Skip to main content

A tanítás alapjai 4. - Jézus tanításainak jellemzői

- Legyenek tanítványaim
- Ne korlátozzam Istent
- Hitelt kapjak
- Tekintélyem legyen

Befelefordulásról szól sokszor
  - jó vagyok-e,
Segíteni akarok e az embereknek?
Akár tökéletlenül, de valóságosan - csináljam!
Sokszor a tanítvány szüli a tanárt!
Beszélgess, ha körülvesznek - már tanítasz
Az ijesztő "tanításról" egy tiszta, egyszerű helyzetté alakul - ismerőssel beszélgetek, vagy ismerős ismerősével.

7.Jézus üzenetének hatásossága
  tartalom és tekintély miatt van hatásossága
  nem maradtak semlegesek az emberek
  szeressenek vagy utáljanak de ne toleráljanak!
  Ha csak információt adunk át, az lehet semleges.
  Ha döntés, változás felé terelem az embert, akkor az hatásos.
  Jézus kiváltott: félelmet, ellenállást, követést, 
  Mindig volt célja: változást elérni
  Szeretet motiválta, és változást várt.
  Nem elvárja a változást, hanem kívánja a másik érdekében.
  A cél: I megtalálása, és I-nel való életben felnőtté éretté válás
  Ne félj a hatásosságtól
  SzentSzellem velem van - segít
  Isten te irányítsd a szavaimat , ne mondjak semmit azon túl amit értek
 
8. Jézust a szeretetet motiválta
  az igazi szeretet nem természetes a mai tanításban
  nem feltétlenül elhivatásból, szeretetből tanít a mai tanár
  Szeretet, mint motiváció mit nem jelent: szentimentalitást -
  hanem a másik ember érdekét fontosnak tartó (1Kor 13) - hozzáállás döntéseken, jellem
  Nem keresi a maga hasznát - nem csak azt adja, amit kérnek - hanem amire szükségük van!
  A szeretet akár megdorgálhat, feddhet, fegyelmezhet - elfogadás miatt, és nem a visszautas
  Lk. 9.54 Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: „Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?”
 Mk. 8.33 ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: „Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.”
  Ézs. 42.3 A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt.

  Amikor I kijavít - ott nincs sérülés.
  Meg kell tanulnunk: mert vagy nem dorgálunk, vagy rombolunk.
  pl: El vagy fogadva, szeretünk, mindnyájan tévedünk - s ez most egy tévedés.
  Üzenet átmenjen, de ne legyen bántó!
  Szelídségben konfron
  5 Móz. 6.5 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!
  Mt. 22.37 Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
  Ha csak az érzelmeinkkel szeretünk: az szentimentazlizmus
  csak agyunkkal: csodálat,  csak akaratunkkal:  rideg
  Hozzáállásunk fontos (leginkább az akaratunkról szól) - úgy döntök, hogy szeretni fogom
  Másik érdekét nézni az igazság tükrében - ez a szeretet motiválta
  Isten igazsága és kegyelme (irányvonal, szelídség)
 
9. Jézus elfogadta az embereket
  szembenálló felek tanulnak-e egymástól
  a másik oldalra kell állni - ez lesz hatásos
  Ne képmutatásból állj a másik oldalra, hanem őszintén.
  pl. alkohol: én simán lehetnék ott,ahol te vagy , de ez tönkretesz téged, családodat, nem vagy rosszabb nálam,
   benne vagy valamiben, ami tönkretesz, hadd segítsek
  Jézus - bűnösök barátja, nem félt ettől
  Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra
  Bűnösöket hívott megtérésre
  Nem jelenti: bűnössé kell válnom, nem kell kisebbé tenni a bűnt annál ami (a kegyelemben ez feloldódik)
 
10. Megerősítette az embereket
  - önbizalmukat
    Mt. 4.19 Így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.”
  - erősitette őket a SzSz eljövetelére (ez nagy bátorítás) - az Úr velem van
  - imában : Lk.22, Jn 17
  - nem vagyunk egyedül Mt 28.2ö zsid 13.5
 
11. Jézus találékony és kreatív volt a tanításban (
  - mindent használt, ami a kezeügyébe került
  - kérdések  - bevonja az embert, gondolkodásra kényszerít, előhívja a hitüket Mt 9.28, Mk 8.28
  - példázatok
   okai:
    - ne értse mindenki
    - jól illusztrál (mélyebb igazságot magyaráz)
    - jó sztorik
  - tulzásokat
  - hasonlatok, iróniák, metafóra (Heródes a róka)
  - látszólagos ellentmondásokat,
  - rimeket

12. Tanítása egyedi volt:
  - nem sablonokat vett elő
  - helyzethez , szükséglethez igazodott
    ott kezdte, ami körülvette őket
    Istentől kérdezte meg, mit mondjon
    Nikodémus (ha valaki ujjá nem születik), Samariai asszony ( soha nem szomjazik meg), házasságtörő nő (az vesse az első követ)
    Készen lenni arra, hogy olyant mondjunk, amit talán nem mondanánk (I hadd vezessen)
    Személyes lehetek - hagyhatom eltéríteni magam az előre elhatározott úttól
   
13. Jezus le tudta kötni az embereket
  - sztorikat mesél (Mt 7.24)
    igazi példák, illusztrációk
14. Fejlődésre késztette az embereket
  - döntések felé terelni (nem kényszerítve) az embereket, bátorítva, segíteni felismerni a felelősségüket,
    hogyan: meggyőzés (erőszakoskodás nélkül)
      mostani állapot ..................ahol lennie kellene
      nem mondhatom, hol kellene lennie - visszautasítják (túl nagy az ugrás, máshogy gondolkodik)
      meggyőzés módszere (samáriai asszony): a hosszú utat négy részre osztom (kicsi, megléphető részekre).
       VilágiKonkrét, Világi Általános, SzellemiÁltalános, SzellemiKonkrét
       1. ott kell kezdenem, ahol az ember van (az ő szintjén, a probléma tudatának a szintjén, a várt megoldásának szintjén)
        Világi, konkrét dolognál kell kezdeni! (Jn.4) : Adj innom (Jn.4.7)
        Megfogalmazni egy problémát a sját életében
       2. Világi általános : úgy fogalmazni, ami nagyobb képet mutat (ide kell járni vizért,nehéz az élet)
       3. Szellemi általános: aki abból a vizből iszik...nem szomjazik meg soha
       4. Szellemi konkrét (ha ismernéd az I ajándékát...
      Jézus mindig visszatér a VK-hoz, amikor látja hogy nem veszi az adást
     
      Amikor ellenállásba ütközöl:
        Nem az ellenállás pontján kell nagyobbat nyomni, hanem
        visszatérünk arra a pontra, ahol egyet tudunk érteni - fel tudjuk építeni a gondolatmenetet az egyetértés elvesztése