Skip to main content

A házassági egység természete

Ha a házasság célja az élet minden területére kiterjedő egység, mit jelent ez azok számára, akik házasságra készülnek? Hiszen maga a házasságkötés még nem garantálja ezt a fajta egységet. Ha a célunk az eggyé válás, akkor a következő kérdéseket kell mérlegelnünk, mielőtt házasságra lépnénk: Életünk intellektuális, társas, érzelmi, testi és lelki vonatkozásait megvizsgálva van-e alapja az eggyé válásnak? Elegendő közös vonásunk van ezeken a területeken ahhoz, hogy a házastársi egység megalapozott legyen? Ahogyan nem építhetünk házat szilárd alapok nélkül, úgy házasságra sem léphetnénk ezek nélkül az alapok nélkül. (részlet Garry Chapman: Szólóban c.könyvéből)

AHazassagiEgysegTermeszete