Skip to main content

Minden szem meglátja őt. Nem lesznek ott megoszlások, minden szem meglátja őt ott. Nem lesz ott többé éjszaka, minden szem meglátja őt. Meglátjuk majd a királyt. Nem ott lesz többé hazugság, minden szem meglátja őt. Mert meglátjuk a királyt. Nem lesz többé ott fájdalom, minden szem meglátja őt. Mind meglátjuk a királyt, szükség se lesz ott. Tökéletes szeret lesz. Tökéletes testben leszünk. Tökéletes környezetben látjuk majd meg őt. Tökéletes környezetben látjuk, majd a királyt. Isten, az Atya is ott lesz. Isten szelleme is ott lesz. Isten igéje megmarad ott. Jutalmakat is kapunk ott. Sátán nem lesz ott. Minden szem meglátja a királyt. Még vakok sem lesznek ott, démonok sem lesznek ott. Bűnös természet sem lesz még ott. A királyt fogjuk látni majd. Milyen lenne, hogy tanulnék 4-5 órát, és ne dicsérjük őt. Nincs ott félelem, aggodalom, hanem ő mindenekben. Abban a pillanatban, mikor ő mindenekben az első, akkor a Szent Szellem őt dicsőíti. Az emberek egyik-napról a másikra részletekkel vannak elfoglalva. Mikor az elmém Jézus Krisztusra összpontosul, akkor nincs semmi, ami eltéríthetné az elmémet. Mikor a Szent Szellem kijelenti Isten jelenlétét mibennünk. Azért tettem, amit tettem, mert a Szent Szellem vezetésével, az ének, mikor a szellemben történik, akkor felismerhetem Isten jelenlétét. A Zene segít ebben. A Szent Szellem leleplezi azt a hatalmat, ami Isten jelenlétében van. Mikor az emberek együttesen a szívükben dicsérik őt. Jézus mindenekben minden. Mindenben minden.  A lényeg Jézus Kr. és hogy helyesen kapcsolódjunk hozzá. A kapcsolatunk rendben legyen vele.

Jel15, 5. Arosztiost, cselekvő, kijelentő. Láttam Isten szent hajlékát, amit megnyitott, aroisztosz, szenvedő, kijelentő. Ebben a templomban, a Szent hajlékban, a Szentek Szentjében ott volt egy vastag lepel, csak a főpap mehetett oda be. A Szent Szentjébe, ahol az irgalom széke volt, az arany borítással, ahová a vért hintették, soha nem mosták le, hanem minden évben oda hintették. Ott volt a szövetség a két főtáblán. Isten ujja írta azokat. Ott volt a manna, Áron vesszeje, ami kivirágzott. Ez le volt zárva. Jósiás, illetve, Júda, aztán Salamon temploma idejében, nem voltak benne ezek a dolgok, a szövetség ládájában, egyedül csak a kőtábla volt ott. De le volt zárva. Az irgalom széke, szövetség ládája. A Szent hajlékba nem lehetett csak úgy bemenni, most viszont oda lehetett menni a külső udvarba, beteljesedik Zsid9, 2 A földi Szent hajlék képe volt a mennyei Szent hajléknak. A menny nyitott. Van egy új és élő út egyenesen Isten jelenlétébe. 2Krón9, 7 beszél a Szentek Szentjéről. Az elv az, hogy Isten minden egyes gyermeke teljesen máshogy él ahhoz képest, ahogy az Ószövetségben éltek az emberek, mert bizodalmuk van, jöhetnek a kegyelem székéhez, ez minden képzeletet felül mull. Jöhetek bátran az ő trónjához, imádkozhatok másokért, az elveszettekért, a gyerekekért, a tinikért, a Bibliaiskoláért. A közben járó imádságról, Isten alig várja, hogy válaszoljon rá a Szent hajlékban, ami nyitott, képe a tökéletességnek. A két kerub letekintett az irgalom székére. 1Móz3, 24 Kerubok őrizték a kertet, hogy Ádám, Éva vissza ne tudjanak menni oda. Most Isten áll mindenek kellős közepette, nincs ott a lepel, Mt27, 51 meghasadt a lepel, a Földrengés során, nincs többé ott a lepel, a hústest, ami visszatarthatna, hogy belépjünk a mennyben. A Szellemünkben, az Istennel való kapcsolatunkban, és az Istenbe vetett hitünkben. 15. vers. Rejtélyes ez a Szent hely, Istenről szól, ahogy betartja a szövetségeit Most Isten rejtélyének vége van, a Szentségbe vezető út nyitott minden Szent számára, még azoknak is, akik a nagy nyomorúságban menekülnek meg.

6, kijöve a templomból a hét angyal, Jn. Nem látja itt a főpapot. Viszont hét angyalt lát. Ezek az angyalok a kiválasztott angyalokat képviselik, a tökéletességet. Arosztitosz, cselekvő, kijelentő. Tehát János látta. A fehér nem a színre utal, hanem a ragyogásra, Dán10, 5 nem a szín számít itt. Mikor a Szentek megkapják a hajnal csillag kitüntetést ott is beszél fehér ruháról, de ott is a dicsőségről szól, a ragyogó világosságról, és nem a fehér színről. A 4 angyal, Isten szentségének védelmezői, bosszút állnak Isten igazsága miatt.

Megmutatja minden nemzetnek, hogy szenvedniük kell! A törvény vége ez, mert fizetniük kell azoknak, akik megszegték a törvényt! Az angyalok fognak bosszút állni, azokon, akik azt mondták, én nem fogadom el a kegyelmet. megszegték a törvényt, most fizetniük kell!

Jel 15:6  És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellöknél arany övekkel körülövezve.

Jel 15:7  És egy a négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét aranypoharat, a mely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala.

Ezek a harag poharak, minden angyal kezében van egy. Ez fog történni azokkal a Földlakókkal, akik ott vannak. Szörnyű, mikor a dühös Isten kezei közé esünk! Az dühíti fel Istent, ha visszautasítottuk a kegyelmet. Visszatartotta az ítéletet, haragját több ezer éven át, most pedig kiönti. Láttuk Izrael népét, a két tanút, az angyalt. Isten állandóan is azzal próbálkozik hogy, szeretetéről beszéljen. A kegyelem visszautasítása azt jelenti, jön az ítélet. Az egyik legkomolyabb felelőssége az embernek a szabad akarata. Ha Isten kegyelmét nem fogadja el, azt veti, amit kap, nem szólt önmagához szellemi Zsoltárokban, nem engedte meg, hogy Isten szelleme leleplezze az ő dicsőségét. Mikor reggel felépítem magam, érzem, megtapasztalom, érzékelem ezt a közösséget, a felismerhetőség határán túl van ez, mert a Szellem a Fiút dicsőíti. Mindaz, ami a Fiú, arról beszél az embernek. Jézus azt mondja, az élet Szent, örömteli, most ott vagyunk a mennyben, már találkoztunk a királlyal, az ítélet pedig bekövetkezik a Földön.

 

Összefoglalás.

Mivel magyarázta P. Stevens a dalt? A dicséretről beszélt, ennek mi a szerepe. Azt mondta, a zene, a szellem kenete bevisz minket Isten jelenlétébe. Segít Isten tudatossá válni, mikor ott vagyunk Isten jelenlétébe, felismerjük, ő minden mindenekben. Reggel felkelhetünk, elkezdhetjük őt dicsérni, ez bevisz Isten jelenlétbe. Utána volt Jel15, 5 és beszélt a bizonyságtétel sátráról.

Mi volt az? Beszélt a Szentek szentjének képéről. Mindazok az eszközök, amik ott voltak a sátorban képei a mennyei Szentek szentjének, felsorolta, milyen eszközök voltak, a legfontosabb, amit említett, hogy ott volt a Szentek szentjében a frigyláda. Ez be volt fedve, ott volt rajta a két kerub. Ugyanúgy két kerub őrizte az éden kertjét. Benne volt a két kőtábla, ami Mózes törvénye volt. Ez a szövetsége volt Izraelnek, ide nem mehetett be, csak a főpap, évente egyszer. A vért rá kellett hinteni, a frigyládára, soha nem takarították le.

Mikor Jézus meghalt a kereszten, akkor megnyílt az út, bemehetünk Isten jelenlétébe, a szövetség már nincs elrejtve, hanem megélhetjük nap, mint nap. Odamehetek, mint kis gyerek, apu vegyél nekem fagyit. Semmi sem tarthat minket a szentélyen kívül.

Mit jelentett a hét angyal? Tökéletességet jelenti. Isten jelleme a tökéletesség. Ez a tökéletesség nem tűrhet el semmi tisztátalanságot, emiatt ez a hét angyal ítéletet is jelent. Tökéletes ítéletet. Mit mondott, kik lesznek ez alatt az ítélet alatt? Azok, akik elutasították a kegyelmet. Ez nem nekünk szól, bárki, aki akár a nagy nyomorúság alatt is elfogadja ezt a kegyelmet, az nem fog részesülni a haragban.

Ez nagyon fontos: A Szent Szellem mindig a fiút dicsőíti. A Szent Szellem bárkiben a fiút emeli fel, őt dicsőíti. Ezzel kezdte az órát is, hogy Jézus Kr. az elsőszülött. Kol1, 13 Ő egy eleve létező személy, ő az elsőszülött a halálban, az elsőszülött a feltámadásban. Ő az elsőszülött, első minden teremtény között. Kihangsúlyozta a Jehova tanúi miatt, hogy ő nem úgy volt teremtény, mint mi, hanem elsőszülött. Ez egy minőségi különbséget jelent.