Skip to main content

Három csoport örül, mikor leomlik a Babilon. Szentek, apostolok, próféták. Isten tökéletes igazsága miatt örvendeznek.

Jel19, 1 Az első a négy alleluja közül. A Biblia sokkal többet beszél Isten dicséretéről, mint bármely más témáról. Sok minden beszél az imádkozásról, de a dicséret a Szentek legfőbb privilégiuma.

Kol3, 16 éneklünk melódiával. Annyira könnyű Krisztus szolgálatában félre érteni ezt. Láttunk már olyan csoportot, akik nagyon érzelmiek voltak, a dicséretet fontosabbnak tartották, mint Isten igéjét. Minden lehetséges alkalommal csak 30 percig hangosan imádd az Urat. Gyakran imádkozok először, az imából csak árad a dicséret. Egyedül vagyok az alagsorban, és dicsérem Istent 30-40 percig. Csak mert Istent szeretem, Ő az ő dicséretem tárgya. Általában 5-6 percen belül annyira nyilvánvalóan ott lesz Isten jelenléte. Ráébredtem, hogy Isten dicsérete azonnal kivon saját magamból.

2, az imádatot afelé irányítja, aki meg is érdemli azt. Mindenki, aki csak hallja a DVD-t, hangosan imádjátok az Urat. Tanuljátok meg, hogy legyen ilyen időtök, hogy hangosan imádjátok az Urat. Keressétek ki ezeket a verseket a Bibliában, mert minden számít. Mindenki, aki lélegzik, dicsérje az Urat.

 

A Zsoltárok 5 részre oszlik, mindegyik dicsérettel végződik. A teremtények, angyalok, mindenki dicséri az Urat.

Jel19-ben hatalmas nagy dicséret van a teremtés miatt.

Jel5, 12-13 a Bárány megváltó munkája miatt.

Jel4, 11 Azokat a szavakat használja dicséret, tisztesség, áldás. Kettő a mennyel kapcsolatos, kettő a Földdel

Jel5, 12-13-ben erőről, hatalmasságról, tisztességről, áldásról beszél. Isten szellemi gazdagságot, bölcsességet, hatalmat ad. A megváltás, a megszabadítás gazdagságát adja nekünk. Lehetővé teszi a bölcsességet.

A Teljes megszabadulást adja a Sátán hatalmából.

Az emberek szeme előtt omlik le Babilon, a vallási gazdagsági rendszer, ami a Szentek vérét ontotta, poklot hozott létre.

Jel 19:1  És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!

Hallottam egy nagy hangot. Azt mondta, nagy szavát hallottam a sokaságnak. A szellem gyümölcse a szeretet. Miért van egyes számban? Mert 9 részből álló egység. Ott van a 9 összetevője, de mégis egységet alkot.

Jelenések könyve 17., 18. fejezete Babilon rendszerének leomlásáról szól.

Most itt vagyunk a végső megszabadulásnál, utána következik Kr. visszajövetele. Ez a nagyon hangos hangról szól. Az alleluja egyedül itt van az Újszövetségben, ez a nagy kórus a mennyben. Jel18, 20-ra válaszolva, hogy Isten ledöntötte Babilont, ezért örvendeznek.

5móz32, 35. Az az elv, hogy a bűnnek kétszerese a büntetése. Lehet kettős büntetése, vagy kettős-kettős büntetése a bűnnek. Kétszeres, vagy akár négyszeres büntetést is kapnak érte. Van egy megtéretlen ember, elkövet valamit, néha kétszeres büntetés is kap, mert a kegyelem ellen megy, a megváltás ellen megy. Babilon négyszeres büntetést kap a vallási szisztémája miatt. A nagy hang egy hangként szólal meg. Péter kiállt, akkor egy hanggal álltak elő. E világ átkáról fogok beszélni. A szekták szörnyéről, ami megosztja az egységes egyházat. A szekták szörnye az ember szívében születik meg.

Hány ujjá született pásztor szereti a többit azzal a szeretettel, amit a Bibliában látunk? Amint a Római levélből készületem, az elv az, hogy a Római levél sokkal több ébredést hozott létre a világon, mint bármi más. Az összes nagy ébredés ebből indult ki. A dolgok a végükhöz közelednek itt. Egy hanggal éneklik ezt a négyszeres alleluját. Ma reggel elképzeltem, ott leszünk majd, és mi minden történik közben a Földön! Azt mondták, alleluja. Minden nyelven ugyanazt jelenti, hogy dicsérjétek az Urat. Kiáltom, alleluja. Jelen idejű, cselekvő ige. Egyedül itt fordul elő négyszer. A Hallal szóból származik, ami a dicséretet jelent. Aztán JHV. Azaz Jahve. alleluja dicsérjétek az Urat. 146. és a 150. Zsoltár. Ezeken az alkalmakon Jézus Kr. lesz a dicséret vezetője. Ő a kórusvezető.

Zsolt113. Hallal Zsoltárnak hívják. Itt van az Ószövetségben alleluja elve. A héberben azt jelenti:  tisztesség, hatalom, üdvösség. Nem csak a bűnünktől, azok hatalmától szabadulunk meg, hanem erőteljesek leszünk, a segítséget, biztonságot, bővölködő életet kapunk. Dicsőség. Zsid2, 7, 9 1kor6, 19 1kor7, 23 Krisztus vére. Belső értékeket, felmérhetetlen értéket jelent. Ez tisztelet.

Tisztesség. Akik énekelnek teljesen legyőzték a Sátán rendszerét, ott van a tisztesség, hatalom is. Dünamisz. Az Úré, a tisztesség, hatalom. Ez részes esetben van, mert elismerjük őt, neki adjuk a dicsőséget, hatalmat. Teljesen.

Itt van az első csodálatos alleluja. Miért olyan csodálatos ez?

Minden egyes szívfájdalom, minden elnyomás, amit Sátán okozott, ott lesznek a szemeink előtt.

Isten ígéretei is ott lesznek a szemeink előtt Ne aggódjatok!

Ez a legcsodálatosabb dicsérő összejövetel. A megváltott teremtények nem csak a teremtés miatt dicsérik őt, hanem mert teljesen vége van a munkának, mi itt leszünk, mindannyian alleluját kiálltunk,

Sátán közben a fenevaddal lesz.

Jel 19:2  Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén.

Jel6. A mártírhalált halt szentek kérdezgették, mennyi ideig tart. Még nincs itt az ideje. Megkaptátok a fehér ruháitokat, nem kell aggódni, mikor ítélem meg őket. Nektek tökéletes volt a hozzáállásotok.

Megítélte a nagy paráznát. A nagy alleluja az ítélet miatt van.

A világrendszer azért kap kettős büntetést, mert fizetnie kell azért, amit Isten ellen tett, azért, amit Isten népe ellen lett.

5Móz. Ha tanulmányozzuk, ugyanaz az elv, mint rm1, 1-2, Mt7, Abdiás. 1-16 az Edomiták ítélete, megítéltettek, mert megítélték Izraelt, most eljött a kegyelem bosszúállásának napja. Az irgalom megmutatkozik a történelem egész folyamatában. Kegyelemből, irgalomból, szeretetből.

Jézus Kr. igazságos ítélete, hogy megítéli azokat a dolgokat, amiket ellene, Isten népe ellen tettek, az ellen a lehetőség ellen tettek, mikor helyreállhattak volna üdvözülhettek volna. Nagyon sok ilyen ember van.

A testi keresztény is kaphat büntetést. Isten teste ellen ment, Igéje ellen. Háromszoros kettős büntetést kap. Az ítélet igaz, és igazságos. Aletheja, teljes igazságot jelent, aletheosz, a valóságra utal.

Isten az igazság. Alétheja.

Jn17, 3, 1Tess1, 19 Isten aletheosz, egyedül, Igaz Isten. Aletheosz 22 helyen használja János. Igazak, igazságosak az ítéleteid. kriszisz, az ítélet tettek. A parázna , porné. Ami azt jelenti, egy eladó asszony általában kurválkodásra, paráznaságra. A kép azt jelenti, bárki, aki Isten ellen fordul az olyan, mint egy parázna nő minden ember alatt a legutolsó sorban voltak.

A babiloni rendszer a Földet tönkre tette, a politikával, a hamis, erkölcstelen élettel, tönkretette az ember jellemét. Ez a rendszer nem Isten igazságát, hanem a gonoszságot tanítja.

Ezért jön a megbosszulás. Ekdikeó. Olyan ember, aki megszegte a törvényt. Isten az, aki megbosszulja magát. Képzeljétek el, milyen az, mikor Isten bosszul. Rm12, 9 a bosszúállás az enyém. Zsid10, 31 Majd én megfizetek azoknak az embereknek. A kegyelem kijelentése együtt jár azzal, hogy Isten visszautasítja azokat, akik visszautasítják a kegyelmet.

Edom büntetését írja le. Bosszúállás napja ez az Úrnak.

Ésa34, 8-10 Biztos vagyok benne, hogy vannak szeretteim, akik felé bizonyságot tettem, mégis ott vannak a pokolban örökre, telve van füsttel a pokol ez egy örök hely. A tűznek a része a füst, ez felszáll örökre. Itt voltál a gyülekezetben, keresztény voltál, mikor elbuktál, elfogadtad a kegyelemet örökre. Átmentél mindenféle csatákon.

Azok az emberek, akik visszautasították az üzenetet. Elmész, kopogtatsz, nem tűnik fontosnak, hogy odaszólsz valakinek: „A mennybe jutnál, ha meghalnál?” Hétköznapinak tűnik ez, jelentéktelennek. Mégis ez a legfontosabb a mennyben! Kr. ezért jött. Ez az öröm ott van az angyalok között egy ember megtérésekor. Miért van ott öröm? Fontos, hogy legyenek fontossági listáink. A férfiak legyenek férfiak, ne csak a világ barátai,  intellektuálisok sem. Ő a igazi férfi, aki számít, ne köss kompromisszumot, ne keress könnyű életformát. A világ stílusával akarnak rendelkezni, pedig ezt nem lehetne. Ne a családod legyen Isten, hanem Isten legyen a legfontosabb, utána a családod. Az emberek pokolra jutnak örökre ott lesz a tűz! A pokol valós hely, ezért fontos a konfrontációs evangelizáció! Nem csak trakikat osztok ki! Menni kell minden héten. Ne hagyjuk, bármi is eltérítsen minket. Kr. azt mondta, nekem fontos, hogy Kr. munkájával foglalkozzak! Mindenki szívén ennek kellene lennie! A füst felmegy örökkön örökké. Ez nem mindegy! Megrontott a nagy parázna az üzleteket, ott voltak a maffiái, a társasági élet a kocsmákban. A homokosok, most már divat a válás, mert majd boldogabb leszek mással. Mindenki ott volt abban a rendszerben, de most már nem. Elfordulva ettől, most következik a második alleluja. Komolyan gondolták.

 

Összefoglalás.

4 allelujáról akart beszélni, de nem ért a végére. 2-ről beszélt.

Nézzünk meg egy pár görög szót.

1, alleluja Jel19, 1 Az elején azt mondta, a Biblia sokkal többet beszél Isten dicséretéről, mint bármi másról.

1krón6, 32, Miért?

2 pontot mondott:

1, ha dicsérem Istent, az kivesz önmagamtól.

2, az imádatot annak adja, aki megérdemli ezt. Isten annak adja az imádatot, aki megérdemli.

Jel4, 11. Dicsőség és tisztelet. Ez a mennyhez és a Földhöz kapcsolódik. Jel5, 12- 13 dicséret Isten felé az ő megváltása miatt. Ez azért van, mert teljes megszabadulás van Sátán világrendszerétől, teljes megszabadulás Sátán uralmától, ez Babilonnak a politikai, pénzügyi, vallási rendszerének összeomlása. Ezt jelenti a teljes megszabadulást Sátán birodalmától. Arról beszélt, halottam egy nagy hangot. Ez az első kijelentés. Az első alleluja.

19. fejezet Az Antikrisztus végső legyőzéséről szól. Közvetlen kapcsolatba jön Kr. visszajövetelével, mikor dicsőségben hatalomban visszajön. Mikor azt mondta, hallottam egy nagy hangot. NEGASZ görög szót, adta rá, ami azt jelenti, nagy, hangos, hatalmas, és erős.

Említette annak az elvét, hogy dupla, dupla-dupla büntetést kapni. 5MÓz22, fejezet. 5Móz32, 35

megnézte a alleluja szót. Ez a HALLAL héber szóból jön, ami azt jelenit, dicsérni, aztán a JHVH, ami Istennek a neve. Jahve. Innen származik. Zsoltárokat adott példaként.

Zsolt106, 111, 112, 113, 117, 135, 146, 148, 149, 150.

A Zsolt113 -118ig vannak a HALLAL Zsoltárok. Mikor a megváltás szót említette. SZOTERIA. NEM csak a bűntől való megváltás, hanem a teljes folyamata, hogy valaki teljessé lesz.

Az a szó, hogy tisztelet. TIME. Görög szó. Azt jelenti, érték. Tisztelet. Belső érték.

Hatalom: DÜNAMISZ. Megmérhetetlen Isteni erő. Istennek az akarata is. Istennek, a teremtőnek az akarata.

Aztán a második alleluját említette. 3. versben.

Jel 19:3  És másodszor is mondának: Alleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.

Az első alleluja a bárány és menyegzőjének a kezdetéről szól.

A második alleluja az ítélet kezdete.

Sok érdekes szót mondott a nagy paráznáról, PORNE a szó, a nő, akit eladnak, eladó nő. Általában rabszolgákra vonatkozott. Rabszolgákra vonatkozott, akiket prostitúció miatt vásároltak.

Paráznaság. Azt jelenti, hűtlen Istenhez.

Beszélt arról, a testi hívők, 3as büntetést kapnak.

1, Isten ellen mennek

2, nem szeretik Isten népét.

3, ellene mennek annak a kijelentésnek, amit Isten már kijelentett nekik.