Skip to main content

A vakok és az elefánt

  Valamikor  régen  egy  faluban  -  egy  tanmese  szerint  - mindenki  vak  volt.  Egy  napon  a  falu lakói közül hatan találkoztak egy emberrel, aki elefántháton  jött  feléjük. A hat ember, akik már hallottak az elefántról, de soha nem voltak ilyen közelségben egyhez sem, megkérték az utazót, engedje meg, hogy megérintsék  a nagy  vadállatot. Úgy  akartak  visszamenni  a  faluba, hogy  el tudják mondani a többieknek, hogyan néz ki az elefánt.
  Az  utazó  beleegyezett,  és  a  hat  embert  az  elefánt  különböző  testrészeihez  vezette.  Addig tapogatták és simogatták, míg bizonyosak nem voltak benne, hogy tudják, milyen az elefánt.
  Alig  várták,  hogy  visszaérjenek,  és  elmeséljék  a  faluban,  hogy  mit  tapasztaltak.  A  falu lakossága összegyűlt, hogy halljanak az elefántról. Az első, aki az állat oldalánál állt, azt mondta:
-  Az elefánt olyan, mint egy nagy vastag fal.
-  Badarság!  -  vágott  közbe  a második,  aki  az  elefánt  agyarát  fogta.  Az  elefánt  elég  kicsi, kerek, sima, de nagyon éles. Én nem falhoz, hanem egy lándzsához hasonlítanám.
  A harmadik, aki az elefánt fülét fogta, tiltakozott: - Egyáltalán nem hasonlít sem falhoz, sem lándzsához. Olyan, mint egy hatalmas nagy levél, ami vastag gyapjúszőnyegből készült. Amikor pedig megérinted, mozog.
- Nem értek veletek egyet! - mondta a negyedik, aki az ormányát fogta. - Én tudom, hogy az elefánt olyan, mint egy óriáskígyó!
  Az ötödik kiabálva juttatta kifejezésre nemtetszését. Ő az elefánt egyik lábát fogta, és arra a következtetésre jutott, hogy az elefánt kerek és vastag, mint egy fa.
  A hatodiknak megengedte az utazó, hogy felüljön az elefánt hátára, és ő így tiltakozott:
-  Hát egyikőtök sem tudja pontosan leírni, milyen az elefánt? Nyilvánvalóan olyan, mint egy
hatalmas, mozgó hegy!
  Embereink azóta  is vitatkoznak, és a  falubeliek közül senki nem  tudja elképzelni, hogyan  is néz ki egy elefánt.


  A  Biblia  sokféle  módon  írja  le  Istent  -  mivel  sokféleképpen  tapasztalható  meg.  Ő  a világmindenség Teremtője, ugyanakkor hű barát. Igazságos bíró, de megbocsátó Atya is. Ahhoz, hogy megértsük  Istent  vagy  a  Bibliát,  figyelmesen  kell  tanulmányoznunk  Isten  Igéjét  a maga teljességében. Ha  csak  egy  nézőpontból  közelítjük  meg  Istent  vagy  az  igazságot,  akkor valószínűleg téves következtetésre jutunk.
  Annak, hogy olyan  sokan még mindig nem értik az evangéliumot, az az egyik oka, hogy a keresztyének  nem  tudnak  egyetértésre  jutni  afelől,  mi  is  az.  Nekünk,  keresztyéneknek, törekednünk kell arra, hogy megtaláljuk a közös alapot, és egységes arculatot mutassunk a világ felé. Jézus azért imádkozott, hogy mindannyian egyek legyünk: „... tökéletesen eggyé legyenek, hogy  felismerje  a  világ,  hogy  te  küldtél  el  engem,  és  úgy  szeretted  őket,  ahogyan  engem szerettél" (Jn 17,23b).