Skip to main content

A kereszt a szeretet kifejezése Istentől

Legutóbb a feltámadásról beszéltünk. Mit jelent Jézus feltámadása számunkra. Azért beszélünk róla, mert így jobban megértjük a karácsony lényegét. Így növekszünk, hogy látjuk a nagyobb képet.

Ésa 53:4-10  Pedig betegséginket ô viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentôl!  5 És ô megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ô sebeivel gyógyulánk meg.  6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ô útára tértünk: de az ùr mindnyájunk vétkét ô reá veté.  7 Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémúl az ôt nyírôk elôtt; és száját nem nyitotta meg!  8 A fogságból és ítéletbôl ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élôk földébôl, hogy népem bûnéért lôn rajta vereség?!  9 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.  10 És az ùr akarta ôt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatúl adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az ùr akarata az ô keze által jó szerencsés lesz.

A keresztről beszélünk, még a feltámadás előtt. A keresztről akarunk olvasni és akkor olyasvalakitől olvasunk aki 800 évvel azelőtt élt. Ésaiás 800 évvel az esemény előtt írt róla. Ezt olvassuk mi is.

Amikor a keresztre gondolunk, épp valaki beszélt erről, négy nyelven voltak üzenetek. Luk 23:38-ban olvassuk hogy:

Luke 23:38  Vala pedig egy felirat is fölébe írva, görög, római és zsidó betûkkel: Ez a zsidóknak ama Királya.

Ez volt az ítélet kijelentése. Itt volt leírva miért is ítélték el. Ez volt a fő bűne. Az ellenség ei tették oda, hogy megmutassák milyen szégyenteljes amit tett. A tekintély ellen ment, lázadt, istenkáromló volt. Valami nagyon csúnya dolgot tett. De nem jöttek rá, hogy valójában önmaguk elleni ítéletet írták oda.

Legyél óvatos az ítélettel. Mát 7-ben is erről beszél. Különösen a gyülekezetben. Róm 8:1 a hívők ellen nincs kárhoztatás. TE hogyan tehetnéd? De ezek az emberek feltették a feliratot, görögül, latinul, héberül. Azt mondták: ez az ember azt merte állítani, hogy ő Izrael királya, a megígért messiás, hogy ő volt az akit  Istennek el kellett küldeni. A görög a műveltséget a filozófiát jelképezte. A műveltség nem ad neked megváltót. Nem mossa el a bűneid. Munkálkodhatsz a filozófián amennyit akarsz, megkeményítheted magad, makaccsá válhatsz és akkor a tudásod megakadályozza, hogy Jézust megismerd. A tudásod nem ad neked messiást.

A második nyelv a latin a rómaiak nyelve volt. Ez a hatalomról beszél. Isten nagyon világosan tanít, imádkozzatok azokért akik uralkodnak, ha gonoszak akkor még többet imádkozz értük. Hogy békés és csendes életet élhess. A figyelmünk középpontjában nem a politikai hatalom van, mert nem ad megváltót. Lehet jön egy jó vezető, miniszterelnök, de nem ő lesz a megváltó. Nem fogja a bűnnel kapcsolatos problémákat megoldani. A társadalom problémáit sem. Nem adnak messiást.

Héberül is ki volt írva. Szervezett vallásról beszél. A vallás nem ad neked megváltót. Soha. Nem szolgál téged, hanem egy önszolgáló rendszer. Téged visszatartanak Istentől. Ott van, hogy ne találd meg Istent, nem érdekled őt és még Isten se érdekli őket. A szervezett vallás nem ad megváltót.

Ez a három nyelv, teljes ítélet a világon. Minden amit a világ nyújthat. Ez az, a messiás, Jézus Krisztus, a zsidók királya. Nem a görögöktől jött, hanem Isten ajándéka volt. Nem tőled van.

A negyedik nyelv, amivel ki volt írva, erről szeretnék beszélni.

Amikor Jézusra néztünk a kereszten azt gondoltuk, megérdelmi, bűnös volt, odaírták mi volt a bűne. De valójában nem volt bűne. 2Kor 5:22, 5:9 azt mondja: nem volt hamisság a szájában nem tett semmi rosszat. Bűntelen volt. Jézus Krisztus. Tökéletes. Bűntelen életet élt. Mi azt gondoltuk, hogy félreértették. Nem, jól értették amit mondott. Azt mondta Ő Isten. Jól értették. Igazuk volt amit gondoltak, hogy mit mondott. Ő mondta, ezért volt Ő ott.

Ésa 53:5 miért döfték át Őt? Miért fúrtak szögeket kezébe lábába, miért volt dárda az oldalában? 53:5 a mi bűneink miatt, hogy békességünk és a gyógyulásunk miatt. Ezek voltak az okok. Ezért volt Ő ott. Isten bűntelen fia a kerszten, értünk. Miértünk. Mert nekünk szükségünk volt megváltóra, aki segít rajtunk. Ez történt.

Ésa 53:6 az Úr ŐT sújtotta mindjáunk bűnéért. Az összes bűnünk Őrá szállt. 2Kor 5:10 Isten a bűntelent bűnössé tette értünk, hogy Ő legyen az engesztelés, Róm 3:25. A vallás nem teszi meg nekem. Nem segít. Egy picit segít, hogy bűntudatod legyen, mert akkor tehetek valamit Istennek. Kicsit jobban érzem magam ettől aztán.  De nincs válasz.  1Ján 2:2 Jézus a fizetség a bűneinkért, sőt az egész világ bűnéért. 1Ján 4:10 ugyanezt mondja: Ő megtette, Isten a mi bűneinket rá vetette. Miért?

Mondhatnád ma: én nem vagyok olyan nagy bűnös, olyan rossz. Ésa 53:6 mi a mi bűnünk?

Ésa 53:6  Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ô útára tértünk: de az ùr mindnyájunk vétkét ô reá veté.

De ez olyan nagy bűn? Teszek valami jót a szomszédommal, kedves srác vagyok. De Isten azt mondja: én vagyok Isten, tökéletes jogom van a teremtményeim felett. Ha a saját utad követed, akkor bűnben élsz. De kedves ember vagyok. EZ nem számít annyit. Ezért kellett meghalni Jézusnak, mert a saját utunkat jártuk. Miközben azt gondoltuk, hogy a saját utunkat jártuk, közben Sátán által kijelölt utat jártuk.

Járunk és azt gondoljuk, hogy ez a saját utunk. De valójában ez lázadás Isten ellen.

Ésa 53:7 a száját nem nyitotta ki, kétszer is írja ezt. Ez a kereszt. A kereszt a mi életünkben nem szenvedés, szenvedés. Krisztusnak az volt, de nekünk már nem, mert Ő elviselte helyettünk. A kereszt a belépő az új életbe. Minden nap amikor ezt az új életet választom, ez a kereszten keresztül lehetséges. Amikor úgy döntöm, hogy nem haraggal válaszolok, a szellemben járok, nem adom fel, akkor valójában a kereszten át megyek. Ez így működik.

Jézussal is így volt. Nem nyitotta meg a száját. Nem ellenkezett velük, nem átkozta őket, nem úgy függött a kereszten, hogy ordítozott dühében. Nem mondta: a pokolba mentek ezért. Nem mondta ezt. Hanem azt: Atyám bocsáss meg nekik, nem tudják mit cselekszenek. Letette az életüket értünk. Ez a kereszt számunkra is. Nem az, hogy szolgállak, szolgállak és majd jövök a számlával. Hanem az új élet hatalma, öröme, ezt várom. Ezt tette értünk Jézus. Ő is arra az örömre tekintett ami várt rá. Így élt. És így halt meg.

EZ a negyedik nyelv a kereszten. Az első három a világ legelterjedtebb nyelvei, azokban az időkben. A negyedik, Isten szeretetének nyelve. Hogy az Ő szeretetében megmutatta, hogy mennyire messzire hajlandó elmenni, hogy a szeretet nem ismer akadályt. A szeretetében megmutatta, hogy mennyire drága vagy. Erről beszél a kereszt valójában.

Ésa 53:10  És az ùr akarta ôt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatúl adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az ùr akarata az ô keze által jó szerencsés lesz.

Mi is ez? Az Úr akarata volt, hogy összetörje. Miért?

1. Ján 3:16 az Atya úgy szerette a világot. Ez nagyszerű. Arról beszél, hogy mennyire szeretett. Én szeretem ezt hallani. Az Atya szeretett minket és azt mondta, nincs túl nagy ár amit ne lenne hajlandó kifizetni. Néha az emberek akik bűnben élnek, rossz önképpel, bukásként, azért van, mert nem tudják hogy Isten hogy szereti őket. „Nem vagyok értékes, én csak élek így, nem számít." Pedig számít. A bűnöd, az enyém, ezért volt ott Jézus a kereszten, ezért hatoltak mélyre a szögek. Nagyon is számít. Te is számítasz. Fontos vagy. Isten hihetetlenül szeret minket. Ha nem tudod, akkor csak nézz a keresztre. El sem tudjuk képzelni a szenvedést a kereszten. Mert mi soha nem voltunk örök egységben az Atyával, mint a fiú. Még ha valaki engem keresztre feszítene nem szenvednék úgy ahogy ő. Mi nem tudnánk elszenvedni az emberiség egész bűnét. De Jézus magára vette. Mennyire szeret minket? Olvasd el Zsoltárok 22. Ez egy másik prófécia a keresztről, hogy hogyan szenvedett fizikai értelemben, a magány, a fájdalom. Hihetetlen hogy felvállalta értünk. Róm 5:7 mi nem tennénk ilyet. De  Ő megtette. Róm 5:8. Tetszett az Atyának, hogy összetörje, mert szeretett minket.

2. Jézus hitben cselekedett, alázatban. Nagy engedelmességgel. Nagy szeretettel. Zsid 10:7,9. Jézus azt mondta: nem azért jöttem, hogy a saját akaratom tegyem, hanem az Atyémát. Az Atya örvendezett ebben. Van itt valaki, aki az én akaratom teszi. Az emberi történelem során senki, még Ádám és Éva sem tette az akaratom. De most itt van Jézus, micsoda hit,alázat, szeretet. És még ennél több is van. Nagy jutalma van. Tudjuk egy kicsit, ahogy a szellemben járjuk. Mi is látjuk ezt. Isten felken bennünket. Tudjuk ezt? Jézus szerette az igazságosságot és gyűlölte a hamisságot ezért Isten felkente az öröm olajával a társai fölé. Itt éljük az életünket a világban, de a kereszt ott van az életünkben, a szívünkben. Megértjük miért tette. Jézus egy életet készített nekem. Nem csak a feltámadásában, hanem a kereszten. Szabaddá tett engem és szabadon járhatok a bűnömtől, szégyenemtől, félelemtől, magánytól. Köszönöm Istenem. Ebben örülök. Csodálatos erre gondolni, rájönni. Én is járhatok hitben, engedelmességben, szeretetben, mert bennem él a Sz.SZ. Isten tisztító munkája miatt. A Sz.Sz. nem lakozhatna egy megmosdatlan bűnösben. De Tit 3:5 Ő megmosott és a Sz.Sz. velünk lehet.

3. Az Atyának tetszett, mert ez 1Móz 3:15 beteljesedése volt. Volt egy ígéret. Pont azután, hogy az ember elbukott. Adott egy ígéretet: elbuktál, most Sátán uralkodhat rajtad, de elküldök valakit, az asszony magvát, Krisztust.  Ő rátapos a kígyó, Sátán fejére. Sátán a sarkát mardossa. Ez a beteljesedés. A kereszt, a győzelem, a legfájdalmasabb pillanatban, amikor látjuk a gonoszságot, a világ rossz dolgait és a saját bűneinket, látjuk mennyire gonosz ez a világ. Mert a reklámokban a mosolyokban nem látod. De azt ahogy visszautasították Isten ajándékát, ez nyilvánvaló. De Isten győzelme a bűn felett nyilvánvaló.

Ez a negyedik nyelv. A győzelem nyelve, az örömé, a szereteté, ISTené. Ezt beszéljük ma. Amikor beszélünk a Bibliáról, a gyermeknevelés, házasságról, szolgálatról, munkáról, akkor ezen a nyelven beszélünk. Azon a nyelven, ahogy Isten beszélt a kereszten, ahol azt mondta: szeretlek, van egy tervem számodra. Az örökkévaló karjaim tartanak. Elkaplak, ne aggódj. Szeretlek. Nem csodálatos ez? Dicsőséges. Ez a kereszt üzenete.