Skip to main content

Zsolt77, 19 Hogy követhetjük Istent? A vízben nincsenek ösvények nem látom Istent, de látom a nyájat. Isten a mi pásztorunk, ő a nyájnak a pásztora. El vagyunk rejtve a nyájban. Kr. testében van helyünk. Ez Isten vágya, hogy az elveszett juhok megtaláltassanak, helyük legyen a nyájban.

7 dolog van:

 1. elfogadás,
 2. betakarás
 3. védelem
 4. vezetés
 5. táplálkozás
 6. nyugvás
 7. helyreállítja a lelkemet.

Az egész azzal kezdődik, hogy közel húzódom, hallom a hangját, mert Ő a tökéletes igazságot szólja, azt mondja rólam gyönyörű vagyok, nem számít, mit gondolok magamról a természeti gondolkodásomban. Ez azt jelenit, hogy a kereszthez megyek, nem számít, mint gondolok magamról természetileg, hanem letetszem az elképzelésemet. Elfogadom az ő gondolatit felém Kol2, 10 Zsid10, 10 vadonatúj teremtés vagyok, ezt jelenti a kereszthez menni.

 

Jézus azt mondja, János 21-ben: Legeltesd  juhaimat. Az elveszettek, megtérése, tanítványozás. Ez a nagy küldetés, erre vagyunk elhívva. ez megegyezik Isten szívének terhével. Ha azt kérdeznénk, mi van a szíveden, azt mondaná: Az elveszett emberek, hogy egyre jobban megismerjenek engem. Ez van az ő szívén. Ezt látjuk az Újszövetségben, hogy a világ elveszett, mi is elveszettek voltunk, Jézus azért, jött, hogy megkeresse, megtalálja, amit elveszett, ezért jött el. Jn17, 18. minket is ezért küld. Ahogy az Atya elküldött engem, én is elküldtelek titeket. Ezért megyünk hitbeli engedelmességben. Isten szívén van, az Ige, szellem által. Az által, hogy a nyájjal megyünk, a mi pásztorunk hangját halljuk. Nincs nagyobb küldetés, mint a nyáj, ahol szól a pásztor.

A következő dolog, hogy a nyájat követjük. Szeretjük Istent, nem vagyunk megszokottak, éhezzük és szomjúhozzuk őt, mert ő táplálja azokat, akik éhesek. Összejövünk, azt mondjuk, igen, Uram, szólj hozzánk frissen.

Én 1:6  Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; &az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, &a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, - &a magam szőlőjét nem őriztem.

 1. nyáj nyomdokait kövesd.
 2. A lelked táplálékát.

Van egy elképzelése, van egy önképe, azt mondja ne nézz rám. Van egy szüksége, hogy az, aki őt szereti, a szemébe tudjon nézni, tudjon szólni hozzá. Hívőként olyan könnyen tudunk úgy lenni, mint a menyasszony. Van, hogy nem lát világosságot, de emlékezik, keresi őt, éhség van a szívében, mikor vissza ér hozzá. Mikor mindent mást kizárnak, akkor frissességben a vőlegény újra meg tudja meg tudja győzni: „Te vagy az én szeretett menyasszonyom, veled vagyok, meghaltam érted, letettem az életemet érted, még egyszer megteszem, azért jöttem, hogy szolgáljalak, figyelj, had beszéljek hozzád!” Mindenféle hangok megpróbálják elvenni a figyelmed, de a pásztor szólt hozzád! Ha nézzek rád, mert te gyönyörű vagy! Had halljam a szódat, mert ez gyönyörűséges! Bárcsak magunkhoz ölelnénk a Bibliát!

Ez az igazság ki van jelentve, Isten azt mondja, az a vágyam, hogy te velem legyél elfoglalva, ahogy Én veled vagyok! A vágyam, hogy úgy lásd magad, mint én látlak téged! Ésa55, 8 Elmondhatnám neked a gondolataimat. Jer29, 11 Ismerem az én gondolatimat feléd, de te ismered az én gondolatomat feléd? Csak te és Én vagyok, had szóljak hozzád, suttogjam neked, az igazságot. Te szép vagy, gyönyörűséges, megbocsátottam, a gyermekem vagy!

Én 1:7  Mondd meg nékem, [te], a kit az én lelkem szeret, &hol legeltetsz, hol deleltetsz délben; &mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?

Ez Kr. testének az életének az első része. Ez ámulatos gondoskodása, hogy Isten használja az életünkben. Ez egy olyan hely, ahol nyugszunk, táplálkozunk, hol legeltetsz, hol deleltetsz. Ez Kr. teste, ez a mi helyünk, ez a mi nyugvóhelyünk, olyan hely, ahol táplálva vagyunk.

Zsolt23, 4-5

Zsolt 23:3  Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.

Igazság ösvényein vezet minket. De ott kezdődik, hogy az Úr az én pásztorom. Mi az, amit egy pásztor tesz a nyájért? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Vannak itt füves legelők, ahol összegyűl a nyáj. Ahol a nyáj van, oda vezet a pásztor. Annyira készen állunk arra, hogy elkószáljunk! Ahol a nyáj van, az ő nyomukat kövesd, mert ott vannak a csendes vizek. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget, lelkemet helyre állítja. Az első ámulatos gondoskodása a nyájnak, hogy be vagyok takarva, védelem alatt állok, vezetve vagyok, táplálva, nyugalmat találok, ő helyre állítja a lelkemet!. Hallod az igazságot, ez szabaddá tesz téged, mert helyreállás van belül. A szó azt jelenti, megfordulni,

Zsolt 19:8  Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.

Megelégítés, helyreállítás. 1Sámuelben ugyanez a szó van, mikor Jonatán bemegy az erdőbe, megerősíti Dávidot. Azt jelenti, felépíteni, meggyógyítani, helyre állítani, sehol máshol nem történik ez meg. A világrendszerbe nincs ez meg, az szétszed, lerombol minket. Miután a lelkünket helyreállította, az igazság ösvényein vezet. Húzódj közel, ülj le, figyelj rám. Az én juhaim ismerik a jogaimat. Bevégzett munka igazság, ami megszabadít. Micsoda a bevégzett munka szolgálat! Nem vagyok szép, fekete vagyok ne nézz rám! Nem, had nézzek rád, gyönyörű vagy! Mikor a nyájban vagyunk, akkor ott van a kereszt. Az ő szavai szembesítenek a természetes gondolkodásunkkal. Ahogy halljuk az ő hangját, muszáj egyet értenünk vele. Igen, ez igaz, tényleg szép vagyok, Uram, nézz rám. Csodálatos vagyok, gyönyörű, mikor Isten odament a kertbe Ádámhoz, ki mondta, mezítelen vagy. Odamegyünk hozzá, be vagyunk takarva, teljesek vagyunk, meg vagyok szentelve, tökéletessé lettünk téve. Vadonatúj teremtés vagyok! Ki mondta ezt neked? Te mondtad Uram, a lelkipásztor, akit te adtál. Te azt mondtad, Te vagy a jó pásztor! A Te szíved szerint való pásztort adsz, aki táplálni fog ismerettel, megértéssel! itt vagyok! Te mondtad meg kicsoda vagyok! Vadonatúj képem van, amit elrejtettem a szívemben!

Én 1:8  Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! &jőjj ki a nyájnak nyomdokain, &és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.

Még a Jeruzsálem leányai is a legszebbnek nevezték.

Mit mondunk ma este?

Az első pont azzal, hogy a nyájat követjük. Ha nem tudod, és ez ámulatos a kereszténységben, hogy milyen sok hívő van, aki nem tudja, küszködsz, aggódsz, azt kiabálod: „Ki fog megszabadítani engem, ebből a nyomorult testből?” Ha nem tudod, akkor a nyáj nyomdokait kövesd és megtalálod azt a rejtekhelyet! Tényleg? Mi történik ott? Táplálkozás. Nem szűkölködöm, megelégedem. Táplálás, és nyugvás. Gyertek hozzám ti, aki megfáradtatok. Mi történik ott? Vezetés, betakarás, áldás, közösség. A nyáj nyomdokait kövesd, és megtalálod a pásztorod sátorainak helyét, ahol a fiatalokat táplálják, és az időseket is.  Nem számít, milyen öreg a bárány, juh, attól még ennie kell.

Legyen étvágyunk, tudván azt, hol eszünk! Mikor megtaláltam az igédet, megettem azt. Megértettem valamit, mert ott volt egy rhéma, egy szolgálat, nem régi volt, hanem friss, mert te megelevenítesz engem, hogy soha nem mondhassuk, ezt már tudom, ez egy élő Ige, Ő élő megváltó, élő Isten, hogy élő hitünk lehessen.

 


Második pont: Megtanuljuk a nyájban, hogy szolgáljunk a nyáj felé.

Zsolt 78:70  És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból.

Zsolt 78:71  A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és Izráelt, az ő örökségét.

Dávid ott van a mezőn a juhokkal, senki nem látja őt, de követi a terhes juhot. A pásztor szívével teszi. Utána megy a várandós juhnak. Ezt egy pásztor szívével teszi.

 

2, a nyájban szolgálatot találunk, meglátjuk a pásztor szívének másik felét, megtanulom, mi a pásztor szíve a nyáj felé, együtt tanuljuk, mi a pásztor szíve. Az első pont, ahogy bejövünk, elfogadunk, felépülünk, ennek soha nincs vége. Aztán jön egy pont, mikor azon kapom magam, hogy szolgálatom van, észreveszem, szívem van erre. A tanítványság ösvényén elkezdek az ajándékaimban működni. Valaki azt mondja, tudni akarom, mik az ajándékaim, hogy működhessek ebben. Én azt mondom, ne aggódj a szeminárium miatt, hanem a nyájnak az ösvényét, nyomdokait kövesd. Legyél Kr. testébe és fel leszel kenve, megelevenedsz Kr. teste építésére.

Nem az a lényeg, tisztába vagy ez ezzel, vagy nem, hanem hogy hit által működsz az ajándékaiban. Sokkal jobb, ha el vagyunk rejtve Kr. testében, rendelkezésre állunk Istenek, a nyáj nyomdokait követjük, és szolgálatot találunk! Isten hozza be a lehetőséget. Isten képességet és látást ad neked, ezekhez a dolgokhoz, hogy mi is ránézhessünk a tömegre, meginduljunk az emberek által. Minden ember olyan drága. Olyan drága szolgálatot találni Kr. testében. Nem tudom a testvéremet szeretni, ha nem vagyok vele együtt. Ez Kr. testében történik. 1Kor12, különböző tagok, nem különböző emberekről szól. Tagok vagyunk. Kr. testének tagjai vagyunk. Mikor Pál a test tagjait felsorolja, különböző ajándékokhoz köti őket. Az ajándékot Isten adja, Ő keni fel. Ez Kr. teste miatt van, a természeti kikerül ebből. Hit által élünk, ott a csoda, ámulat, rejtély, hogy ez az élet hogy működik.

Ef4, 16 Rész szerint való tag vagy, Kr. testébe helyeztettél, milyen csodálatos magamban így beszélni, a szívemben, a számmal megvallom, dalokkal is. Örömteli zenéket zengeni az Úrnak!

Részem van Kr. testében, kapcsolódok, azért vannak ajándékaim, hogy Kr. testét megáldjam ezekkel.

A természeti ember azt mondja, büszkeség, de az alázat, az, hogy gondolok sem túl sokat, sem túl keveset magamról. Az alázat, hogy nem gondolkodom magamról, az alázat, hogy megfelelően látom magam.

Az alázat egyik oldalon azt mondja, semmit sem tehetek, a másik oldalon azt mondja, mindent képes vagyok megtenni Krisztussal. Nincs önmagamban semmi olyan, ami miatt Isten rám nézne! Az alázat elfogadja azt, amit Isten mond magáról, odafigyel a pásztor hangjára, azt mondja Ámen. Mikor Isten azt mondja, hihetetlen értékkel bíró tag vagy, Kr. vérén vagy megvásárolva, hogy merek ezzel nem egyet érteni?!

Utolsó pont.

3, rész van.

 1. Mikor a nyomot követem, megtalálom a táplálkozás, nyugalom helyét.
 2. Mikor a nyáj nyomait követem, akkor szolgálatot találok Kr. felé, a többiek felé.
 3. Ámós 7:11  Mert így beszél Ámós: Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izráel pedig fogságba vitetik az ő földéről!

Kard általi halált hirdet, felveszed a keresztet, megtalálod Kr. éltét, tanítvány vagy. Én nem akarok meghalni kard által, élni akarok. 

Jeremiás azt mondja: ”Átkozott az az ember, aki a csatától visszavonja magát!” Nem fogjuk az evangélium tisztaságát megváltoztatni. Az evangélium, és a bevégzett munka ennyi van. Az volt a válasz, köszönjük Ámos, hogy eljöttél, jövő héten is el tudod mondani ezt.

Ámós 7:12  Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta! Fuss el a Júda földére; ott egyed kenyered és ottan prófétálj!

Ámós 7:13  Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király szenthelye és az ország székháza ez!

Ámós 7:14  És felele Ámós, és mondá Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek;

Ámós 7:15  De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondá nékem az Úr: Menj el és prófétálj az én népemnek, az Izráelnek!

Nem tudom, hogy történik, nem terveztem, azt hittem, mikor gyerek voltam, azt hittem orvos leszek, volt egy tervem, de valami történt, hallottam egy hangot, közel húzódtam, elkezdtem nyugodni, táplálkozni, folytattam követtem a nyájat, találtam egy szolgálatot Kr. testében. Nem az én ötletem volt, nem az én munkám, hanem Istennek az ötlete, az ő terve. Találtam egy szolgálatot. Isten elküldött személyesen, földrajzilag. Ahogy a szolgáló mondta, az úton, amin mentem, járjunk az úton, kövessük a nyáj nyomdokait. Ez emlékeztet arra, hol van a nyáj. Ha a nyáj nyomdokait követem, akkor a megfelelő helyen leszek, a pásztorom szólni fog hozzám, vezetni fog az úton. Isten így tervezte, így legyen. Istenem, nem látlak, merre vezetsz engem? Nem látsz, de látod Áront, Mózest, látod a nyájat, akkor kövesd a nyáj nyomdokait! Ott táplálni, vezetni foglak!

 

Nyájban találunk gyakorlati módokat, hogy szolgáljunk.

Minden egyes tagnak vannak ajándékai, ezek Kr. teste építésére adattak. Ef4, 16 Minden tag együtt működik. Beszélt az alázatról, nincs köze önmagamhoz nem arról szól, túl sokat, keveset gondolok magamról

2 pont az alázattal kapcsolatban.

1, Krisztus azt mondja, nélkülem semmit nem tehetek Jn15, 5

2, Mindenre képes vagyok Krisztusban, aki engem képessé tett.

3, azt tanította, kard által meghalni tanítványságot jelent.

Nem számít, mi történik, nem kötünk kompromisszumot, ugyanakkor érzékenyek vagyunk.

Ha bármi elvonja a figyelmünket, egy dologra emlékezzünk, hol a nyáj.