Skip to main content

Hatalmas nagy az ugrás az állatok világából az emberekébe. Ez hogy lehetséges? Úgy viselkedsz, mint egy idióta! Az állatvilág és az ember egyforma? Teljesen más. Nézd meg a világunkat. Megdöbbentő! De ezen túl, ott van a csodálatos megértés, az ember intelligens, sok dolgot érzékel. 28-ról hallottam. A humorérzék, a tér érzékelés, a társasági érzékelések, az elképzelések. Sok minden van, amit érzékelünk, amit nem is látunk. Zsolt139, Isten csodálatosan teremtette az embert, ismeri az DNS-ünket. Az ember igazi szüksége, hogy álljon kapcsolatba az Istennel, aki teremtette őt. Az alapvető dolog itt a szeretet. Az ember arra lett teremtve, hogy szeretve legyen és hogy szeressen. Az egyik az, hogy szeressen, a másik, hogy ő legyen az, aki elfogadja a szeretetet. Van az ember anyagtalan részében egy szerv, amit szívnek hívunk. 720-szor van ott a Bibliában ez a szó. Hova járhatunk olyan iskolába, ahol az ember szívéről hallunk? Ki tud nekünk az ember szívéről beszélni? Már alig használják ezt a szót. De ez fontos szó! Van egy szükségünk. A mai órán az a lényeg, hogy van egy szükségünk ebben a sötét világban, hogy meggyökerezzünk egy nagyon egyszerű módon. Nem úgy, ahogy a múltban megtanultuk! Néha lehet, úgy gondolsz magadra, ahogy megtanultad a múltadból. Nagyon is hajlamosak vagyunk, hogy így gondolkozzunk magunkról. A tapasztalatunk alapján. Amiről itt beszélünk lehet, olyan valami, amit soha nem hallottál, de nagyon is valós.  Ha ezt megérted, akkor garantálom, az életed más lesz. Még nem hallottam az emberek így beszéljenek: „Isten úgy teremtett minket, hogy alapvetően egyformák vagyunk!" Megkérdezed az antropológusokat, a humorérzék ugyanaz, a matek dolgozat ugyanaz. Zseni csak nagyon kevés van. Alapvetően egyformák vagyunk. A világ azt mondja, szükséged van erre, arra. Ez nem igaz! Amire szükséged van az egy új szív! Ezt Isten adta nekünk, mert a régi csalárd, becsap minket gonosz módon. Lehetséges hogy, a felfogásom, a megértésem saját magamról, Istenről a gonosz szívemen keresztül jöjjön. A kommunikációban van a probléma? Nem, hanem az ember szíve a probléma. Jézus azt mondta, a problémák a szívből származnak. Mr7, 21-23 házasságtörés. Nekünk nem ez a problémánk, hanem az oktatás, a pénz! Én Isten vagyok, had mondjam meg a probléma a szívetek.

Nem a kaja volt a lényeg, nem az, hogy a pusztába voltak a zsidók, hanem nem tudtak Isten szájából származó beszéddel élni. Az az oktatás, amire szükségünk van, teljesen másfajta. Értsük meg, amiről beszélünk. A fő dolog, hogy új szívre van szükségünk. Ez36, 26 Új szellem, új szív, erre van szükségem.

Mire van szükségem? Az Úr azt mondja, én vagyok. Én vagyok, én és te együtt! Ez a győztes kombináció. Mi a helyzet a félelemmel, szégyennel? Én vagyok a válasz!

A feudalizmusban a földművesek vitték a krumplit a földesúrnak, ma nem jobb a helyzet, csak veszélyesebb. Németországban a 1800-as években, most a 21. században, és Amerikában, nálunk is a probléma a szív. Ad nekem a szíved. Az ember a romlott szívével nem bulizik, de ha Kr. közöttünk van, akkor bulizunk. Luk21, ha 2-3-an összejöttök, ott vagyok veletek. Magas értéket adunk a Bibliatanulmányozásnak oktatásnak. Magas értéket rendelnek, hogy megosszam másoknak, Krisztusról beszélek nekik, akit nem ismernek. Azt mondja a Biblia, hogy hit által éljünk.

Honnan tudhatjuk, hogy az, amiről beszélek, tényleg az, amiről gondolkodnom kell? Kr. saját maga a legjobb példája ennek. Istentől jött, az Atyához megy vissza. Ezen azt is értjük, hogy embernek lett teremtve.

Zsid 2:16  Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel.

Zsid 1:8  Ámde a Fiúról [így]: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

Jehova tanúinak lehet ezt mondani. Hogy hívhatta Dávid az Urat a 110. Zsoltárban. Isten Dávid fia Ábrahám magvából való. Az örökkévaló múltban Kr. ember volt? Az ember ember volt, mielőtt megteremtette az embert. Kr. mindig is ember volt, de aztán emberré lett, hogy mi is örökkévaló emberek lehessünk, örökké élhessünk. Ezzel az igazsággal olyan helyre kerültünk, ahol az emberi mivoltunk teljesen úgy dimenzióval rendelkezik. a szükségeim azok, amiket Isten mond. Hogy kapcsolatunk legyen Istennel. Ker. volt az, aki az Atyával járt. Látta azt amit az Atya tett. Ismerte a tanokat, tudja, hogy a tanítása Istentől származik. Ő a példája ennek az emberi fajnak. Az ember örökkévaló életre lett teremtve, de a legfontosabb a kapcsolataik.

 • 1. Krisztus nézőpontja saját magáról. Hogy lássuk önmagunkat, mi volt.
 • 2. ---
 • 3. hogy értette a saját célját.
 • 4. Saját maga, az ő forrásai, hogy tekintett a forrásaira. Mit akart, az Atya, mit tegyen. Kérsz tőlem olyan vizet, amitől meg nem szomjazol soha? Isten saját maga egyedül, aki megelégítheti a szükségeinket.
 • 5. ---
 • 6. ---
 • 7. Krisztus nézőpontja. Hogy tekintett a Bibliájára, hogy értette a Bibliáját. Mit jelentett a Biblia Jézus számára?

A Biblia az ige, hogy éljen, szóljon hozzá. Úgy gondoljuk a Bibliát csak elemezni, kritizálni kell.

Isten fia azt mondta: „Isten minden Igéjével akarok élni!" Nem akarunk játszadozni, tudni akarom, Isten szólni akar hozzám, ettől megváltozik az életem. Mit gondolt Jézus a Bibliáról, mi volt a véleménye a Biblia nézőpontjáról?

 • 8. Jézus szerette a hitet. Ne gyere a házamba, csak szóld a szót. Szirófönciai asszony, még a kutyák is kapnak a morzsákból. Az ember arra lett teremtve, új szívvel éljen, hitben éljen. Azt akarja, növekedjen a hitünk. Mikor azt mondjuk a gyereknek, gyere ugorj, az ugrik, te elkapod. Ez képe annak, ahogy mi is élvezzük a bizalmat, ami bennünk van, Isten irányában, a mi irányunkban, hogy a kezedbe ugrok, hogy megbocsáss nekem. Az ostobaság, ha az emberek kezeibe vetjük magunkat. Meg akarunk bízni másokban. Olyan gyakran azt találjuk, az emberek, kik bíztak, elvesztették a feleségüket, barátaikat. Isten képére lettünk teremtve.

El tudod képzelni, Isten megbízott bennünk, hogy vigyük az evangéliumot? Az Ő saját képére teremtett minket!

A szent szellem ott lakik a hívő szívében. Ha hívő vagyok, új gondolkodásom van. Úgy szembesülök az élettel, hogy ott van benne Isten.

 • - Én vagyok az Út, kövess engem mondja Jézus.,
 • - Mi lesz a pénzzel, a lakással, a többi szükségemmel?
 • - Új szívet adtam, kövess engem!

Azzá válsz, amin gondolkodsz! Amint az ember gondolkodik az elméjében, azzá válik. Azok az emberek, akik gondjaikkal gondolkoznak, előbb-utóbb szemétté vállnak. úgy gondolkodom, úgy fekszek le aludni. Rádöbbentél, hogy évek során így gondolkoztál, ez hozott erre az állapotra.

A Szent Szellem elvezet a természetedre, tervedre, akkor helyesen tudj gondolkodni Istennel. Azt találod, hogy sok problémája van az embernek. Legtöbbet önmaguk okozták. Sokan a saját gondolkodásuk miatt kerületek depresszióba.

Mikor Jézus Pilátussal beszélgetett, kiderült, Pilátusnak volt a problémája nem Jézusnak. Isten sajnálja az embereket, hazugsággal van tele a fejük, mindent megkapnak a világból, csak Istent nem találod ott, mert Istent nem terjesztik, leplezik le. Mi helyesen akarjuk a dolgokat látni.

 

Szabolcs: Összefoglalás.

Megemlítette a két alapvető szükségünket.

 • 1. szeretve legyünk
 • 2. szerethessünk.

A szükségeink nem azok, amiket a világ mond, hanem, amiket Isten mond. Isten azt mondja a vele való kapcsolatra van szükségünk.

Az embereknek van egy anyagi, anyagtalan része. A szívük az anyagtalan része az embereknek.

Jer17, 5-9 a szívünk csalárd és gonosz.

Ez36, 26 Az új szívünk.

Az emberi faj egyetlen problémája a szíve.

Krisztus nézőpontjából, hogy nézett Kr. a dolgokra.

 • 1. Kr. nézőpontja saját magáról.
 • 2. Az atyáról.
 • 3. Tanítványok.
 • 4. Cél
 • 5. források.
 • 6. Végzet.
 • 7. Hogyan nézett a Bibliára?
 • 8. Hit
 • 9. emberek.

Az imádkozáson kívül plusz házi feladat. Pontonként három Biblia verset keresni, úgyhogy ez 9×3 vers. Csak a Bibliaversek.