Skip to main content

A Lélek bizonysága

Hasonlatosképpen a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek.       Római levél 8, 26.

     Senki se higyje, hogy minden bűntől, gonosz vágytól s gondolattól megszabadulhat. Csak tudjon ki-ki Istenhez esedezni: Uram én úgy szeretnék bűneimtől megszabadulni! A Szentléleknek e fohászkodása eltart bennünk a sírig. Bűn tehát mindig marad a szegény   keresztyénekben. Vétkeznek, de nem szándékos gonoszságból, hanem gyengeségből s ezt az Isten kegyelmesen megbocsátja. A legjobb vigasztalás tehát az, hogy legyen meg bennünk a Szentlélek bizonysága. Az, hogy szükségünkben tudjunk Istenhez vágyódni s     kegyelmes segedelméért esedezni. Mert akkor bízni is tudunk Benne, hogy nem hagy el. Aki pedig ezt teszi,  az biztosan keresztyén!

                  Nincsen szívemnek teljes tisztasága,
                      Körülvesz a világnak hiusága
                      És bűnökre csábít szüntelen;
                   Nincs ember itt a földön bűntelen.
                  A szent erőt, Isten, nekem te adjad,
                   Elesni, veszni hívedet ne hagyjad;
                    Te adj erőt, míg tart a küzdelem,
                    Benned bízom, erős nagy Istenem!