Skip to main content

A jó és romlott fa

   Minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig  rossz gyümölcsöt terem. (Máté 7, 17)

    A hitetlent semmiféle jócselekedet nem üdvözíti. Mint ahogy kárhozottá sem a rosszcselekedet teszi.    Hanem a hitetlenség tesz rosszá s ebből a megromlott természetből születik a kárhozatos cselekedet. A    megigazulás és megromlás tehát nem a cselekedeten, hanem a hiten kezdődik. Az a bűn, mikor a szív    elszakad Istentől s többé nem Benne bízik: Krisztus is azt tanítja, hogy nem a cselekedeteknél kell kezdeni.
    Aki jó gyümölcsöt akar, annak a fán kell kezdenie s azt kell megjavítania. Éppen így: aki jócselekedetet  akar, nem a cselekedeten kell kezdenie, hanem az emberen magán, kitől a jót várjuk. Az embert pedig senki sem teheti jóvá; csak a hit egyedül és senki sem teheti rosszá, csak a hitetlenség egyedül.
    A cselekedet jóvá vagy rosszá tehet ugyan valakit az emberek szemében, de ez csak látszat és külsőség.

         Hiszek benned, Istenemben,
         Teljes egész életemben
         S boldoggá tesz e hit engem.