Skip to main content

A tanítás alapjai 6. - Cél, ajándék, filozófia

A tanitás alapjai 6. - Cél, ajándék, filozófia  2009/10/9

A tanitás alapjai 6. - Cél, ajándék, filozófia
Célja az oktatásnak az élet átrformálása
Alapja: Ige (nem  a saját gondolataink), kategórikus tan, vagy az abból származtatott igazság
Ez nem csak a keresztény oktatásra igaz (csak az eszközök, módszerek változnak, de a célok nem). Bibliával ellentétes dolgokat nem taníthatok - ellentmond az igazságnak.
SzentSzellem tudja megelevenítő módon tolmácsolni.
Hamis elképzelés a SzSz szolgálatával kapcsolatban:
- elhanyagolják a SzSz szerepét, és pedagógiai programokat emelnek fel, tanításban a kreativitásnak adnak isteni helyet. Figyelmen kívül hagyja: ember bukott természetét, a tanítás célja az I-nel való kapcsolat létrehozása, szellemi átalakulást nemlehet elérni a SzSz nélkül.

Nem arról szól a keresztény tanítás, hogy kiosztjuk a tudást, hanem segítünk I-t megtalálni, és kapcsolatba kerülni Vele, s ebben formálódnának át Kr képére.

(miért vagy itt, mit keresel, mi a célod, miért tanulsz itt...? Mindaz ami itt történik velem, amit itt tanulok értéktelen ha nem visz közelebb Kr-hoz, egy élő, gyakorlatias módon. Az végzi el jól a KETA-t, aki a végén az ÚR-al jár.
)
Kerersztény oktatás ,Célok:
-------------------------
1. Segíts az embereknek, hogy KR-al hitbeli engdelemességben járjanak, hitben éljenek, cselekedjenek, lehessen egy jó béma-széki itéletük. Éhessé, szomjassá váljanak az igére.
Ismeret megosztása csak egy eszköz ebben.

(Nem hívő hallgatósággal hogy csináljuk:
 - visszavezetni őket a valóságba, mindenki érzékeli a valóság rendjét maga körül, még ha a    filozófiája alapján nem ért vele egyet. A legtöbb tanító filozófiáról beszél, nem a valóságról.
 A teremtett világ valóságáról beszélek, amiben élsz, amivel minden nap ütközik. AMely valóság minden pontja Istenre mutat!
 Róm. 1.18-21 Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.

 Aki szembenéz a valósággal, az felismeri I-t. Az ember elszakadt a valóságtól.
 Mindenki úgy értelmezi a tényeket, hogy összhangban legyen a filozófiájával.
 Énnekem úgy kell értelmeznem, ahogy vannak.
 pl. halál - nem fogsz meghalni? Bekövetkezik, kérdés hogy mikor. Mivel nem tudjuk, nem nézünk vele szembe - olyan távolra tesszük, hogy ne kelljen foglalkozni vele.
 Neked van rá válaszod, ha a filozófiád nem kezeli ezt, akkor ostoba a filozófia.
 Nem beszéltem I-ről, de leraktam egy követ, ami I-hez vezet.
 Gondod van a házasságban? Mennyi gondot okoz a házassság? Az élet terhének nagy részét a kapcsolatok adják.
 Lecserélnéd, de mi van, ha a következő is ilyen. Ott is uaz a probléma. Az élet túl értékes, hogy felszínesen nézz!
 Elv: Ne a te szád dícsérjen, hanem a fiad (Pbeszédek)
 Nincs tekintélyed a fiad előtt. Te adj tekintélyt annak aki melletted áll (feleség, nagypapa, család barátja), hallja tőled a fiad ezeket. És ez az ember beszéljen a lázadó fiadnak rólad.
)

2.  Az emberi oldalt elhanyagolni  hiba
-------------------------------
  hiba: a tanárnak nem kell felkészülnie: Lk. 12.12 mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.”
  Ez így nem igaz - a SzSz nem nélkülöz téged, amikor használ, csak terel, csak vezet - de abban tud vezetni, amiben fel vagy készülve.
  Amíg a tanár vezethető, addig a felkészültebb tanár jobb eszköz. Kihegyezett ceruzával jobb írni.
 
  Ha fel vagy készülve, és el mered engedni a jegyzetedet, akkor I zseniálisat tud csinálni veled.
 
  Felkészültség nem jelent szellemibbet, vagy kevésbé szellemibbet.
  Remélem I-nel együtt készültem, és mikor ott vagyok I-nel vagyok ott.
  A felkészületlenséged NE LEGYEN akadály, hogy I valamit tanítson az embereknek.
  (a tökéletes felkészültséget nem kell elérni-az túl sok időt kivánna).
  Ebből szabadság születik - nem lesz elhordozhatatlna a tanítás.
 
  Emberi-Isteni része a tanításnak:
     emberi:1kor 3.16, Ef 4.11-12,
     szsz 1Jn 2.27
    
3. SzSz-el való tanítást egy misztikus kategóriává emelni - hiba
-------------------  

A tanítás ajándéka:
------------------
1.Isten használni fogja a tehetséged. A veszély az, hogy elbízod magad (mert a természeti erődben mozogsz). Ha tehetséges vagy vigyázz! Ne szállj el (Isten kispadra ültet, amig meg nem tanulod)

Miért nem használ azonnal: mert nem áldoz fel a tehetséged oltárán (tönkre tehetne ez).

2.szellemi ajándék: (amikor megtértél ajándékokat kaptál, ezeket  a SzSz fogja használni a gyülekezet építésére, mindig I-re mutat, mindenki benne van a gyülekezetben). Az ajándék jutalomból van.
Amikor az ajándékodban működsz (amikor gyakorlod), az valami ámulatos (mert valami isteni dolog történik, Isten élete átáramlik rajtad).
Remélem megtaláltad az ajándékodat! Keresd meg és használd! Mert abban nagyon jó lesz lenned.
Ne hanyagold el az ajándékodat! (Timóteust megfeddte : 1 Tim. 4.14-16 Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.

Hogyan találod meg az ajándékod:  (pl: meg van-e neked a tanítás ajándéka?)
 1. a gyülekezet építésére van-e? (azok az emberek is, akik megtérhetnek) - megmenti e az elveszetteket?
 2. van-e benne örömed? élvezed-e? (amíg nem gyakoroltad eleget, addig lehet, hogy nem élvezed)
 3. van-e gyümölcse? Látod-e, hogy történik valami, ami több annál, mint amit te csináltál? A gyümölcs az életből ered, és nem  a munkából (áldás, Isten hozzáteszi a maga természetfeletti részét)

Tanítás alapja és filozófiája
================================
filozófia: tudás szeretete
 - az életről való gondolkodás, az élet legalapvetőbb kérdéseire adott válaszaink
 A filozófia a dolgok alapja,
 Bibliai világképen alapul a keresztény tanítás.
 Sok kereszténynek hamis világképe van. Egy keresztény tanítás túléli-e a korát, az az Isten-képétől függ.
 A tanárnak legyen jó teológiája!
 Ne legyen befeléforduló, ne szakadjon el a világtól. A szeretet nem húz falat. Látja a különbséget,
 látja a falat, de átnyúl rajta, hogy idehúzhassa azt az embert. Jézus ilyen volt. A bibliai világkép ilyen. Világosság akarunk lenni, de nem furák! A fény ne a furcsaságod fénye legyen, hanem a szeretetedé, bölcsességedé, egyenességedé. Nem jelenti, hogy beleolvadsz a világba. Legyen az a különlegességed, hogy olyan minta vagy amit jó lenne követni.
 
 A tanítás története:
 ==================
 Kezdete: Ádámot tanította Isten. Ábelt és Káint is ..
 Szülők tanították a gyerekeket, átadták a bölcsességüket, a világról szerzett ismeretüket.
 I meg is parancsolta:
 
 5 Móz. 6.5-9 Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.
a nagy küldetés:
 Mt. 28.19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

 Hogyan tudsz tanítani valakit: önkéntes alávetettséggel kezdődik (a tanítvány tanulni akar) - ébressz vágyat az emberekeben, hgy tanulni akarjanak!
 (ez a megoldás az életedre, ...)
 
 Egisztenciális célja a tanításnak: (mindenki születik-él-meghal, minden hiábavalóság, halálos ágyán megkérdezel valakit, mindabból amit tanultál az életben, mi az ami most is érvényes, most is megmarad - mert csak annak volt értelme)
 A tanítás végcélja: megismerni Istent, és egy vele való kapcsolatra nevelni.
 Vágyam: az életem arról szólhasson , hogy egyre jobban megismerlek, hogy Te megmutatod a titkaidat, és én elbeszélem az embereknek.
 Mit viszel a sírba: amit I-nel éltél, azokat amiket rajtad keresztül kaptak az emberek.
 
 Az egyetemes oktatás fő bázisa: a gyülekezet és a teológia kell legyen!
 Célja: nem a tanagyag leadása, hanem az emberi élet megváltozása !
 A tartalom csak eszköz ehhez. Van jelentősége az ált.műveltségnek, a profizmusnak.
 
 Az oktatásnak az emberi szabadságot és felelősséget kellene felemelnie. Gondolkodni, felelősségel élő embereket kellene nevelnie.
 (világi oktatás: gondolkodásra képtelen, feltétlen engedelmességgel élő rabszolgákat nevel)
 
 Kulturális kreativok: emberek, akik ilyenek, gondolkodnak, felelősek,...
 
 A szabadságot az adja meg hogy Isten gondolkodik.