Skip to main content

Szeretnénk ismerni Isten tervét, Isten életét Isteni nézőpontból. Saját magunkat Isten nézőpontjából. Az egyik dolog, mit a Bibliából látunk, hogy az ember nem tudja, nem érti, mi történik körülötte. Magát a személyt kaptuk meg, az embert, Krisztust, hogy ő vezessen minket. Isten saját maga tanít minket. Nem teljesen kimerítve mindent, de annak minőségébe, hogy mi is történik. Valaki tudja itt, mi az Óceán? Tudjátok, hogy mi az? Ha hozok egy vödör vizet a tengerből, azt mondom, ez itt a tenger. Ez a tőlem telhető legjobb, megmutattam nektek így a tengert, legalábbis a konzisztenciáját a víznek. Nem ismerjük Istent az ő teljességéből, hanem Istent a minőségében, jellemében ismerjük.

Máté 12:3  Ő pedig monda nékik: Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala ő és a kik vele valának?

Máté 12:5  Vagy nem olvastátok-é a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban és nem vétkeznek?

Itt Jézus a farizeusokhoz beszél. Nem olvastátok a törvényben, hogy szombat napon megtörik a papok a törvényt a templomban.

Máté 12:7  Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.

Krisztus nyilvánvalóan azt állította, hogy nem olvastátok, ha olvastátok, akkor meg kicsavartátok! Ha tudnátok, hogy ez mit jelent, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot! Az ember nagyon is küszködik az élet megértésével, úgy, ahogy Isten szeretné, hogy megértsük.

Ézs 5:20  Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

Most hogyan értsük ezt a verset? Átkozottak azok az emberek, akik összekeverik a dolgokat, azt mondják, ez jó, az meg nem jó. Isten pedig azt mondaná, milyen könnyen összekeveritek, Barabással, Krisztussal is ez történt.

Ján 1:4  Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

Ján 1:5  És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

Ján 1:10  A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.

Márk 7:6  Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.

Márk 7:7  Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.

Márk 7:8  Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek.

Márk 7:9  És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.

Márk 7:10  Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg.

Márk 7:11  Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: templomi ajándék) az, a mivel megsegíthetnélek:

Ha a fiad elfut, erkölcstelen életet él, vigyed a gyülekezet elé, és meg kell kövezni. A farizeusok,

Márk 7:11  Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: templomi ajándék) az, a mivel megsegíthetnélek:

Ekkor nem kell megkövezni a gyereket. Apcsel7, 22-ben beszél az oktatásról. Mózes Egyiptomban szerezte a műveltségét, az ottani oktatásból. Az Egyiptomiak minden bölcsességére tanítva lesz. Hányan jártatok Egyetemre, főiskolára, hányan olvassátok az újságokat, hogy mi a lényege annak? Az, hogy az ember az evolúció során kifejlődött, és a kultúrában hisz. Az ember nagyon határozottan úgy él, mintha csak véletlenül keletkezett volna. Akkor ez most igaz, vagy nem? Ezt mondja a világ? Így van ez? Igen, így van! Akkor, mikor beszélünk az emberekkel, olyan emberekkel, akik megtéretlenek, vagy olyanok, akik nem értik Isten célját, nagyon könnyű úgy beszélni ezzel az emberrel, mintha problémái lennének. Az embernek problémái vannak, keresi a segítséget, szeretné tudni, hova tart, ki ő, hogy kaphat a házassági problémáira segítséget.

Volt egy barátom a Szovjetunióban, aki itt volt, mikor valaki hazaköltözött az Úrhoz. Azt mondta, el nem tudod képzelni, micsoda különbség van az itteni gyülekezet, Szovjetunió között. A kommunizmusban, ahol nincs cél a halál után. Az életben is csak annyi, hogy az egyén a társadalmat jobbá tegye a saját érdeke ellen is. A cél a társadalom fejlődése, csak kis fogaskerék vagy ebben. Mondhattad volna Mózesnek is, aki taníttatott Egyiptom minden bölcsességére.

Én is jártam olyan iskolába, ahol az evolúciót tanították, de mikor úgy döntöttem, elfogadom Krisztust, szemétnek ítéltem az egészet.

Ján 5:46  Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.

Mózes Krisztusról írt. Ha hinnétek Mózesnek, hinnétek bennem is. Ha Mózes írta Mózes első könyvét, és ez a teremtésről szólt. Úgy érted, amit Mózes mondott Krisztusról, akkor nem lenne igaz más is, amit írt? Akkor el fogom hinni a teremtést. Később azt tanultam, hogy Wilder Smith, ki valamilyen díjat kapott. Mondott valami olyat, ami megragadta a figyelmemet, azt mondta, az evolucionisták feltételezik az idő változatlanságát. Azt mondja, millió év úgy néz ki, hogy fogunk egy évet, megszorozzuk millióval. Nem tudhatjuk, hogy mindig egységesen egyforma volt az idő. Ők úgy gondolják, ehhez sok idő kell. Isten teremtette az embert, ha beszéltünk volna Ádámmal, 5 perccel a teremtése után, a bukása után már olyan ember volt, mint mi. Előtte nem. Ugyanolyan képességekkel. Megértéssel, döntéshozatallal. A világosság ragyogott a sötétségben. Akkor a sötétség beletekeredik a szívünkbe. Ha olvasod, és nem érted, Zsidó embereknek mondta, hát soha nem olvastátok? Akkor hogy lehetséges, hogy nem értitek.

1, a világban lévő sötétség.

2, a vallásos világban lévő sötétség.

1, a világban tudom, hogy értitek ezt, megtisztelem azt, amit a társadalom tett, az emberek jártak a holdon. Na jó, egy-kettő. Nem engedem meg, ez félre vezessen. Ha igazi célom ez lenne, akkor Jézus erről írt volna. Ehelyett inkább beszélt az életről, de teljesen más nézőpontból.

Még egy dolog az evolúcióról, ha Isten teremtett egy fát, és levágta azt 5 perccel a teremtése után, akkor megszámolnád, a gyűrűket, azt mondanád 100 éves. Isten képes olyan fát teremteni, ami úgy néz ki, mintha száz éves lenne. Úgy számítják, az ősleves felrobbant. Nem lehetett volna a világ 1000 éves? Hacsak nem a Szent Szellem mutatta meg ezt a világi tudósnak. Itt van a kérdés a tudósok között. Mikor ők olyan dogmatikusan azt mondják: „Tudjuk, hogy az ember a véletlen során fejlődött!" Elmegyek a szomszédomhoz, jó reggelt véletlen Úr.  Mi vagyunk azok az emberek, akik azt mondják, biztos vagy benne? Ez itt az hely, ahol Isten csodálatos munkát végzett.

Préd3, 11 Isten az örökkévalóságot helyezte a szívünkbe. Ez teremtett minket emberekké, olyanokká, amilyenek vagyunk. Hogy miért, honnan és hová? Az embereknek lehetnek hamis elképzelései ezekről.

Az ember éljen, egyen, igyon, vigadjon, holnap úgy is meghal. Az ember nem több, mint egy állat? A terv, gondolataink, mind egyének vagyunk, megkérdezzük, ki vagyok, honnan jöttem? Ezek a kérdések, nem olyanok, amiket meg lehet válaszolni a Görög filozófusok megkérdezik, létezik egyáltalán Isten? Mit gondolsz, Isten létezik? Talán. A zsidó emberek viszont Istennel kezdték, Istennek kezdték. Az embernek Isten nélkül nincs megfelelő képzelőpontja, összekeveri a jót a rosszal

2, a hamis elképzelések az emberről, hogy az emberek alapvetően radikálisak, nagyon komoly problémával rendelkeznek. Ez nem igaz, csak egy kicsi csoportnak vannak radikális problémái. A legtöbb ember átlagos.

A problémákról ír a Biblia, ezek bukás következményei. Mi úgy hisszük, az embernek van kapacitásai. Az ember élő, rendelkezik olyan gondolatokkal, amik Istentelenek.

3, Kozmetika. Amitől a világ beszél, pénz, oktatás, környezet. A szegények mire van szüksége? Barátnőre, munkára? Ezek nagyon is valós szükségek. Azt gondolod a világ Isten nélkül máshogy működne?. Csak ott leállnának az emberek, ahol vannak. Az embernek van egy teste, jó, van reménye? Vagy pedig csak alapvetően és lényegében, pénzre pihenésre van szüksége?

Mikor egy világi iskolából eljössz a Bibliaiskolába, elkezdesz úgy gondolkodni Isten létezik, aztán felteszed a nagy kérdéseket Istennek? Isten létezik, és szól hozzám???

A világ, és annak a nézőpontja megváltozik számunkra. Ez nagy hatással van az életünkre, mikor úgy gondolkodunk, mikor Jézus mondta a Bibliában, nem olvastad soha? Ez így működik. Ott van Isten Igéje, aki kommunikálja, ott vannak az emberek, akik tanulnak tőle.

Beszéltem valakivel, aki teológusokat idézte, én pedig azt mondtam, nem érdekes, erről meg azt mondja a Biblia. Hány órátok volt? Egy félév tanultunk mindent. A Szent Szellem nem tanított titeket, be sem lépett a szívetekben, Isten a mennyben megteremtette a Földet, benne az embert a saját képére. Az az irányultságunk, ahogy Isten szól hozzánk.

A

B pont Szent Szellem,

C Krisztus teste.

Minden más kezdőpont az életünk megismerésére nem érdekes. Már az Istennel való hittel kezdtük. Isten úgy teremtett minket, hogy mint a filozófusok, feltette a kérdéseket. Jn13-ban, mi is olvassuk el.

Ján 13:3 Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy,

Ján 13:4  Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát.

Ján 13:5  Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni

a kendővel, a melylyel körül van kötve.

Tudott 3 dolgot, ami fontos számunkra. Tudjuk, hogy az Atya kezünkbe helyezte, nekünk adta azt, hogy értékesek vagyunk. Az Atya a kezedbe, életedbe helyezett valamit. Van jellemed, amit Isten adott. Jézus tudta ezt, hogy az Atya mindent a kezébe helyezett.

  • 1. Tudta, hogy minden tőle jön. Nem volt véletlen, hanem el lett küldve, ide lettél helyezve ebbe a világba és Isten küldött. Isten ott volt at anyukáddal mikor megszülettél. Akkor tetszett ez neki.

Isten elhívott a kegyelméből, hogy leleplezzem a fiát. Azért ülünk itt. Egy rakás atom vagyunk, vagy Isten volt az, aki elválasztott az anyaméhtől.

  • - Honnan tanultad.
  • - Megértenéd végre, a világ mindent megpróbál a feje tetejére
  • - A sír üres, vagy nem?

Beszélünk erről. Fogalmuk sincsen, azt se tudják, hogy kellene érvelniük.

Jézus tudta, az Atyához fog menni, megérted, hogy Isten képére lettél teremtve.

Céllal teremtett engem.

Összefoglalás:

Nagyon világos célja van, ezt el is mondta. Az óra elején adott egy tippet, az ember nem tudja, mi történik a világban manapság. Az a kiváltságunk van, hogy Isten maga tanít bennünket, arról beszélt, hogy Kr. kiemelte, hogy az emberek nem olvasták a Bibliájukat. Azt mondta, az ember alapjában véve küszködik azzal, úgy értse az életet, ahogy Isten akarja, miért? Mert nem ismerik Isten életét. Az emberek összekeverik a Bibliát, vagy összekavarják.:)

A fő dolog az oktatás. Honnak kapjuk a tanításunkat? Apcsel7, 22 Mózes az oktatását Egyiptomból kapta.

PSchaller Elkezdett tanítani arról, amikor beszélünk olyan emberekkel, akik nem értik Isten dolgait, akkor ezek az emberek a segítséget a problémáikra a nem megfelelő helyen fogják keresni. Ezért hisznek az emberek az eovúció kifejtésről, mert az emberek rossz tanítás kaptak. Ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem is. Az evolúcionisták azt hiszik, az évek egyformák. Az idő relatív, nem lehet mindig ugyanolyan, egyforma. Beszélt a sötétségről két területről. A világban, és a vallásos világban. Az emberek téves elképzeléséről.

Az 1. hogy az ember filozófiája a disegnja. Az emberek felteszik a kérdésüket, ki vagyok? Az első hamis feltevés, hogy az ember teológiára lett teremtve.

2, A másik, hogy az embernek nagyon kemény problémái vannak. Ez nem igaz, az ember nagy részének problémái átlagos problémák. 

3, Azok a szükségek, amit a világ mond az embernek. Milyen szükségeket említett? Pénz, oktatás, környezet. A világ az ember szükségeit felszínes, fatalista, állati szinte helyezi.

P. Schaller beszélt az új bibliai oktatásról. Azaz

1, Isten létezik,

2, Isten szól, a Biblián keresztül,

3, Szent Szellemen keresztül

4, Kr. testén keresztül

Jn4, 45 adott 3 pontot az új oktatással kapcsolatban. Mia t, amit tudott. Az egyik, hogy az Atya mindent a kezébe helyezett, tudta, hogy honnan jött, nem volt véletlen. Tudta, hogy az Atyához megy.