Skip to main content

P Pamir:

A Bicskei gyülekezetet üdvözletét hozom. P. Szabó Józsi nagyon üdvözül minket.

1Móz 11:3  És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.

1Móz 11:4  És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.

OLYAN drága elfogadni Kr. igéjét, az ő gazdagságát. A világ pedig szeretne köveket, téglákat csinálni, hogy helyettesítse az igazi gazdagságot olyannal, ami semmi, a tégla lett kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó. Olyan jó elfogadni Kr. gazdagságát, mert ez valódi, örökkévaló.

Mikor Jézushoz odament Mária, azt mondta neki, ez a jó rész nem vétetik el tőled soha. Minden más csak lufi. Egy napig tart, és kész. Olyan csodálatos ilyen alapra építeni. Jézus azt mondja, ahol a te kincsed, ott lesz a szíved is. Ahol az ember kincse van, ott lesz a szíve is. Hol van a kincsem? Én is ott leszek. Nem kell meggyőznöd. Stb. nem kell meggyőznöd dolgokkal, ha ez a kincs már az enyém, akkor én ott leszek, ahol a kincs van. Nem ámulatos?

1kir2,  Dávid hadvezére megragadta az oltár szarvait.

1Kir 2:28  És eljutott ez a hír Joábhoz, mert Joáb Adóniához hajlott vala, noha azelőtt nem hajlott vala Absolonhoz, és elfuta Joáb az Úrnak sátorába, és megfogá az oltárnak szarvait.

Ez nem segített neki, mert túl későn volt, ha nem járok Istennel, nem értékelhetem az igéjét, lehet, ott lesz a helyzet, mikor megpróbálok belekapaszkodni az oltárba, de nem segít. Nem segít, ha nincs egy személyes járásom Istennel.

Zsolt 118:27  Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.

Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot. Ez az oltár a keresztről beszél. Mikor az akaratomat alávetem Isten akaratának, ez van kapcsolatba az oltár szarvaival. Ez hozható össze vele. A szarvak a tekintélyről beszélnek. Mikor alávetem magam Isten akaratának, akkor az enyém Istennek a tekintélye.

Jn10, 17-18 Az az én tekintélyem, hogy lefektetem az életem. Ez az igazi tekintély. Ez a kincsem, hogy nagyra értékelem a keresztet. Ekkor valóban lesz tekintélyem. Ez nem arról szól, hogy erősek vagyunk, nagyok vagyunk. Ez a tekintély abban van, ha lefekteted az életed. Magamtól nem tudom ezt megtenni, hanem csak Isten hatalma által. Csak abban van igazi tekintély, ha lefekteted az életed. Minden ehhez kapcsolódik, ha nagyra értékeled a keresztet.

PKende:

Szolgált felénk az ebéd rappen, az is bátorító volt.

Churchill néha az emberek véletlenül belebotlanak az igazságba, aztán gyorsan összeszedik magukat, mintha semmi nem történt volna.

Ésa14, 16 ...ki királyságokat rendített meg?

Az ördög az, aki meggyengíti a népeket. Ez számunkra egy nagyszerű tanulmány. Meg kell értenünk az ördög munkáját, mert ez folyik körülöttünk. Néha ki vagyunk hívva, hogy ezt higgyük, hogy a mi kötelességünk, hogy a világot megjavítsuk, de nem ez az elhívásunk.

Hós 10:1  Buja szőlőtő az Izráel, a mely termi az ő gyümölcseit. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait, földének jósága szerint jó sok oszlopot állított fel.

Isten megalapozott nemzeteket, ott vannak a határok. Isten így munkálkodik. Isten megalapozta Izraelt egyedülálló módon. Isten nekik adta az ígéret földjét. Nagyon gazdag, áldott volt. Mit tett vele Izrael? Mivel ő ilyen gazdaggá vált, azt mondja, önmaga számára termi a gyümölcseit. Fogják Isten áldásait, saját maguk függetlenségére használják. Ha valakinek nagy gazdagsága van, nagy veszély a járásodra Istennel.

Péld30, Ágúr mondja,

 

Péld 30:7  Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.

Péld 30:8  A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.

Péld 30:9  Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

Ez pedig olyan dolog, hogy azt mondják sokan, bárcsak olyan gazdag lennék, hogy azt se tudjam, mit csináljak. Ne gondold, hogy könnyebb úgy Istent követned! Izrael arra kezdte el használni, függetlenné váljon! Ez az ördög terve Izraellel, minden nemzettel, és az egyénekké is.

Minél több volt a gyümölcse, annál több oltárt épített. Ez azt jelenti, hogy visszaél az ajándékaival. Az ördög azt szeretné, hogy valamit, amit Isten adott nekünk, megfordíthassa, a saját hasznunkra, ami engem szolgál. Mi a gyülekezetet? Az én üzletemnek helye, a gyülekezet az a hely, ahol pénzt kapok, ahol végre valaki valami jót tud rólam mondani. Isten azt mondja, ez egy szellemi dolog. Ez nem egy önmagad szolgáló dolog. Ha Isten miatt jössz ide, akkor áldott leszel, ha az emberek miatt jössz, akkor az könnyen csapda lesz a számodra, mert nem engem követsz. Azon gondolkoztam, mi lenne, ha lenne valaki híresség a gyülekezetünkben. Akkor az emberek egy része csak miatta járna ide. Akkor ez ijesztő lenne. Andrej az egyetlen sztár. :) ez a gondolat. Visszaélni az ajándékkal. Mit tett Izrael? Minél több gyümölcse volt, annál több oltárt épített. Ez bálványimádás. Minél gazdagabb lett a földje, annál több oszlopot állított fel. A saját rendszerét erősítette meg még jobban. A 3. versben.

Hós 10:3  Bizony mondják most: Nincsen királyunk, mert nem féljük az Urat, és a király mit segíthet rajtunk?!

2, pont. Nincs királyunk. Nincs fölöttünk emberei tekintély. Nincs ott valós tekintély. Mit tehet értünk a király. Nagyon fontos dolog, nem féljük az Urat. Pál nagyon fontossá tette számunkra, Rm13, 1 azt mondja, vessük alá magunkat, lehet nem tetszik a tekintély, hatalom, ami most van, lényeg, tiszteled az Urat?

3, Hós 10:4  Össze-vissza beszéltek; hamisan esküdtek; szövetséget kötöttek; de mint a bürök a mező barázdáin, úgy sarjadzik ki az ítélet.

Ez igazából az ördög munkájának hatása. Az eskünknek a megegyezésnek nincs hitele többé. Nincs szavuk. Ez arról beszél, hogy nincs helyes, igaz igazságszolgáltatási rendszerük.

4, Hós 10:5  Beth-Aven borjúi miatt aggódnak Samaria lakói. Bizony megsiratja azt az ő népe, és papjai is remegnek miatta, az ő dicsősége miatt; mert eltávozott az attól.

Ez a nevetséges vallási rítusokról beszél. Hülyeségeket csinálnak a vallás nevében. Félnek valami hülye szobortól. Jaj, mi lesz, el fogják vinni a szobrunkat, nem lesz akkor Istenünk. Hogy hihetsz ebben. Hordják körbe a Szent Jobbját Istennek, egy csontdarabot, annyira furcsa, annyira bolond, ez a Szent dolgotok tényleg. Ez olyan, mint a rémálom az Elm utcában. Elég ijesztő.

Ez egész vallásosságuk a zsidóknak nevetséges.

3 másik dolgot is mond.

6, egy idegen hatalomnak lettek az adófizetői.

  1. a rendszereik teljesen hasztalanok. A saját tanácsuk a szégyenükre lesz, végül teljes romlás lesz a végük.

Nem tudom ismerős-e a nép, de azt gondolom, minden nép ezt csinálja. Az ördög azt szeretné, ha a nemzetek gyengék lennének, le szeretné rombolni a nemzetek alapját.

Az igazság felmagasztalja a nemzeteket, a bűn pedig gyalázatára van. Az ördög elgyengített nemzeteket ámulatosan. Van egy kölcsönös függőség. 1 dominó megborul végig megy a láncolat. A nemzetek meg vannak gyengítve sok módon. Hogy történik?

A válasz a 2. versben van.

Hós 10:2  Csalárd a szívök; [de] most meglakolnak! Ő maga töri le oltáraikat; elpusztítja bálványaikat.

Csalárd a szívük.

Hós 7:11  És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag! Égyiptomhoz kiáltanak, Assiriához folyamodnak.

Próbálunk kinyúlni mindenkihez. Az emberke azt mondják, az EU, USA segíteni fog. A nemzetek bajban vannak. Azt szeretné az ellenség a nemzetek gyengék legyenek. Ez az ő Vágya. Ez egy hatalmas dolog, mert Hós10, 10

Kettős gonoszságuk van.

  1. elhagytak engem, a helye forrást.
  2. Elkezdenek más kutakat ásni.

Isten azt mondja, én vagyok a megfelelő forrás. Csináljunk téglát, csináljunk nevet magunknak, hogy ne legyünk szétszéledve a Földön. Adj nekünk valami ilyet. Ez valami olyan, mit gyakran találhatunk a kereszténységben. Az emberek mindig keresik az azonosságukat.

MI az azonosságunk? Én magyar vagyok, moldvai, ez az azonosságunk. Az ördög munkája abban, hogy meggyengíti a nemzeteket. Ha azt mondod, magyar vagyok, az az azonosságom, az nem túl erős azonosság. Ezt el kell ismernünk, fel kell ismernünk, ez nem lehet az azonosságom. Néha azt gondoljuk, a Biblia Szól gyülekezetbe járunk, ez az azonosságunk. Nem szabad, hogy ez legyen, több kell, hogy legyen ennél. Ha lerontatnak az alapok, mit tehet az igaz? Kell neki egy másik alap. Isten adott, de egy más módon, más területen, ezt kell megragadnunk. Az én erőm biztos ad nekem azonosságot. Valamijet. Én tudok sikeres lenni, bajnok, vesztes lenni. Ez egy gyenge azonosság. Isten azt mondta, jó, mit csináljak? Zavarjuk össze a nyelvüket. Mennyire volt erős az azonosságuk? Nem volt túl erős. Olyan, mint mikor a gyerek épít egy homokvárat, azt várja, megmarad majd örökre. Bármely azok közül az azonosságok közül, amit mi építünk, mind össze fog dőlni. Én jó képességű ember vagyok.  Ha ez az azonosságom, biztos jön majd valami, ami megtöri. Hós10, az Úr maga fogja lerombolni az oltárunkat.

Zsid. Isten megrázta az oltárokat, hogy összeomoljanak. Isten megráz dolgokat, az azonosságunkat. Fájhat elveszteni, de ha megtaláljuk a helyes azonosságot, az olyan hatalmas. Nagyon szükségünk van rá, kell, hogy őrizzük a szívünkben. Ha nem tesszük, akkor elkezdünk valami más válaszra támaszkodni.

1Pét 2:9  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

1Pét 2:10  A kik hajdan nem nép [voltatok], most pedig Isten népe [vagytok]; a kik nem kegyelmezettek [voltatok], most pedig kegyelmezettek [vagytok].

Ez a leghatalmasabb dolog az életünkben az azonosságunk. Krisztusba van csomagolva.

Lenn vagyunk a tengerparton. Ott vannak az életmentők. Az lényeg ott ülnek fenn, ha valaki bajban van, ki kell húzni. Nem számít, az vagy-e, vagy nem, ha ott ülsz fönn, az emberek annak fognak tekinteni. Ott ülsz, az emberek látják ezt, tudják, te biztos az vagy. Mi Krisztusban vagyunk, nem kell mondogatunk, hanem, Ef2, 6 Krisztusban vagyunk, van egy új azonosságod. Ez egy nagyon hatalmas dolog az életünkben. Meg kell, hogy értsük ezt, mert gyakran ki vagyunk hívva, ebben. A kultúránk, honfitársaink azt mondják, nem vagy magyar? Beszélj magyarul velem! Azt mondanám, én hívő vagyok Krisztusban. Ez nagyobb annál, mint hogy magyar vagyok, ez nagyobb annál, mint hogy sikeres vagyok, vagy vesztes. Nem csak, hogy nagyobb, hanem ez tényleg működik, hatalmas az életemben. Szeretem, hogy magyar vagyok, de a másik oldalról meg, nem adott nekem semmi olyat, amit a Krisztusban való azonosságomban kaptam.

1Kor 3:10  Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.

Mikor lerontatik az alap kétségbe kell esnünk? Nem, mert van egy alap, amit nem lehet lerombolni.

Péld10, 25 Ez olyan alap, ami örökre megmarad. Nem fogok megszégyenülni. Rm5, 5 nem szégyenít meg. Ez a reménység ott lesz a halálom pillanatában. Ez a remény nem fog megcsalni soha, mert ez nagyon erős az életünkben, hogy hozzá tartozom, az övé vagyok, valóban ez az életünk. Mit szeretne az ördög tenni? Egy két dolgot.

1, megpróbálja kivenni a tant az életünkből. Szeretné látni, hogy ne legyen tanítás erről, hogy ne tudjuk, van egy új azonosságunk Krisztusban. Ezért vannak diktátorok, akik tiltják a Bibliát, vallásokat.

2, ha ismered az alapot. Akkor szeretne onnan elhívni, lehívni. Ez nagyon érdekes, mert ez a hazugság. Lehet egy csoport, aki nagyon sikeres az azonosságában. A világ azt mondja, ez annyira gyönyörű, hatalmas. Te ott vagy keresztényként, nincs semmid, közöd sincs ahhoz. Se a politika, se   a médiában hatalmad. Azt mondják, neked is lehet ez, csak gyere ide, legyen részed ebben. Rendben van, hogy aktív vagy, így élünk, de nem élünk vissza azzal, hogy ez legyen az azonosságunk. Ha sikeres vagy, gazdag, szuper,  ha elvesztettél mindent dicsérd az Urat. Azonosságom nem volt abban amúgy se. Ha mégis elhiszem az hazugságot, hívőként annyira összezavarodhatok, elfejetem, hogy volt egy másik alap, csak vissza kellene mennem, még a kereszténységben is vannak hazugságok. Ha keresztény vagy, soha nem leszel beteg, bárcsak azt mondta volna Isten. Az emberek, akik ide tartoznak, mégis meghalnak. A kereszténynek tetszik a gondolat, ez az azonosságom, mondjuk asztmás lesz, imádkozik, hűséges, bízik Istenben, egy év után azt mondja, Isten elhagyott, biztos nincs elég hitem, bűn van az életemben. És elhagyja a gyülekezetet. Van egy csodálatos alapunk Krisztusban. Én keresztény vagyok. Krisztushoz tartozom. Ez a mi azonosságunk. Ez az egyetlen, ami meg fog tartani. Az igazságosság emeli fel a népeket, a nemzeteket. A hívők egy nemzetnek az egészsége lelke. Örvendezz, ne szégyelld, hanem mond, ez az én azonosságom, ez nem fog megrendülni soha. Vannak nehéz időszakaink, e akkor is ez az enyém, nem rontatom le.

2Kor 4:8  Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;

2Kor 4:9  Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk;