Skip to main content

A tanítás alapjai 1. - Poroljuk le a kategóriákat!

segédanyag:P.Brian 2002 Bszeplak konferencián elhangzott 2 kazetta (kazettás asztalnál megvenni
 -Hagyd hogy I szóljon hozzá
 -Képezd magad az igével, ne a világgal
Keresztény  oktatás elvei és gyakorlata:
 - keresztény tanár
 - tanítás folyamata, stílusok, módszerek, lehetőségek
 - Biblia(B) szemléletű tanítás
Friss szemmel nézve ez egészen izgalmas is lehet
Poroljuk le a kategóriákat
A tanulás az életünk kulcsa! Ahogy gondolkozol, úgy éled az életed!
Világ az sugallja: légy önmagad, vesd le a láncaidat, valósítsd meg magad
Ez az önmagam sokkal kevesebb, mint ahogy hiszem.
Amit nem tanultam - az sokkal kisebb mint ahogy gondolnám.
A világ elbagatellizálja ezt, úgy tesz mintha ez nem így volna.
Ezzel passzivitást hoz létre bennünk és a tanításban.
Az Ördög ezt tudja - hatalmát tanítással gyakorolja a világon. Az oktatást az érinthetetlen magasságba emeli.
Valamikor (Ábrahám korában) a szülő tanított, és ő döntötte el mit tanít a gyerekének.
A humanizmus alapelve: a harcot az iskolában kell megnyerni
A környezetem eredménye vagyok  - a tanítás eredménye vagyok
A hit hallásból van (tanításból)
P. Brian: világi oktatási rendszer

 - I adott az embernek szabad akaratot, elmét, képességet az érvelésre (ez az értelem)
 - szabad akarat állhat I-nek ellen, nem minden kategóriában persze, a döntéseim befolyással vannak az életemre
 - döntéshozatali folyamat: agyunknak szerepe van
 - összegyűjtöm az információkat, leképzem a valóságot (megértem), döntéseket hozok belőle (amelyek összhangban vannak a valósággal v.nem)
 - A valóság sokkal több annál, mint amit látunk
 Empirista ember: a valóság annyi, amennyit meg tudok tapasztalni belőle (ez saját magának sem igaz)
 Nem lehet mindent megtapasztalni (pl. hozzámegyek egy emberhez, sok év kell a tapasztaláshoz...)
 A valóság esetleg megjósolható az információk alapján. Gondolkodó lények vagyunk.
 A valóságban gyökerező elvek alapján józan, elfogadható pontossággal megjósolhatom a jövőt.
 Felelősségünk van: választanunk kell, hogyan választunk. Információ alapján meggyőződésre kell jutnom.
 1Kor. 2.16 Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
 Krisztus élrtelmét kaptuk.
 Ef. 4.17 Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint.
Elszakadnak a valóságtól - a gondolkodásuk értelmetlen.
A világ rszere: tanítás,analizálás,  diagnosztizálás
 - hogyan észleld a világot (elsősorban látás által)
 - hogyan vonom le a következtetést (szubjektivizmus: ahogy nekem tetszik)
 kiszolgáltatott, manipulálható leszek ily módon
 a világ módszere erre: légy független és szabad (még igazság sem létezik, attól is szabad leszek)
 Iskola, reklámok, ideálok, divat, értékrend, művészetek stb...
 
Hitben való járás: a gondolkodás legmagasabb formája
  Nem az átélt, látni vélt dolgok a meghatározók, hanem amit tudok a valóságról (ami már a meggyőződés szintjére emelkedett)
Aki uralja a tanítást, elemzést, következtetést - ural minket.
Így mindenki egyformán fog gondolkodni.
A tanítás reflex, reakció szintjére szűküljön - ezt akarja a világ elérni.
Válaszaink az életre egy érzelmi töltéssel, gondolati képekkel, sajátomnak érzett tartalommal jelenjen meg úgy, hogy erről soha nem gondolkodtam el igazából. Gondolat mintákat épít ki a fejünkben. 5 percig a fejben tartott info bevésődik az elménkbe. 21 nap alatt szokássá válik ...
Ismétléssel, kis lépésekkel érik el. Sorozatokkal.
Ha nem kérdőjelezem meg, akkor tekintélyt adok neki.
Reakció: olyan gondolatmenet,amit vmi kivált, és amely azonnal elvisz a folyamat végére (heves érzelmeket, dogmatikus véleményt formál). Legyünk nagyon óvatosak ezekkel!
Én ezt tudom, én ebben biztos vagyok - nem kérdőjelezem meg, ezért veszélyes
Isten nélkül élő, kezelhető tömeg legyünk - ez az ördög célja, mindent elvett, ami az ősi tudás, rend őrzéséből megmaradt.
pl. Család - már nincs
Igazság már nincs (relativizmus van), antitézis elvetve
Elme fogsága (modern rabszolga tartás).
Mi tartjuk életben: a szabadságvágyunkkal, függetlenség vágyunkkal
Befogjuk a szánkat, megmaradunk kis fogaskeréknek.
Bármi amit tudsz a valóságról, az egyszerű tényeiről az több, mint amit a világ tud!
Hogyan tudom kiforgatni a világot a sarkaiból!
Ez nem kis dolog!
Mi megy a mennybe? Az emberek mennek - légy emberekre befolyással!
Ne korlátozd Istent a gondolataiddal!