Skip to main content

- Mi a fontosabb: a kegyelem, vagy a büszkeségünk?
- Te hogy döntenél egy ilyen szituban?
A szitu


Bírósági tárgyalás vége. A bíró feláll és kihirdeti az igazságos ítéletet:  
„A vádlott bűnös, az ítélet 100 év börtön vagy 1.000.000 € váltságdíj!”

 

A vádlott helyzete reménytelen. Viszont a tárgyalóteremben a hátsó padból valaki feláll és így kiált:
„Bíró úr, én hajlandó vagyok kifizetni ezért az emberért a váltságdíjat, itt a pénz!”

A szitu döbbenetes, mindenki feszülten figyel, most mi fog történni...

- És most álljon meg a film egy pillanatra! -

MI TÖRTÉNJEN?

Kedves olvasó, gondolj bele, ha te lennél a vádlott helyében, mit tennél? Két lehetőség van: elfogadni, vagy elutasítani a megváltást. Ha elutasítod, akkor örök életedben fizetheted majd a büntetésed. Viszont, ha egy pillanatra leteszed a büszkeséged és alázatosan elfogadod, akkor szabad vagy! Igazán szabad!

A MEGVÁLTÓ

A Biblia azt mondja, hogy a szitu az, hogy a Bűnös1 az ember, a Megváltó pedig  Jézus Krisztus, aki annyira szeret minket, hogy 2000 évvel ezelőtt eljött közénk és átvállalta a büntetésünk megfizetését a golgotai kereszten? A vérével fizetett értünk, hogy szabadok lehessünk, hogy élhessünk.

„A bűn1  zsoldja a halál 2, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6.23)

„Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek.  Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt.” (Zsoltárok 49.8)  

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3.16)

Isten szeret és elkészítette a szabadulás útját: Krisztus vére tisztává tehet minket a szent Isten szemében, de....:

... DE A DÖNTÉS A MIÉNK!

Fogadjuk el Isten megoldását, az ajándékát: a Megváltást!

 „Nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.” (Róma 3. 23)

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (János evangéliuma 5.24)

ÉS HOL AZ APRÓBETŰS RÉSZ? MIT KELL TENNI?

Tenni semmit nem kell, csak elfogadni Azt, amit Jézus Krisztus tett értünk. Isten szeretné ajándékba adni az Örök életet, azért mert szeret minket. A döntés azonban a miénk: hisszük-e és akarjuk-e?

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus  2.8)

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” (Róma 10. 9)

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10.13)

Isten arra vágyik, hogy az örökké tartó kapcsolatod Vele megkezdődhessen. Szeretné, ha ebben a szeretetbeli kapcsolatban elkezdenéd megismernéd őt. Hiszen ez a földi és az azutáni örömteli életünk igazi célja. Arra lettünk teremtve, hogy Vele legyünk kapcsolatban, közösségben. Ha szívedből szeretnéd ezt a kapcsolatot, mondd el Istennek:

 „Úr Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok; tudom, hogy a saját erőmből nem tudom magam igazzá tenni teelőtted. De köszönöm, hogy úgy szeretsz engem, hogy meghaltál értem és helyettem a kereszten. A véreddel kifizetted a váltságdíjat énértem a bűneim miatt. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet és most, ahogy csak tudok, benned bízom, és elfogadlak téged, mint Személyes Megváltómat. Gyere be a szívembe és az életembe! Köszönöm, hogy ingyen és ajándékba adod nekem az örök életet Veled, a mennyben, amit nem veszíthetek el. Jézus Krisztus nevében. Ámen.”

 

Ha szívből elmondtad ezt a rövid imát, akkor meghoztad életed legfontosabb helyes döntését! Elfogadtad Isten ajándékát: az Örök Életet a mennyben, ami valóban ajándék és nem vesztheted el. Isten Szent Szelleme szívedbe költözött és megpecsételt örök biztonságra. Emiatt lehet nyugodalmad és igazi örömöd és kezdődhet meg a csodálatos és új életed, immár kapcsolatban Istennel. Olvasd a Bibliát és beszélgess Istennel, ismerd meg őt személyesen! Keress egy bibliához hű keresztény gyülekezetet, hasznos! Isten szeretné, hogy megtapasztald az ő szeretetét és gondoskodását a te életedben.


_____________

 

1 A bűn: Nem csak a parancsolatok be- ill. be nem tartásáról van szó, mert azok csak következményei a fő bűnnek, ami igazán számít: az Isten elleni lázadásnak. Isten teremtette ezt a világot és jogos uralkodója. A lázadó ember azonban azt kiáltja: „Isten nem jogos uralkodó, sőt nem is létezik, minden az enyém, és az én életemben azt csinálok, amit én akarok!” Mindnyájan lázadók vagyunk, vagy voltunk. A „bűn” szó eredetileg egy íjász szakszó volt, aminek jelentése: „céltévesztett”. Amikor nem találták el a céltáblát, azt mondták rá, hogy bűn. Az ember is „céltévesztett” állapotban van, mert el van választva Istentől, pedig az ember pont arra lett teremtve, hogy Istennel legyen közösségben és hogy Isten „megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Ef. 2.7)


2 A halál: „Elválasztottság”-ot jelent (Istentől). A „bűn zsoldja halál” (Róma 6.23) jelentése tehát: A bűn következménye elválasztottság Istentől.

 

szitu_biro150