Skip to main content

A belső ember

    ... adja meg, néktek az Ő dicsősége gazdagságáért,  hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben. ( Efezusi levél 3, 16.)

    Ha a világ fiai bátrak és merészek, a keresztyének is azok. Sőt a Szentlélek által oly erősek, hogy bátran dacolnak világgal, ördöggel, halállal s minden bajjal.
    Igazi lelki erő ez. Mert a "Lélek" szót nyugodtan bátorságnak lehet értelmezni, amely dacos és vakmerő. A lelki erő nem a csont és izom ereje, hanem a szív bátorsága. Aminthogy a gyengeség se más; mint félénk, gyáva bátorsághiány.
    Ezért mondja Pál apostol: kívánom: adjon néktek az Isten olyan hősi bátorságot, örvendező, erős lelket, hogy rettenthetetlenül szállhassatok szembe nyomorúsággal, bűnnel, ördöggel, halállal. Biztosak lévén, hogy néktek semmi sem árthat, semmi sem hiányozhat. A világ bátorsága csak addig tart, amíg van mire támaszkodnia. A keresztyén ember bátorsága azonban csak Istenre hagyatkozik. Készlete, tőkéje sincs más, csak az Isten. Ezzel dacol minden gonosz  ellen. Egészen más bátorság ez, mint a világé.

    Reád bízzuk mi magunkat
    Itt ez árnyék világban.
    Könyörgünk, viseld gondunkat,
    Hogy legyünk bátorságban.
    Légy vezérünk oltalmazónk,
    Tanítónk és vigasztalónk,
    Te vagy áldott Jézusunk,
    Üdvözítő Krisztusunk.

 

    Az ÚR, a mi Istenünk, hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útjain járjunk. (1Kir 8,58)

    Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7)