Skip to main content

A tanítás alapjai 7. - Cél az érettség

Keresztény oktatás célja:
 - hagyományos oktatásnak az információ átadás a célja, jó esetben hogy a diák használni tudja a tudását - pragmatizmus (hasznos legyen), vannak olyan tanítások is, aminek a célja, hogy életet változtasson - de az általános iskolában nem akarnak életet átalakítani. Lehetnek lelkiismeretes, jószándéku tanítók, de a világ nem akar és nem is bír messzebb menni.
 
 - a mi célunk: akkor vagyunk elégedettek, ha a diák közelbebb kerül Istenhez.
   Ef. 4.11-16 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.
  Isten adott tanítókat!
 
   Érettség: Ef. 4.13 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,

   Az evangélistának elegendő,ha megtér az ember
   De a tanítónak ez nem elég. Többet akar. Isten dicsősége nagyobb annál, mint hogy éppen csak megússzuk a poklot. Krisztus teljességét elérő nagykorúság. És Krisztus remekművei mennek a mennybe.
  
   Isten adott tanítókat: növekedjünk hitben és Isten megismerésében.
   Igazi ismeret: jellemnek az ismerete, nem csak a külsőségeknek.
 
   Érettségre nevelés. Isten ebben munkálkodik, részed lehet benne
  
  1 cél. Diákok a kapcsolatokban, erkölcsben és teológiában váljanak éretté:
   - Kapcsolat: a szeretet kapcsolatokról szól
     A szeretet az az alapelv, amely szabadakarattal bíró lények egyetlen alapelve lehet.
     Rendet lehet tartani: elvenni az embertől a szabad akaratot, a másik szeretet adni nekik
     Minden 16 alapelvnek van alávetve (1Kor13).
     Csinálj bármit, de szeretetben. A káosz rendben lesz, spontán, szabadon.
     1Tim. 1.5 A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.
     Mit tehetünk tanárként : megtanítjuk az 1Kor 13-t? Parancsot adunk: szeress!
     Nem megy. Ez egy természetfeletti jelenség. Ha nem I-hez vezetem az embereket akkor reménytelen, de ebben a kapcsolatban I fogja átalakítani az embert.
     A lényeget nem tudom megcsinálni tudás átalakítással.
     Szeretet: nőknek nehezebb, mert azt hiszik, ők tudnak szeretni. A kis , önző lelkünk az hazudja, hogy én ártatlan vagyok - a másik (párom) akinél van a hiba.
     Gőzünk sincs a szeretről. Amikor hullik szét az életed, gondolj erre.
     A régi természetünk nem tudja, egy új életre van szükségünk.
     Egy jól kiképzett flegmatikus régi természet azt hiszi (majdnem) hogy tud szeretni.
     Mindenkivel kedves, mindenki szereti, ... Ez mindaddig működik, míg meg nem nősül.
    
     Egy ponton rá kell jönnöd arra, hogy aki vagy az alkalmatlan arra, amire I használni akarja.     Szégyenletes, önző az aki vagy. Isten két ilyen embert összezár, hogy pont ott nyomják egymást, ahol a legjobban fáj.
     Péld. 27.17 Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.

     Szíved mélyén megbújó motivációkat a civil életben elkerülöd, házaséletben ezzel fogsz találkozni állandóan.
     Zsid. 12.6 mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.”
    
     Hasonló a célunk a tanítással, mint I-nek a házassággal.     Csiszolni, formálni, nevelni.
     Ha ketten végigcsináljátok, akkor az érettséggel valami többet is kapsz. Hűség, jellem, kitartás, alázat, megtörtség, önzetlenség, önfeláldozás.
    
     Láttam egy motivációs videót egy tanfolyamon: egyes számban voltak mondatok, jók voltak...de szégyenletes volt, mert mindenben csak én voltam , más nem volt ott, csak az én,én,én...
     Az emberi kategóriák elégtelenné válnak az életben, ez a célja I-nek.
    
     Az éretté válás lehetetlen az I-nel való kapcsolat nélkül.
    
2 cél.Erkölcs    
     Zsid. 5.14 A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.
   Az érettség képes különbséget tenni a jó/rossz között.
   Az ige elválasztja a csontot a velőtől.
   Zsid. 4.12 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

     Nem kell, hogy eltorzítsuk az igazságot, tudjuk hogy hit által,kegyelemből igazak vagyunk, és szerethetjük az igazságot, még akkor is ha látszólag az elítél bennünket.
    
     Hogy lesz kevesebb bajunk a bukással:
      - megtanulunk gyorsan helyreállni, és így megszabadulunk a bűn uralmától, így már a bűn nem ügy, hogy meneküljek előle, vagy hogy fussak utána.
     
   
     A kegyelem nem mossa össze a dolgokat (miközben fehéren és feketén látja a világot).
     Az erkölcsöm tiszta, miközben nem vagyok bűntelen.
     Ha nincs kegyelem, akkor a tökéletlenségem miatt el kezdem torzítani az erkölcsömet (lehet hogy nem is baj, nem is bűn az a valami...)
    
     Isten erkölcsi itélete (mi a helyes) tökéletes, és vágyom betartani, de lehetetlen I nélkül. Ez nem kibúvó, csak az egyetlen módszer.
    
3.cél: Teológiai érettség (I ismeretéről szól)
    Benne volt ez a feltétel az érettéség definiciójában:    
  Ef. 4.13 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,

    A megismerésben a legnagyobb baj: a megszokottság
    - amikor még nem ismered: biztos olyan vagy mint,....(klisékkel válaszolsz)
    - már ismered, és úgy érzed már kimerítetted, van valódi tudásod, van kapcsolatod..
      de képzelj el egy színes személyt, olyant akiről nem lehet tudni mindent. Angyalok sem értették a kegyelmet, mindaddig amíg nem látták az embert.
      Ha ráhúzol Istenre bármilyen klisét - tévedsz.
      Ismerlek Uram, de semmit sem tudok úgy, ahogy ismernem kéne.
     
Humanista és keresztény oktatás következményei:
-----------------------------------------------
  Szempontok: Tekintélyről, erkölcsről, emberről, nevelésröl
    Humanizmus: nem egyenlő a humánussal. Ez egy filozófia. Az ember minden dolgok mértéke.   Az embere fölött nincs magasabb tekintély. Minden közepe az ember.
      Legyen a tudás, legyen az ész a tekintély Isten helyett.
      Ha az ember minden dolgok mértéke, akkor az ember relativizmusba jut.
      Biztos bizonytalanság, csak véleményeket lehet ütköztetni.
     
      -Tekintély: Felelőséggel csak magamnak tartozok, esetleg a környezetemnek, társadalmi normák szerint élünk, a többség véleménye szerint.
     
      -Erkölcs: az ember a forrása ennek is, a jó/rossz eldöntése az erősebbtől függ. Nincs abszolút jó/rossz - csak statisztikai etika (többség), sőt szituációs etika (ha nem szúrják ki akkor dörzsölt vagyok, ha kiderül baj). Hogy mi jó/rossz: az a helyzettől függ.
      A lelkünkbe be van írva egy abszolút mérce, amit nem könnyű onnan kiírtani. Ha sikerül, akkor érezzük, hogy valami kihalt belőlünk.
      A lelkünk vágyik arra, - hogy bármilyen mércével is mérve - jó lehessen.
      Bár nem tudjuk mi a jó, de bármilyen mércével is elégedetlenek leszünk - garantált elégedetlenséget hozza ez a filozófia (humanizmus)
      A kereszténység (Isten) nemcsak megmondja mi a jó/rossz , hanem Isten az embert jóvá is teszi, átformálja.
     
      Humanizmus a legnagyobb átverés a világon. Azt mondja az embernek, hogyha a magad ura leszel, akkor szabad és boldog leszel.
     
     Éljen a Teokrácia! Hála Istennek, van Istenünk.