Skip to main content

Amiről ma este beszélni szeretnék, az nagyon fontos téma. Mikor a múltunkban lévő dolgok megakadályozzák az Istennel való növekedésünket. Dolgok, amelyek történtek velünk a múltban, bálványokká vállnak az életünkben, de Isten meg akar szabadítani ezektől.

ISTEN teremtett minket. Olyan emberekké, akik kapcsolatban vannak. Arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatba legyünk egymással. Isten nem azért teremtett, hogy független életet éljünk, hanem inkább egybe rakott minket. Ez először a házasságon keresztül történt. Másodlagos módon pedig,  nemzetként, mint Izrael nemzete, most pedig Krisztus testeként. Mi függőségben lévő teremtmények vagyunk. Isten képére teremtve. Azért, mert Isten képére lettünk teremtve, a Szent Szentháromságban lévő szeretet olyan, ami az életünkben nekünk adatott. Ez a legámulatosabb gondolat. Az a szeretet, ami Kr. és az Atya, az Atya, A Sz. Sz kötött van. Ez a hihetetlen egység a Szent szentháromságon belül, ez az, amit Isten nekünk ad. Ez ámulatos, hihetetlen. Az életünkre gondolunk, mielőtt megtértünk, és a mostani életünkre. Lehet, kis különbséget látok csak, de a valóságban hihetetlen változás történt. Ezért Rm. 8-ban, ott van az a hihetetlen kifejezés.

Róm 8:14  Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Ez annak a kapcsoltatnak a természetéről beszél, ami köztünk és a gyülekezet között lehet. A Szent Szellem átadja ezt a szeretet.

Róm 8:15  Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

A mi függőleges kapcsolatunk Istennel örökre megváltozott, de a vízszintes kapcsolataink is megváltoztak. Mi kapcsolatba lévő emberek vagyunk. Bármi, ami elvonna Kr. testéből, bármi, ami arra indít, hogy visszahúzódjak, nem lehet Istentől. A szeret, ami összeköt minket, nagyon fontos. Mindannyiunk életünkben van időszak, mert megsértődtünk, különböző megpróbáltatások miatt, az a vágyunk, hogy egyedül legyünk, és távol, de ez nem Istentől van. Abba Atyám, mit jelent egymással kapcsolatban? Elveszi a távolságot kettőnk közül, és behozza a szeretet. Ennek nagy hatása van az életünkben. Először az életünkben, megismerjük, kik vagyunk, nem az által, hogy belenézünk a tükörbe, hanem közel húzódunk Kr. testéhez.

1, Rájövök, megismerem, ki vagyok, az által, hogy közel húzódok Kr. testéhez.

2, az által, hogy megismerem Istent. Soha nem tudom meg, ki vagyok, ha nem ismerem meg Istent. A Bibliaiskolában ez a legnagyszerűbb lehetőség, hogy megismejük Istent, önmagunkat is. Ez az első lépés, a valódi, igazi Isten szerint való kapcsolatban.

2Kor 6:9  Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek;

Ki tudja, kik vagyunk a világban? Senkik vagyunk. Nem vagyunk ismertek. De Isten nagyon jól ismer minket. Isten mindent tud rólunk. Sokkal jobban ismer minket, mint mi magunkat. Ennek nagy vigasznak kellene lenni számunkra. Bennem nincs semmi, ami irányíthatná lépteimet. Ezért bízom az Úrban, jobban ismer, mint én magamat, mindent tud, amin átmentem, mindent, ami a szívemben van, mégis szeret, még mindig, kapcsoltba akar lenni velem. Ez az alapja, annak, amit mondani fogunk. Amire Isten teremtett minket.

MI az, ami velünk, hívőkkel történik?

Róm 1:17  Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

Róm 1:18  Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.

Emberek, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mit jelent ez? Ez, mikor ismerjük az igazságot, hallottuk az igazságot, tudjuk az igazságot, és úgy döntünk, ez egy választás, döntés, hogy másik utat választunk. Lehet, úgy gondoljuk, ez könnyebb út, a legkisebb ellenállás útja. Mikor az emberek ismerik az igazságot, azt mondják, ez kényelmetlen számomra, el akarom kerülni ezt. Ez egy probléma. Látjuk minden nap. Lehet, hogy egy nap, sok év múltán, azt mondod a szívedbe, tudom, hogy ez a dolog rossz, de szeretem, és akkor is megteszem. Megtörténik. Ismerek embereket, akik ezt az arcomba mondták.

Róm 1:25  Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

Ennek vége, hogy az emberek Isten igazságát hazugsággá változtatták. Ez egy folyamat, lehet hosszú időbe telik, de ez lesz a vége. Mindannyian egyet értünk, erre nem akarunk menni. Ez megrettent, minket, ez elrettentő. Félelmetes arra gondolni, egy nap pont az ellenkezőjét gondoljuk annak, mint nap. Megtörténhet. Ez a szívben végbe menő folyamat. Úgy kezdődik, hogy megtagadom az igazságot az életem egy területén. Lefele megyek az úton, úgy végzem, hogy azt hiszem, a helytelenről, hogy helyes, és fordítva. Megdöbbentő. Hiszem, hogy Isten azt akarja, ezt mondjam el. Szükségünk van arra, hogy az igazságot halljuk, ez történhet a szívünkben. Hogy történik? Erről szeretnék beszélni. Ha megtörténik, mit tehetünk ellene.

Lehet valami történik a mindennapi életünkben. Gyakran a kapcsolatokban. Nagyon sok egyedülálló van itt. Egy kapcsolatban. Még a gyülekezetben is, lehet, hogy megsebzödöm az emberek által. Valaki tesz, mond valamit, és sebet hoz létre a szívemben. Ez lehet annak az életemnek része, mikor még nem voltam hívő. Lehet a családomban bántalmaztak. Mélyen benn van a szívemben, nem megyek az Úrhoz, hogy elbánjon ezzel. Nem engedem az Úrnak, hogy elbánjon azzal a területtel. Megengedem annak a sebnek, hogy egy dolog, ami öt éve történt, ott maradjon, nem viszem a világosságra. Betakarom rétegekkel. Mivel takarom be?

1, először is mindenféle tevékenységgel takarom be, elfoglalom magam, de van egy árnyék az Úr, és köztem. Helyettesítők. Valami mással foglalom el magam, hogy betakarjam a sebemet. A férfiaknál lehet ez pl. a sport. Ezt azért teszik, az elméjüket elvonják a bajban lévő területtől. Nőknél lehet a család, nagyon sok különböző dolog, nem engedem, a terület meggyógyuljon az életemben. Ez hatással lesz először is az imaéletemre. Az imaéletem elvont lesz. Az én imaéletem olyan, mint egy lakmusz teszt, amivel a savasságot, lúgosságot ellenőrizhetem, az imaéletem olyan, mint a lakmuszpapír az Istennel való kapcsolatomban. Az a gyülekezet, akinek egészséges az imaélete, olyan emberekből áll, akinek egészséges kapcsolata van Istennel. Mondok valamit, ami lehet megdöbbent titeket. A Bibliaiskola az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatomat helyettesíti, akkor problémám van. Nincs semmi, ami helyettesíthetné a személyes kapcsolatomat az Úrral, ez a forrása az életemnek. Szükségem van arra, hogy tudjam, az imáimat megválaszolja. Nincs kárhoztatás, nincs semmi köztünk. Nincs az imaéletemben függöny. Mikor az imaéletem elvont lesz. Imádkozom a családomért, a világért, de nincs semmi specifikus, leleplez valamit a szívemből, ami el van ott rejtve, Isten arra vágyik, jöjjünk a fényre. Lehet, hogy a gyülekezet szókincsét használom, azokat a szavakat, amiket a pulpitusról tanultam. A kegyelem olyan szó lesz, amit nagyon könnyen használok, de a szívembe kétségeim lesznek. Képes Isten? Megválaszolja az imámat? Meg tudja válaszolni az imámat? Ekkor egy árnyék lett köztem, Isten között, nem tudok áttörni ezen. A rossz dolgokat kezdtem elhinni Istenről, nem megfelelő képem lett Istenről. Akkor valahol egy kis csendes úton letelepszünk, amilyen messze csak tudunk Istentől. A saját kis Istenünket kezdjük építeni. Ez a kis Isten lesz uralmon akkor nem pedig az igazi. Ez a bálványimádás szíve. Hogy tudtak Izrael gyermekei aranyborjút építeni. Látták Isten csodáit, látták, amint a vörös tenger ketté nyílt. Hogy lehetséges?

2Móz 32:1  Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, a ki minket Égyiptom földéből kihozott.

Mit akartak Izrael gyermekei? Kerestek valakit, aki átvezette volna őket a pusztaságon. Az első probléma. Azt gondolták, Mózes volt, aki kihozta őket. Tényleg Mózes volt az? Nem, Isten volt az. Valamit Mózesnek tulajdonítottak, amit Isten tett értük. A saját kezükkel építettek egy helyettesítőt. Ez fog minket vezetni. Izrael gyerekei, hogy tehettétek ezeket? Minden ember a saját szívében megteheti. Hozzunk létre valamit, amit ellenőrizhetünk, és Istennek hívjuk. Az én szívem olyan gyár, ami bálványokat gyárt. Mindannyiunkat eléri ez. Nem az történik, hogy a kezeinkkel építünk valami drágát. Ez a bálványimádás. Építeni valamit, ami helyettesíti Istent. Az igazság rendelkezésre áll. Ahogy olvastuk Rm1-ben, ott az igazság. Én nem szeretem azt az igazságot, az kényelmetlen. Ez valami olyan, mivel a kereszthez kell mennem. Ehelyett inkább átölelem a hazugságot, mert az könnyebb. Könnyebb a sebbel élni, néha megsimogatni,

2, pl.

Isten megoldása ámulatos. A Szent Szellem fényének rá kell világítania ezekre a területekre.

Jób 42:1  Jób pedig felele az Úrnak, és monda:

Jób 42:2  Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, a mit elgondoltál.

Jób 42:3  Ki az -mondod -a ki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem; csodadolgok ezek nékem, és fel nem foghatom.

Elismerte megnyitottam a számat, nem értettem, miről beszélek, nem ismertem Isten jellemét, a valóságot Isten igazságát hazugsággá fordítottam. Istent okoltam azért, ami történt az életemben, mikor valójában áldást hozott. Jób ránézett saját magára, látta a sebeit, titokban a szívében Istent okolta. Azt mondja, nagyon ostobán nyitottam ki a számat. Hála Istennek eljutott erre a felismerésre. Mit látunk ebben a könyvben? Sok barátját láttuk, akik azt mondták, micsoda nehézségen mész keresztül, milyen nagy bűnön kellett átmenned. Nagyon sok elpocsékolt szó, egyikben se volt ott, kicsoda Isten, az ő szíve felénk. Egy kapcsolatba vagyunk, ez a személy megsebez, dühös vagyok arra az emberre, gyűlölöm őt. Mindent megteszek, hogy visszavághassak.

Élhetek ebben a hátralévő életemben. Titokban okolhatom Istent. Nem vagy mindenható, szerető, nem törődsz, miért hagytad, ez megtörténjen velem. Hogy lehet, hogy a saját otthonomban bántalmaztak. Isten, ha tényleg te irányítasz mindent, nem engedted volna ezt meg. Ennek a sebnek az árnyékában élek. Eközben állandóan Isten meg akar áldani, a legjobbat akarja nekem adni, de nem hiszem el. Isten segíts nekünk, hogy a világosságra jöjjünk, megértsük, tágas helyre hozott minket, egy kapcsolatba vitt, ami ugyanaz, mint a Szent háromságban van, ott egy helyünk. Mert Krisztusban vagyunk, mert ott vagyunk a szerelmesben. Örökre ott vagyok a Szent háromságban való kapcsolatban nincs semmi, ami velem történik, akár a családban a gyülekezetben, vagy otthon, amit Isten ne akarna, vagy ne fordítaná áldássá. Ott vagyok Isten igéjén. Ez Isten munkája, hogy az átkot áldássá fordítása. Ezt mélyen meg kell értenem, különben ott végzem bálványimádásban.

Zsid3, 19

sokan nem léphettek be az ígéret Földjére a hitetlenségük miatt. Ha az Istenről alkotott képünk helytelen. Minden gondolatunk helytelen lesz. Istennel a megfelelő képpel kell rendelkeznem, hogy ki ő. a seb annyira mély, megakadályozta őket az Istennel való járásukban. Nyugodjunk Isten jellemében. Higgyük el, ki ő felém. Hagyjuk, hogy Isten elvánjon azokkal a sebekkel örökre. Mondjam azt meggyőződéssel, hogy Isten az átkot áldássá fordítsa.

Jn14, 1 Ne háborogjon a szívetek. Hála Istennek ma este, hogy Isten nem tervezett semmit, ami zavarná a szívemet. Tágas helyre hozott, itt tapasztalhatom meg a feltétel nélküli szeretetét, kegyelmét. Ott vétetik el a lepel a szemem elől. Nagyon könnyű nevetni Izrael gyermekein. Milyen bolondok voltak! Olyan sokat hallottunk. De, mikor személyessé válik. Mi történt velem két éve, öt éve, azt nem felejtem el, csak növekszik. Ne hagyjátok, hogy ez megtörténjen. Nincs semmi, ami valaha történik velünk, anélkül, hogy Isten ne engedte volna meg. Nincs semmi, ami azért történne, hogy ne áldjon meg minket végső soron. 5 éve a legfájdalmasabb volt elmenni innen, de Isten kincset adott a sötétségben. Olyan dolgokat tanultam meg, amit sehol máshol nincsenek sérülések, mert Isten áldani akar. Isten elkészítette az áldásokat, mi pedig vakon járkálunk. Isten azt mondja, ha csak megszabadulnál. Ha 5 év múlva is Istent akarod követni, gyere a kereszthez, bocsáss meg feltétel nélkül. Ez nem választható dolog. Bocsáss meg! A keresztények örökké megbocsátanak, ne tartsatok vissza dolgokat még 5 percre sem.

1móz45 a testvérei előtt, ahol meg volt a képessége, ereje, hogy visszavágjon mindazért, ami történt. Kiküldi az összes többi Egyiptomit, azt mondja, én vagyok József. Nincs semmi játék. Ahogy Pál mondja, vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. Nincs semmim, amit rettegnem kéne. Ami történt velem, az Isten terve volt. Isten ezt arra használja, hogy áldjon, nem arra, hogy átkozzon. József szellemével éljünk. Hála Istennek a kegyelem trónjáért. Dicsőség Istennek, hogy ott van a hely, ahova rohanunk a szükség idején. Azt mondjuk Istennek, örökre vedd el ezt a sebet. Isten azt mondja, megteszem. Örökre megszabadulunk.  Isten szíve annyira értünk van. A megszabadítás, amit a megbocsátás hoz, annyira hatalmas, megtisztító. El sem tudom képzelni a kereszténységet nélküle. Ezek a bálványok. A Bibliának sok mondanivalója van ezekkel kapcsolatban. Olyanná vállunk, amit imádunk. Ha valami mást imádunk. Mint a drága Istent, a szeret, és irgalom drága Istenét, akkor az életem valami mássá válik. Mikor az Úrhoz fordulunk, a lepel elvétetik és azzá vállunk, akik imádunk, visszatükrözzük Isten dicsőségét. Annyi baj van, amit a keresztények hordoznak, mindegy, hogy hívják a gyülekezetet. Ott van a szívemben a kép, amint az Úr keze kitárva, és arra vár, hogy megáldhasson. Máriára gondolok, a prostira, akiből sok démont űzött ki. Bejön abba a házba, ahol Jézus volt. Jézus ott van ebben a házban, mert ez egy farizeus háza volt. Ott Őt nem szívesen látták, nem tisztelték meg, de még mindig elfogadta a meghívást. Hihetetlen irgalma Istennek. Ott van ezekkel a farizeusokkal, csak arra várnak, mondjon valamit, amit ellene mondanának később. El se tudom képzelni, hogy jött be az ajtón. Berohant, elkezdte mosni Jézus lábát. Had mondjam el, miért? Azért, mert megértette a megbocsátást. Megértette, hogy nem volt ott árnyék. Nem a farizeusok előtt kell élnem, nem érdekel, mit mondanak, hanem a megváltommal van egy kapcsolatom. Megérintette Isten jelenlétét. Itt akarunk mi is lenni. Te egy farizeus akarsz lenni? Inkább olyan lennél, akik kinn állnak? Vagy inkább olyan akarnál lenni, ez a történet erről beszélni fognak mindenhol  a szeret üzenete, a kegyelem üzenete. Ez a kapcsolat Istennel nem a felszínen folyik. Nagyon mély. Az Úr közösségben akar velünk lenni nem akar árnyékokat. Nincs árnyék a Szent háromságban. Jön. El akarja venni a rétegeket. Ahogy ma este a szívünkben elhatározzuk. Minden, ami történt az életemben, Isten áldássá fog változtatni, mert ez Isten. Ez engem annyira lenyügőz. Minden félelem,. Bajom. A visszájára fordítja, mikor hagyom őt. Mikor bízom benne, mikor közel húzódom hozzá, és meggyógyít örökre. Dicsőség Istennek ma este, hogy minket ismer Isten. Dicsőség az ő nevének.