Skip to main content

A szent kereszt

    Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak  titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem.
    Máté 5, 11.

    Megismerni külsőleg a szent keresztyén népet a szent keresztről is. Mert Isten népének mindenféle bajt, üldözést, megpróbáltatást és gonoszt kell elszenvednie az ördögtől, világtól és testtől. Belül, fájdalom, félelem, kívül szegénység, megvetés, gyengeség, hogy   mindezekkel a Főhöz, a Krisztushoz váljék hasonlóvá. Szenvedésének oka pedig az, hogy csakis Isten igéjéhez tartja magát, - tehát Krisztusér-t szenved. Isten népe köteles jámboran, csendesen, engedelmesen, készségesen mindenével a felsőséget és mindenkit szolgálni, senkit nem bántani. Mégis senkinek sem kell oly keserű gyűlöletet szenvednie, mint Isten népének. E világ rosszabbnak tartja zsidónál, pogánynál, töröknél. Eretneknek, latornak, ördögnek, átkozott, kártékony népnek nevezi. Sőt aki felakasztja, vízbefolytja,   megöli, kínozza, üldözi és ostorozza őket, azt hiszi, hogy istentiszteletet cselekszik. A világ nem sajnálja sőt epével itatja őket, amikor szomjan gyötrődnek. Mindezt nem azért, mert paráznák, gyilkosok, tolvajok és csalók, hanem mert egyedül Krisztust: akarják Istenüknek.  Ahol ilyet látsz, vagy hallasz, tudd meg, hogy a szent keresztyén egyház van ott. Ahogy Krisztus maga mondja:
    "Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Mert a Szentlélek a kereszttel Isten népét nemcsak megszenteli, hanem üdvözíti is.

         Jézus Krisztus, mi kegyelmes, jó Urunk,
         Könyörgéssel teelődbe járulunk,
         Ínségében nyájadat el ne hagyjad,
         Tőled várunk segítséget, oltalmat.