Skip to main content

A karizmatikus mozgalom - az utolsó idők ébredése, vagy az utolsó idők megtévesztése?

A pünkösdi és karizmatikus mozgalom prófétái és tanítói újra meg újra hírt adnak a Szent Szellem hamarosan bekövetkező, nagymértékű kitöltéséről és az utolsó idő ébredéseiről. Ez az irat összehasonlítja ezt a karizmatikus üzenetet a Biblia kijelentéseivel, és megmutatja, hogy a Biblia az utolsó időre megtévesztést, romlást és törvénytelenséget jövendöl meg a tömeges ébredés helyett. E füzetben idézett Igéket a Bibliából vettük.
A szerző, Rudolf Ebertshäuser 1953-ban született. Sok éven át marxista volt, majd később az alternatív életstílusban és az ezoterikus tanokban kereste az élet értelmét. 30 éves korában tért meg Jézus Krisztushoz, és mint fiatal hívő, ún. karizmatikus körökbe került, ahol négy éven át aktívan dolgozott. 1992-ben következett be a teljes elszakadása ettől a mozgalomtól.
1995-ben megjelent németül a "Karizmatikus mozgalom a Biblia fényében" c. leleplező könyve.
1995–2003 között az ún. Schlachter-Biblia (német) revízióján dolgozott. Évek óta előadásokat tart az ún. karizmatikus mozgalomról a Biblia megvilágításában.

A könyv németül "Die Charismatische Bewegung" címmel jelent meg.

AKarizmatikusMozglaomAzUtolsoIdoekEbredeseVagyAzUtolsoIdoekMegtevesztese