1Sám4, 3-ban van egy történet, megint a Filiszteusok ellen harcoltak, az emberek azt mondták, hozzuk vissza a frigyládát, ez majd megment minket. Van valami hiba ebben. Úgy bántak vele, mint egy bútorral, de a hitük nullán volt.

A hitük a frigyládába volt, nem abba, amit jelképezett. A szellemi életet nem vehetjük frigyládáról. Nagyon könnyű szellemmel betöltött hívőnek lenni, de nem veheted félvállról! Ez nagyon törékeny, mi elővigyázatosak vagyunk. Van meggyőződés, hogy örömmel, békességgel jövünk ki.

Örömmel jöttök ki, a béke fog titeket tovább vinni. Nincs öröm, békesség, a békesség hiánya az áldás, mert visszavezet minket Istenhez.

Fil 3:14 De egyet [cselekszem], azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Annyira élveztem ennek a nagyon komoly intését, a hitetlenség, a hitehagyás nem történik egyik napról a másikra. A szőlőtőnek nem egy este alatt ássák ki a tövét. Volt Józsúé korszaka, aztán a bírák korszaka. Bejött a közönyösség, a kompromisszum. Megkapták a Földet, elkezdtek kevesebbért élni. Lehet, hogy felveszem a keresztem, elfoglalok még több földet, vagy leülök itt, azt mondom, jó nekem ez. Ha én nem megyek, nem foglalom el, lehet az ellenségem fog odamenni. Nem tudom, hova megyek, honnan jövök, és ez jó, a dogma, a hit elve, a tradíció, hagyomány, ezek a dolgok jók, de lehetnek veszélyesek. Lehet egy teológia. A teológia önmagában nagyon veszélyes lehet. De itt, ahol annyit halljuk az igét, mennyivel inkább szükségünk van arra, hogy nehogy közönyösek legyünk, hogy ne úgy válaszoljunk az igére, tudom én ezt, hiszen semmit sem tudok úgy, ahogy kellene! Gondoljunk azoknak az embereknek a szolgálatára, akiket Isten nekünk adott. Nem tudod, hiszen nem hallottad még soha ez előtt! Ha azt gondolod, tudod, akkor testi elmével bírsz. A szellem tanítson új dolgokat! Sajnos lehet kényelmi zónája a keresztény életének. Meghatározások, szavak, nagyon hasznosak voltak az életemben. Mikor végre megtanultam volna egyet, akkor a pásztor előjött valami új meghatározással. Mi nem szeretnénk, ha a gyülekezetünk egy mozgalommá kristályosodna, hanem szeretnénk frissek maradni Istennel! Semmi baj, ha valaki készül az üzenetre! Pásztor, csak kiállt a pulpitus elé, Isten jelenléte olyan friss volt. Az a bizonyosságom, hogy Isten van velem! Ahol ott van az áradat, szolgálat, ahol az élő Isten van, ez teljesen új, Krisztus jár a gyertyatartók között, a foglyok megszabadulnak, Isten küldi az igéjét, hogy megszabadítson. Jön az idejében mondott ige. Ha így hallgatok, ha így húzódók közel, akkor várok valamit, túl látok a Biblián, az emberen, ott Isten igéje van, az egy szolgálat, ott Isten igéje szolgál.

Mikor gólya voltam a Bibliaiskolában. Mivel külföldi voltam, volt ehetőségem, egy élő órát hallgatni reggel és este is. 19 éve volt, hogy jött egy vendégpásztor, még emlékszem az illusztrációira, ahogy szolgált felém. Mikor visszamentem este szóról szóra ugyanazt hallottam. A pásztor megtanulta szóról szóra a prédikációját. Még az illusztrációkat, a vicceket is. Úgy voltam vele, nem mindenki ugyanolyan, mint az én pásztorom? Tényleg volt egy nagyszerű szolgálata.

Johanatan Edwards feolvasta, szóról szóra a Bibliából, hogy a bűnösök ott vannak Isten haragjában. Mi van ezzel, hogy Illés ott volt, lelocsolta bőven az áldozatot, aztán tüzet kért a mennyből. Volt egy nigériai pásztor, életében először járt ott TV showba került. Megkérdezték, mondd el, mit gondolsz az amerikai gyülekezetekről? El vagyok ámulva. El vagyok ámulva, hogy olyan sokra vagytok képesek a Szent Szellem nélkül. Van egy egyháztörténelemnek egy leckéje, az Ószövetségei történetnek is van egy tanulsága, hogy a közöny, és a kompromisszum. A templomban a szövétnek kialudhat. Ott van ugyanaz a forma, mint a sátorban, de Isten jelenléte nélkül mi értelme az egésznek. Ő ott lakozik a népével, mi értelme? Az egyháztörténelemben az idővonalon láthatsz kis fellángolásokat, mikor meggyújtasz egy gyufát, fellángol, aztán kiég.

Jozs2, 19 azok a vének, akik Józsué életében éltek, mind rendben volt, mikor azok is meghaltak.

1Tim2, 2 négy generáció ment le, és utána mi történt? Nem tudom, hol lesz a GGWO 50 év múlva? Nem tudom. Reménykedünk, imádkozunk érte. De a mosttal mi van? Ez az idő a mi időnk, mi vagyunk itt az emberek, ez a mi sáfárságunk, hogy én járjak Isten tervében, szellemmel betöltött hívőként küzdve a megszokottság ellen. Nem megalkudni, hanem tervezetten élni egy szellemi életet. Nagy különbség van a múzeum, és a szolgálat között. Mi ez a hely? Látjátok ezt a trombitát. Ez az, amit Gedeon megfújt. Ez meg Góliát kardja. Dávid levágta a fejét. Ez meg Mózes botja, ezzel választotta ketté a Vörös-tengert. Akkor mi van? Ez egy múzeum, ezek csak emlékek. Ez nem a mostról szól, hanem, hogy mi volt. Mi van a trombita hangjával most? Hol van a szolgálat, a kenet, az élet, hogy megtörjön imával, és hiszek Istenben most. Itt vagyunk, hiszünk Istennek, és nagy dolgok, nagy lehetőségek vannak az ő kegyelmében.