Skip to main content

A hadihajó és a világítótorony


Az éjszaka legsötétebb szakaszában a kapitány óvatosan kormányozza a hadihajót a ködlepte vízen. Összehúzott szemmel kémleli a párás sötétséget, fürkészi a látótávolságon kívül leselkedő veszélyeket. A legrosszabb sejtelmei válnak valóra, amikor előttük erős fény villan fel a láthatáron.
A katasztrófát elkerülendő, sietve rádióüzenetet küld a közeledő hajónak:
Itt Jeremiah Smith kapitány beszél! - recseg a hangja a rádión keresztül. - Kérem, térjen ki tíz fokot délre. Vége.
A kapitány csodálkozására az elmosódott alakzat nem mozdul. Ehelyett a rádión a következő válasz érkezik:
- Smith kapitány, itt Thomas Johnson közlegény. Kérem, térjen ki tíz fokot északra. Vége.
Az üzenet arcátlanságán megdöbbenve a kapitány beleordít a rádióba:
- Johnson közlegény, itt Smith kapitány, és megparancsolom, hogy azonnal térjen ki tíz fokot délre. Vége.
A fény ezúttal sem moccan.
- Minden tiszteletem ellenére, Smith kapitány - hallatszik a közlegény hangja - én parancsolom önnek, hogy azonnal térjen ki tíz fokot északra. Vége.
A kapitány, felháborodva és frusztráltan amiatt, hogy ez a pimasz tengerész veszélyezteti legénységének és utasainak életét, ráförmed a rádión keresztül:
- Johnson közlegény, ezért a tettéért hadbíróság elé kerülhet! Utoljára parancsolom az Egyesült Államok kormánya nevében, hogy térjen ki tíz fokot délre! Hadihajó vagyok!
A közlegény végső válasza hidegzuhanyként éri:
- Smith kapitány! Még egyszer, én parancsolom teljes tisztelettel, hogy térjen ki tíz fokot északra! Világítótorony vagyok!
Alkalmazás:
Sokan közülünk csekély tiszteletet tanúsítanak a hatóságok iránt a mai világban. Úgy teszünk, mintha a szabályokat meg lehetne vagy meg kellene változtatni, hogy megfeleljenek saját szükségleteinknek és kívánságainknak. A reklámok noszogatnak minket: „Tedd azt, amit jónak látsz!" Ám a valóságban nem mindig cselekedhetünk kívánságaink szerint. Nekünk egy magasabb mércéhez kell igazítanunk az életünket, egy felsőbb tekintélyhez: Isten Igéjéhez.
Isten igazsága olyan, mint a világítótorony. Nem fog megváltozni, hogy alkalmazkodjon hozzánk. Nekünk kell megváltoznunk, hogy életünk Istennek tetsző legyen.
Jézus is olyan, mint egy világítótorony. A Biblia azt tanítja, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" (Zsid 13,8). Ő mindig elérhető számunkra. Ő teljes mértékben megbízható. Nekünk, keresztyéneknek, életünket az ő akaratához kell igazítanunk. Ha ő azt kéri, hogy változtassuk meg életünk irányát, nekünk feltétlenül engedelmeskednünk kell. Tulajdonképpen erről szól a tanítványság.

Titanic utolso orai