Skip to main content

A tanítás alapjai 5. - SzentSzellem szolgálata

SzentSzellem (SzSz) 
  1 Kor. 8.1-3 Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten.

  A tudás önmagában kevés,a szeretettel állítja szembe
  Ha azt gondolod, hogy ismersz valamit, akkor nem ismered ugy, ahogy kellene
 
  A szeretet alkalmazza a tudást, alkalmazott tudás
  Az a jó, ha amit tudsz szeretethez vezet
  Ha a tudás nem visz közelebb egy megvátozott élethez - kevés
 
  SzSz munkája:
  1 Kor. 2.14-16 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

  Jn. 16.7-11 Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.”

  SzSz: nem hívő ember felé is munkálkodik: nem hívő nem képes elfogadni, megérteni a Bibliát.
  Ha nem I magyarázza el, nem Ő alkalmazza rám, akkor bolondságnak tűnik a Biblia
  Természet feletti jelenség : az újjászületett ember szellemében ott van I. szelleme (SzSz)
  SzSz értelmezi I tanítását, ha figyelünk rá.
  I nem dobja a gyöngyeit disznó elé, nem avatja be a titkaiba a nem hívőket.
  Bűn , ítélet, igazság-ról a nem hívőt (Jn.16.7) is oktatja.
  Isten létezik, felelős vagy, és meg kell térned: ennyit magyarázzunk el a nemhívőnek.
 
  Hivő-nemhívő-re is igaz:2Kor. 4.3-4 Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
  Természet feletti vaksággal szemben csak egy természetfeletti világosság tud működni.
  Legyen meg ez az alázat benned - nem vagy természetfeletti.
  Az ilyen embert nem tudod meggyőzni.
 
  Isten dolgait, csak szellemileg lehet értelmezni.
 
  2 Tim. 2.23-26 Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék.
    ne viszálykodj, barátságos, tanításra alkalmas, szelídséggel,hátha ... felocsúdva, foglyulejtett,  akaratát teljesít
   
  SzSz munkája:
   - bátorítás
   - alázat (félelem) - nem én csinálom, nem én vagyok okos
   tudd a helyed (én csak a ceruza hegye vagyok),
   az én nevem: az Ő neve,Őt helyettesítve, segítségével és jelenlétével,az Ő jellemét képviselve megyek
  
   A munkámat, tanításomat a mindenható I fogja megítélni. Rémisztő? Az.
   Ha nem beszélsz, nem tanítasz az meg olyan mintha megölnéd azt az embert.
  
   A kegyelem útján járhatsz, vesd alá magad I-nek, töltekezz be SzSz-mel, és menj!
   Uram, kérlek, tölts be, nem tudom mit mondjak ennek az embernek, nem akarok eretnekséget, hülyeséget mondani. Vezess, tölts be szeretettel. Ez a te munkád.
  
   Bátorító, és félelmetes a SzSz munkája :
   Tökéletes felkészültség nincs, de amit tudsz azt alázattal, bátran mondhatod
   Légy tisztában a korlátaiddal, engedd hogy I használja!
   A tudás csak eszköz a tanításban, nem az én megdicsőülésem pillanata
  
 SzSz szerepe a tanításban:
   Miért nem elegendő a Biblia és a megfelelő tanítási módszerek:
    - cél, a szellemi átalakulás ami lehetetlen a SzSz nélkül
    - témája egy Isteni (természet feletti) üzenet
    - a cél az, hogy a SzSz magyarázza
      az élet módszere az, hogy a SzSz kijelenti azt is amit nem tudsz
      Ha rá vagyok hangolódva I szellemére, akkor mindent tudok amit kell (Kr.elméje van meg nekem)
      Mindent meg kell értenem, el kell fogadnom, ezután írja be a lelkembe, és Ő juttatja az eszembe (nem egyszerre tölti belém)
     
      A módszer az életre egy kapcsolat I szellemével.
      
      A Biblia egy viszonyítási rendszerként fontos.
     
    A keresztény oktatás: szellemi feladat,  célja szellemi igazságával szellemi szükségeket töltsön be. Szellemi hatalomra van szükség, ami csak a SzSz-nek van meg.
  SzSz: 
   1. képessé teszi a tanárt, vezeti és hatékonnyá teszi a tanítását
      (a tanár persze alávetett: alávetett az órán, a felkészülés során, és az egész életében)
      rossz irány: fellázadni I ellen, elfelejteni, megszokottá válni
      Az esés/kelés - normális.
     
   2. a SzSz teszi az Igét élővé és hatóvá a diákok számára
      (nélküle csak érthetetlen lenne, vagy törvény, nem eredményezne változást).
      Szellemi dolgokra nem mindenki reagál pozitívan:
       Jézust sokszor visszautasították, meg akarták kövezni Jn10.25-25
       Istvánt megkövezték Apcsel 7.54
       Pált: Apcsel 14.5-6,
      
       Jn. 16.13 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.
       Utolsó vacsora, ez egy igéret
       Az Újszövetség a SzSz ihletésében keletkezett. Ez az Usz-t hitelesítő igéret.
       JK megigéri a SzSz-t, aki elvezet a teljes igazságra!
      
      1 Kor. 2.10-13 Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.
        Mi I szelleme által tanítottak vagyunk, és ezt szellemi módon, szellemi embereknek tanítjuk.
        Mi szellemiségünk, és a hallgató szellemisége, a nem szellemi ember nem fogadja el I szellemi dolgait.
     
      1 Kor. 2.14-16 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
   
      A szellemi embert nem itéli senki - óvatosan kell a szellemi emberrel bánni, figyelmeztetni a következményekre, imádkozzunk efelől - mert lehet I-nek egy munkája a másikban, lehet hogy I-t oktatom ki.
      Óvatosan, tisztelve, szeretetben
      (kenet--Isten szellemének képe)
       1 Jn. 2.27 de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.
      Szelleminek lenni:
        -pozició, amivel nem kérkedik a szellemi ember
        -mert ez alávetettség I-nek - alázat, megtörtség jár vele együtt
        -érinthetetlenség, megkérdőjelezhetetlenség
      csak a nem szellemiek fognak kioktatni, szellemiek nem
       
        Isten uralkodik, felettem , bennem és rajtam keresztül. Amikor ezt felismerem nagy örömet kapok, és hatalmat.