Skip to main content

ABT 2009-10-20 - Törvénykezés

Ma estét szeretném azzal tölteni, hogy a törvényeskedésről beszélek, a hívő szívében. Azért szeretnék beszélni erről, mert mi kegyelem szolgálat vagyunk, minden héten hallunk a kegyelemről, de mikor túlmegyünk csak a szavakon, túl azon, amit tanulmányozunk, akkor találunk egy csúnya igazságot a szívünkben. Van valami a RBT-mben, ami nagyon örül a törvénynek. 3 terület, amit személyesen megtapasztalhatunk.

  1. hozzáállásunk Isten áldásaihoz. Hogy kapcsolódunk ehhez. Mi az, amit gondolunk a szívünkben? Mikor Isten megáld engem, mi az, ami átmegy az agyamon? Milyen gondolatokkal foglalkozom? Ez megmutatja, az életemnek melyek a legmélyebb forrásai.
  2. Istennek a fenyítése.
  3. Mi történik, mikor beteg leszek?

Lehet, hogy azt mondod, ez három furcsa terület, de azért beszélek ezekről, mert ezt láttam a saját életemben, láttam mások életében a gyülekezetben. Az a hajlamunk, hogy mikor áldásokban van részem, akkor tudat alatt arra gondolok, azért van áldásban részem, mert megfelelően viszonyulok Istenhez. Isten megáld engem, azért, mert jó döntéseket hozok. Azért áld meg Isten, azok miatt a döntések miatt, amit hozok? Vagy ennek ellentéteként, problémáim vannak, mert rossz döntéseket hozok? Mikor bajban vagyok, pénzügyi, házassági gondjaim azért vannak, mert valamit rosszul tettem az életemben?

3, Mikor betegek leszünk, ez olyas valami, amit nem ismernénk el mások előtt. Arra gondolok, lehet, hogy Isten fenyít? Arra gondolok, azért foglalkozik Isten velem, mert valamit rosszul tettem?

Az üzenet végén visszatérünk erre. Beszélünk a kegyelemről, de tényleg, mélyen ismerjük, hogy Isten milyen hatással van ránk? Nagyon, nagyon fontos. Nagyon érdekes. Meglepően gyakran hallom, hogy Isten meg fog áldani, azért, mert jó döntéseket hozok. Hallom ezt, mikor tanácsot adok, hallom a gyülekezetben. Nagyon is megszokott dolog, hogy keresztények ezt mondják. Ez az igazság? Ez az, amit a Biblia tanít Isten kegyelméről? Szeretnék mondani néhány állítást. Úgy gondolom, ezek nagyon fontosok. Most elmondom, ti tudni fogjátok a választ ezekre a kérdésekre. Isten kegyelmi rendszere teljesen radikális. Teljesen radikális. Nem számít, hány évet töltöttünk el kegyelemi környezetben, a törvény be van vésve. Az RBT-m be. Mondhatnám ezeket az állításokat akkor is, ha már évek óta tanulom a kegyelmet. Isten nem adhatja meg az áldását, mint egy jutalmat? Vagy, az ítéletét, mint fenyegetést, hogy bátorítsa az Isten szerint való életet? Ha ez így állna, a kegyelem nem lenne kegyelem. Állhatok erősen ebben. A kegyelem kegyelem. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem érdemeljük meg. Nincsenek érdemek. Semmi, amit tehetnék, ami miatt több kegyelmet kapnék Istentől. Ha ez nem igaz, akkor nem értjük a kegyelmet. Ennek a másik oldala: az életstílusom, a döntéseim semmi féleképp nem lehet hatással Isten kegyelmes szívére. Isten a minden kegyelem Istene. Ez ott van Istenben. Isten nem a tárgyra néz, amikor kegyelmes. Minden oldalról próbáljuk a természeti, vallásos gondolkodást behozni. Ez azt mondja, vannak olyan hasznok, amiket azért kaptunk, mert jól viselkedünk. Veszteséget szenvedünk azért, mert rosszul viselkedünk. Ez nem Isten kegyelmi rendszere. Ez annyira ott van a gondolkodásunkban, ha csinálok valamit, Istennek tetszeni fog. Isten azt akarja, teljesen világosak legyünk ezek felől, hogy a törvény rendszere, és Isten kegyelemi rendszer semmilyen pontban nem találkozik. Ez 100% kegyelem, vagy másmilyen evangélium. Azt mondom, ha elmegyek lelket nyerni, Isten meg fog áldani, Istennek az a szíve, hogy megáldjon 100%-ig. Azért megyek lelket nyerni, mert szeretem Istent. Bármi más helytelen gondolkodás. Bármit is teszünk Isten kegyelemi gazdaságában, azt Isten szeretete motiválja. Ha nem ez, az rossz motiváció. Rossz motivációval tettem dolgokat, ok, most üljünk be a megfelelő csónakba, gondolkozzunk a megfelelő módon, értsük meg Isten kegyelmének dicsőségét.

Róm 12:1  Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Ha én mint pásztor, vagy bárki, aki ott áll a pulpitus mögött, ha azt mondja, hogy szánjátok oda a testeket, mint élő áldozatot, anélkül, hogy Isten irgalmáról beszélnének, ami ott van Rm11-ben, az egy másik evangélium. Mindazt, amit Isten tett értünk, amit már megtett a kereszten, azt tesszük mi. Amit Kr. már megtett, mikor mi elfogadjuk ezt, akkor mi teszünk. Nem fordítva történik. Soha nem fog fordítva történni, hogy teszel valamit, aztán Isten megáld. Ez egy óriási különbség. Szükséges, hogy ezt világosan értsük.

Gal4, 22 Pál egy allegóriáról beszél. Két fiú. Az egyik a szolgálónak a fia. A másik a szabadnak a fia.

Gal 4:23  De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.

Gal 4:24  Ezek mást példáznak: mert azok [az] [asszonyok] a két szövetség, az egyik a Sinai hegyről való, szolgaságra szűlő, ez Hágár,

Gal 4:25  Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál.

Gal 4:26  De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja,

Gal 4:27  Mert meg van írva: Ujjongj te meddő, ki nem szűlsz; vígadozzál és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint a kinek férje vagyon.

Itt a Szent szellem egy asszonyról szól, aki meddő, képtelen, hogy gyermeket szüljön. Ilyenek vagyunk mi. Isten előtt meddők vagyunk. Képtelenek vagyunk, hogy gyümölcsöt teremjünk Isten számára. Meddők vagyunk. Ott van a természeti asszony, neki gyermekei vannak. Saját testének a gyümölcsét hozza. A test gyümölcse nagyon is hasonlít a másikhoz, de ez a test gyümölcse.

vígadozzál és kiálts, ki nem vajudol

Nincs fájdalaom, terhesség, hanem teljes mértékben csoda van Istentől, mert sokkal több az elhagyott magztatja, mint annak, akinek férje van.

Az a személy, aki kegyelmet fogad el, anélkül, hogy megérdemelné, mint keresztény. Ez a különbség,hogy megpróbálok valamit a természeti erőmből létrehozni, vagy elfogadok Istentől. A mi gyermekeink sokkal többen lesznek, mint a természeti asszonyé. Ez asszony szabad, nincs szolgaságban.

Gal 4:29  De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.

Őszintén mondom nektek, a kereszténységben ma, az életünkben a kegyelem miatt üldözni fognak minket. A saját hústestemben, bennem, a kegyelem élete nem az a természetes mód, ahogy élnék. Inkább a törvény szerint szeretnék élni. Szegeden adtam egy példát. Volt egy drága hölgy, aki a gyülekezetbe jött húsvét vasárnap. Nagyon megérintette Isten. Felemelte a kezét, dicsőségesen megtért. Néhány hónapig nagy örömmel jött gyülekezetbe. Aztán visszaemlékezett arra a gyülekezetre, amelyben gyerekkorában járt, amelyik kidobta, mikor tini volt. Azt mondta, szükségem van arra, hogy jól fejbe vágjanak minden vasárnap, hogy tudjam, hogy kell élni.

  1. vers, nagyon radikális, valami, ami kegyetlen, szívtelen. Ez az asszony Hágár ott van a házban. Ábrahám úgy gondolja rendben van. Ez nem Istennek a szíve! Isten azt mondja, dobd ki a szolgálót. Mert nincs helye Isten ígéretei között! Hogy van ez ránk hatással? Nem gondolhatunk a törvényre egy területen sem! Kegyelemnek kell lennie a szívemben, a Szent Szellemen keresztül. Az a kicsi törvényeskedés mehet ki az ajtón. Szegeden hasonlót prédikáltam, utána odajött egy hölgy, kérdezte, nem kell követnem a tízparancsolatot? Megdöbbentő, milyen gyakran teszik fel ezt a kérdést! Évekkel ezelőtt odajött egy hölgy, azt mondta, szerintem a 10 parancsolatot ki kellene írni a gyülekezetbe. Nem akarok nevetni amiatt, mert bámulatos, mennyire belénk ivódott ez a természeti gondolkodás. A hívő soha nem kapta meg a törvényt! A törvénynek semmi köze hozzám! A törvényt Izrael kapta, hogy minden száj becsukasson. Isten betöltött minket a Szent Szellemmel! Isten jelenléte van bennünk. Azt mondjuk add nekem a 10 parancsolatot. Megörültél?! A Szellemet helyeztem beléd.
  2.  

Jer 31:33  Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Olvashatod a Bibliát, mit mond? Ez lesz a szövetség, amit e napok után a hívőkkel kötök, ezt mondja? Azt mondja Izrael házával. Ide tartozom? Nem, én a gyülekezetnek vagyok része!

E napok után. Az 1000 éves királyságról szól, nem a gyülekezeti korról beszél. Hála Istennek, hogy Isten soha nem fogja a törvényt a szívünkbe írni. Ő a Szent Szellemet helyezi belénk. Isten maga, Isten jelenléte, amit magunkkal viszünk. Az a hihetetlen kiváltáság, hogy kegyelemi hívők lehetünk. A törvény a természeti ember számára van, nem számunkra. Nap, mint nap a Szent Szellem vezetésében járhatunk. Mikor ezt teszem, akkor Isten megváltoztat, nem várok semmi mást senkitől, mert kegyelemben élünk. Ez annyira csodálatos, felszabadító. Csak hagyjuk abba a törvényes gondolkodást, legyen mindenben a motivációnk Kr. szeretete.  Kornél azért megy, mert Isten szeretete ott van a szívében. A mi életünk az Abba Atya élet. Kinek volt meg ez az élete az Ószövetségben? Nem is hasonlítsátok össze ezt az életet a régivel, mert ez szánalmas, reménytelen. Isten megáld.

  1. Nem kerülhetek ki Isten áldásaiból, mert Isten örökre megáldotta Jézus Kr-t.
  2. Jézus Krisztusban vagyok örökre, ezért Isten megáld minket örökre.

Alleluja! Ma a GGIS-ben voltam, meséltem nekik egy párról, akik minden megosztottak, együtt főztek, mosogattak, együtt osztották be a pénz. Mi az, ami nem stimmel? A szeretet mindent odaad. A szeretet 100%-ot ad. Ez az, amit Isten tett értünk. Nem azt mondja, te csak 1 van a 10 millió keresztény közül, úgyhogy tízmilliomod kegyelmet kapsz. Ez most fontos? Kell beszélnünk az áldásokról? Áldott vagyok. Nem számít, mi történik az életemben, áldott vagyok. Mi van a fenyítéssel? Olyan sokszor, mikor az emberekkel beszélgetek, van ott egy kép előttük, hogy Isten üldözi őket nagy kalapáccsal, ha lelépsz a vonalról, lecsap. Mikor fenyít Isten? Mikor fiú vagyok, mert szeret engem, a legjobbat akarja, azt akarja, hogy növekedjek, ez Istennek a terve ezért örvendezünk ebben.

3, betegség. Lehet, hogy teljesen Isten akaratában van. Isten bizonyos dolgokat megenged az életünkben, hogy megmutassa az ő csodálatos jellemét. Nem kell, hogy őrült gondolataink legyenek az életünkről. Had mondjak, néhány mondatot még.

Isten nem tartotta vissza a kegyelmét azért, mert nem érdemeltük ki, hanem a kegyelmet az ember pont azért kapta, mert nem érdemelte meg. Valójában csak az én méltatlanságom kell ahhoz, hogy Isten kegyelmet adjon. Aki kevésbé érdemli meg, nem kap kevesebb kegyelmet, az sem, aki többet vétkezik. Isten nem ad több kegyelemet azoknak, akik kevesebbet bűnöznek, egyáltalán semmi köze ahhoz, hogy aki kapja, milyen állapotban van, az az ember, aki kapja, nem lesz adós ezután. Soha nem kell visszafizetni, mint adósságot, mert a szeretet a lényeg. Nincs semmi, amit tehetnénk, hogy Istent rávegyük, hogy jobban szeressen minket, vagy kevésbé. A kegyelem találkozik a bűnössel azon a ponton, ahol áll. A kegyelem nem vár arra, hogy valami vonzza őt. Mi soha nem fogjuk Kr.-t ismerni anélkül, hogy megértenénk az ő kegyelmét. Legyünk óvatosak. Mikor valaki nem tölti be a várakozásomat a gyülekezetben, akkor megváltoztatom a magatartásomat irányában? Mikor valaki mond valamit, ami megsért engem, akkor másmilyen lesz a hozzáállásom? Érdekes kérdés. Amit látunk, elmondom Nektek. Néhány hete volt egy helyzet. Volt egy drága hölgy, aki megtért a gyülekezetben. Nagyon nehéz helyzetben volt. A férje iszik. Persze, eljött gyülekezetbe. Gyere, és légy közösségbe Krisztus testével. Jön gyülekezetbe, dicsőség Istennek. Van, hogy nem jön. Az én magatartásom megváltozik felé. Feltételi vannak a szeretetemnek? Ha ezt teszed szeretlek. Ha azt teszed, ami szerintem megfelelő, akkor elfogadlak. Oda kell mennünk a trónterembe, és rá kell ébrednünk, hogy semmik vagyunk Isten előtt.  A legnagyobb kiváltáságunk, hogy az embereket oda vigyük, ahol elfogadhatnak a trónról szabadon. Mikor Jézus találkozott az asszonnyal a kútnál. Jn4, 10 Ha ismernéd Isten ajándékát! Megérinti ez a szívedet ma? Ez annyira egyszerű, és nincsenek feltételek szabva. A szamaritánius hölgy, ha rendbe hozod életed, jöhetsz. Nem, nincsenek feltételek. Ha ismernéd Isten ajándékát, akkor te kérted volna őt, és ő élő vizet adott volna neked. Az evangélium olyan egyszerű, a kapcsolatunk Istennel olyan egyszerű, egy ajándék. Soha ne engedd, hogy valaha elmenjek ettől. Mikor valaki bejön a gyülekezetbe, ez egy ajándék. Nincs enni, amit tennem kell, szükséges megtennem, ez a kegyelem ajándéka. Mikor valaki segít a gyerekekkel kapcsolatban, az egy ajándék. Nincsenek elvárások. Ez egy ajándék. Ez annyira egyszerűvé teszik a dolgokat, megengedi, Isten szeretete áradjon közöttünk. Isten igéje annyira egyszerű.

Jn3, 14 Jézus mond egy példázatot Nikodémusnak.  A sok példa közül, amit mondhatod volna, csak egyszer ránézel, és élsz! Az érckígyót mondta, ez radikális! Ez a kereszténységünk lényege. A törvénynek bármilyen kicsi bejövetele el fogja venni Isten kegyelmének dicsőségét. Van egy nagyon szép szókincsünk. A kegyelem szót gyakran használjuk, örvendezünk a bevégzett munkában, de tudom, miről beszélek, mikor elvárásom van a feleségemről, férjemtől, mikor azt mondom valakinek, ez a feladatot, hogy megtedd.