Skip to main content

Add át az életed és látni fogsz, békéd lesz és áldás leszel másoknak

1Móz 48:10  Mert Izráelnek szemei meghomályosodának a vénség miatt, és nem láthat vala. Közel vivé tehát ôket hozzá, ô pedig megcsókolgatá és megölelgeté ôket.
Józsefnek volt egy terve, hogy ki kapja a nagyobb áldást és ki a másik áldást.
1Móz 48:14   Izráel pedig kinyujtá az ô jobbkezét és rátevé Efraim fejére, pedig ô a kisebbik vala, az ô balkezét pedig Manasse fejére. Tudva tevé így kezeit, mert az elsôszülött Manasse vala.
József azt hitte, hogy Jákob össze van zavarodva. De tudta Jákob mit csinál, ahogy a vers is mondja. P. Jon erről beszélt, hogy Jákobnak meg volt a hatalma az áldásra és nekünk is meg van.
Jákob eddigre felismerte, hogy nem az ő okossága, esze, nem az ő kiváló képességei fogják hozni az áldást. Ez az amit látunk itt. Jákob az egész életét végig élte úgy, hogy csalt, megszerezte amit akart, a saját erejéből elvégezte amire szüksége volt, azt mondta: megcsinálom én. De ezen a ponton az életében, már minden más. A fejére teszi a kezeit és áld és nem azt mondja: az én erőm, az én áldásom, hanem: Atyámnak Istene, Ő az aki megáld titeket.
Jákob felismerte, hogy áldás van az életén, ez az áldás amit továbbadott. Nem instrukciót adott hogyan kell sikeresnek lenni, hanem az áldást amit ő kapott továbbadta, ugyanazt a természetfeletti dolgot. Jákob már nem látott a vénsége miatt. De most nem látva lát. Azelőtt látta az elsőszülöttségi jogot. Látta az áldás lehetőségét. És megszerezte a saját módszereivel. DE miközben látott, közben nem látta a következményét, hogy el fogja veszíteni a családját, menekülnie kell otthonról. Most hogy nem lát természetileg, mégis lát. Hogyan?
Egy átadott élet hatalma. Amikor leteszed az életed és odaadod Istennek. Azzal jön egy bizonyos hatalom. Ez az első amit mondani akarok. HA átadod az életed Istennek, akkor látni fogsz dolgokat, amiket mások nem. Világosak lesznek dolgok, amik másoknak nem azok. Amikor István ott volt az élete végén, Csel 7:56-ban, az írás azt mondja: felnézett és látta Jézust az Atya jobbján állni. „István megbolondultál?” „Nem, van egy új életem, mert letettem az enyém és látok amit ti nem.” Felismerünk dolgokat, szükséget emberekben.
Valaki azt mondja: „Minden rendben van, az életem tökéletes.” DE mi tudjuk, hogy szüksége van igazi szeretetre, biztonságra. Nem azért mert egy könyvben olvastam róla, hanem mert Isten egy új élettel ruházott fel, mert az enyémet letettem. Ha úgy olvasod ezt, hogy nem hiszel Jézusban, ez az első: el kell fogadnod az Ő életét. Mond azt: Jézus hiszek benned, hiszem hogy feltámadtál, ments meg engem. Ő új életet fog adni neked.
Mi hívők dönthetünk. A bűn rabsága nem ad szabadságot. Úgy működik, hogy választhatsz bűn, bűn és bűn közül. TE döntöd el melyik bűnt követed el, de mindegyik bűn. Mint régen. Szavazz. Kádár Jánosra, és még Kádár Jánosra is lehet. Ilyen a bűn rabsága. DE Krisztus azt mondja: szabad vagy. Ha akarsz, lehetsz ostoba. Nem bátorítalak erre, hogy élj bűnben, de ha akarod választhatod, meg lesz a következménye, szenvedés, keserűség, veszteség. De csinálhatod. A hívő választhat.
Amiről ma beszélünk: az átadott élet. Egy másik fajta élet. Isten arra teremtette a hívőt, hogy a Szellemben járjon élete minden napján. Kérdés nélkül. Isten életével gazdagon betöltve. Nem akarok a másik oldalról beszélni. De itt a kérdés: ha egyszer annyira erre lettem teremtve Krisztusban, akkor sokan miért nem választják ezt az életet? Szeretnék néhány okot mondani:
Az egyik a büszkeség. Szeretnék büszkélkedni valamivel. Nem sok büszkeség van ebben. „Hol van az életed?” Rajta állsz. Épp most tapostál össze. Épp most töröltem beléd a lábad. Aztán azt kérdezi: szolgálhatlak még valamivel? Ezzel nem lehet büszkélkedni. Letettem az életem és valaki belém törölte a lábát. Pedig a szolgálat sokszor erről szól. Lehet szolgálsz és elutasítják, észre sem veszik, nem nagyon lehet vele dicsekedni. De mi szeretnénk büszkélkedni.
Gondolj erre: Jób 1-ben Isten kivel büszkélkedett Sátánnak? Jóbbal. Nem valami tesze-tosza olvadjunk be a kultúrális háttérbe hívővel. Hanem Jóbbal. Jób letette az életét. Jób 1:5 azt mondja: Jób áldozatot mutatott be a gyerekeiért is, hátha vétkeztek és nem is vették észre. Jób történetéből tudjuk, hogy ha valaki a leteszi az életét, átadja az Úrnak, „Uram én a te életed akarom élni nem a magamét.” – az nem az út vége. Jóbnak volt mit tanulnia. 2Kor 7:2-3 Pál letette az életét. Azt mondta: szeretlek titeket, a szívemben vagytok, akár szeretlek akár nem. A Korinthusiak elutasították Pált. De Pál szerette őket.
Fil 3:12 nem gondolom, hogy már tökéletes lennék, elértem volna, hanem nyomul tovább Istennel. A büszkeségem visszatarthat, hogy Istennek merjem adni az életem. De ez fog megszégyeníteni idővel. Mert csak Istennel látok tovább, messzebb a természetinél. Csak Istennek tudok belelátni mély, igazi dolgokba. Ha nem látok így, ha nincs meg ez az átadott életem és új látásom, akkor meg fogok szégyenülni. Mert beleszaladok dolgokba, amiket Istennel megláthattam volna. Sokan azért nem választják az átadott életet, mert magammal kezdem. Lehet a bűnnel kezdem, a testi vágyaimmal, a szemem kívánságaival. Erről beszélek: valaki megtér, rájön, hogy bűnt követ el valamiben, mondjuk hazudós. Akkor nekiáll harconi ezzel minden alkalommal, jaj már megint... Leragad ezen a szinten. Vagy megtér és árjön, hogy a hívők is megbántják időnként. Megbántott és ezzel próbálok bánni ezen a szinten és itt is maradok. De Isten azt mondja: állj. Várj egy kicsit. Mik 7:7 azt mondja Mikeás, mikor benne van a kalamajka közepén: de én az Úrra nézek, várom szabadításom ISTenét, meghallgat az én Istenem.  Mit csinált Mikeás? Felfelé nézett, Istenre.
Valaki azt mondja: azt tanítjátok legyünk elvontak, a fellegek felett járjunk, de én itt botlok el. Ha felfelé nézek elesem. De nem, nem, nem. Nem gondoltad át, nem hallottad a teljes üzenetet. Felül kezdődik, nézünk Krisztusra, de utána van egy alkalmazása az életemben. Ennek hogy én az Úrra nézzek, és vártam szabadításom Istenét van egy pénzügyi alkalmazása, a kapcsolataimre is van alkalmazása, a kommunikációmra is, mindenre. De ha alulról kezdem, a farkától indulok és nem a fejétől, akkor nem találok erőt rá.
„Adjam át az életem, hagyjál már békén, küzdök a bűnömmel, próbálom olvasni a Bibliám, kedves lenni stb. stb. stb.” AZ ember elvész ebben. Igen. Mert Isten nem erre hívott, hanem azt mondja: nézz rám. Aztán utána, innen jön az áldás. Lefelé jön az áldás. Zsolt 133. Aztán az életem minden területén is. A kapcsoalataimban egy új élet, a pénzügyeimben, a fegyelmezettségemben. Ez az amit Isten akar, ez a tanácsa. Kezd velem és menj végig. Ne akadj meg valahol.
Isten azt mondja: Ésa 45:22 nézz rám, és megmenekülsz. Mert én vagyok Isten és nincs más. Nézz rám. Ne a hinduizmus röhejes istenségeire. Nincs erkölcsük, nincs tanításuk. Vagy Allah az iszlámban. Vannak emberek akik istenítik a nemzeti hovatartozásukat. „Magyar vagyok és ez a legfontosabb.” Vannak akiknek a szexualitás. Vannak akik saját magukat emelik fel – ez a humanizmus. NE ezeket keresd, hanem Istent, rá van szükséged. Nézz rá.
Megesik, hogy annyira elveszek magamban, még hívőként is, hogy nem megyek Istenhez és mondom: a Te életed akarom élni, mert nem hiszem el, hogy lehetséges. Annyi mindennel törődök. De Isten azt mondja: nézz rám. Bárhol is vagy. Átadott élet. Krisztus erről beszélt nekünk. Azt mondta: ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem – Márk 8:34.
Ez a kép: viszek valamit, a saját életem. Minden büszkeségemmel, reményemmel, álmommal, problémámmal, viszem az életem. Kr. azt mondja: vedd fel a keresztet. Bocs, de tele vannak a kezeim. HA magamra nézek ezt látom: az én nagy terveim, vágyaim, az én céljaim. Én. Én.
Isten azt mondja: van egy jó megoldás, tedd le ezeket és vedd fel az Ő életét. A kereszt nem szenvedésről szól, mert Krisztus már megszenvedett. Ő megfizetett. Nem az ,hogy mindenki hordja a maga keresztjét, és mindenki szenved. Nem.
Isten életét élem. Ez az átadott élet. Ez a legnagyobb kulcsa a keresztény járásnak. A célunk nem az, hogy függővé tegyünk hívőket a gyülekezetünktől. Találd meg ez a másik életet. Mert amikor belekóstolsz és azt mondod ezt akarom, akkor járhatsz ebben. Vannak akik azért nem akarják ezt az életet, azért nem akarják letenni az életüket, mert nem tudják, hogy mikor leteszed az életeted, mikor elengeded a jogaid Krisztusért, akkor egy másik életet kapsz helyette. Másként nem működik. Róm 6:4.
Róm 6:4  Eltemettettünk azért ô vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsôsége által, azonképen mi is új életben járjunk.
Miről szól ez? A keleti vallásokban, ezekben olvasunk erről: tedd le az életed, Buddha megmondta, a probléma a vágyaid miatt van. Tedd le az életed. Buddhának igaza volt? Részben. Tényleg arról szól, hogy tedd le az életed. De Buddha nem tudott, hogy van egy másik élet, Krisztus élete. Tedd le az életed mondják, üresítsd meg magada a vágyaidtól, de nem vesznek fel egy másik életet. Meddig működik ez? Amíg ki nem jössz a magad által előidézett kómából és nem iszol a egy pohár vizet. Mert akkor már megint a saját vágyaidda törődsz. Eddig működik.
De Isten Róm 6:4-ben azt mondja: ha átadod az életed Istennek, akkor van egy másik amiben járhatsz. Nagy örömmel szabadsággal. Új életben járjunk. Sok hívő azt mondja: nem tehetem le az életem, mert akkor mi marad nekem? De így működik: ha leteszem az életem, mert az Övét akarom, akkor megkapom és abban járhatok. Mát 13:8 a jó földbe esett mag sok gyümölcsöt terem. P. Jon is említette, hogy a gyümölcseid nem neked szólnak, hanem valaki mást szolgálnak. Sok gyümölcsöd lesz. Ha leteszed az életed és azt mondod, Uram én ismerni akarlak, vigyél tovább, akkor sok gyümölcsöd lesz és sokan hálásak lesznek érte. Mát 19:29 azt mondja:
Mát  19:29  És a ki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nôtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet.
Ez nem hangzik rosszul. 100x annyit kapsz. Nem a büszkeséged, vágyaid szerint. „Ah, akkor nem is kaptam meg. Nem büszkélkedhetek vele, nem költhetm a saját vágyaimra.” De itt a jó hír: ettől függetlenül a tiéd. Gondolj bele, hogy ő a testvéred, és mert jó életedben járok és van közös szolgálatunk, mert új életben járunk, van törődés, vigasztalás emiatt.
De ha a régi életben járok: hol van a gondoskodásom  hééé? Addig nem veszem észre, hogy történik valami, mert magamra nézek, magammal vagyok elfogalalva. De Isten azt mondja: másik élet, ugyanebben az életben másként. Az átadott életben hatalom van arra, hogy lássunk. Lássunk szükségeket, válaszokat, nagy kérdéseket, nehéz, komoly kérdéseket, kihívásokat, lehetőségeket, reményt. Istennel látunk dolgokat amiket mások nem. De ha el vagyok foglalva az én nagyon fontos életemmel, jövőmmel és nem vagyok hajlandó letenni, hogy az Ő életét válasszam, akkor nem látok. Újjá vagyok születve, meg van a képességem, hogy lássak, de nem látok.
Jákobnak meg volt a hatalma, hogy áldjon. 2Kor 13:10 Pál azt mondja: ama hatalom szerint, amit az Ú adott nekem építésre és nem rontásra. Mi hívők áldásra kaptunk hatalmat. Ez fontos. El sem mondhatjuk mennyire hatalmas ez az áldás. EZ az áldás amit kaptunk, a szolgálat, ez megdöntött birodalmakat. Megváltoztatta a világtörténelmet. Vedd komolyan. Amit Isten adott neked, új élet, ami benned van. Óriás hatalom van az áldásra. A gyülekezetnek nincs ereje. Kivéve, az új életet. Semmi más. Így is áll a gyülekezet. Valóban. Minden értelemben. Nem a politika miatt létezik, nem a gazdagság miatt és nem a gazdaság miatt. Hanem a gyülekezet azért létezik, mert embereknek új életük van Krisztusban. Mikor van ereje a gyülekezetnek tenni, szolgálni, megnyerni, dönteni, felemelni a hangját fontos dolgokért? Amikor te új életben jársz. Ennyi.
Ha nem jársz új életben, akkor a gyülekezetbe álmos nagymamá gyűlése és valaki pattog de nem sok eredménye van. Ennyi. De Isten azt mondja: járj velem és hatalmad van az áldásra. Hűségesnek lenni Isten igéjéhez, a természetünk ellenére, hatalmat ad, hogy áldjunk.
A harmadik: Jákoban hatalma volt látni, áldani és meg egy, békéje volt. Hatalma volt, hogy békessége legyen a szívében. Zsid 11:21 Jákob haldokolva megáldotta őket. Milyen nagyszerű ez. Hogyan lehetséges? Békessége volt. Nem a sok év nyűge. Hanem áldott, mert békessége volt az élete végén. Hogyan? Az új élet által. Sokszor idős emberek annyira félnek a haláltól, hogy inkább semmit sem tesznek. Öregszem, magammal kell törődnöm – mondják. Türkmenisztánban volt egy misszionárius, nyugdíjas ember. A feleségével idős korukban mentek Türkmenisztában Amerikából. Letették az életüket és hihetetlen békességük volt. Nagyszerű szolgálatuk. Mefibóset 2Sám 9-ben olyan ember volt akinek nem volt semmilye. Cska két béna lába és egy rossz családneve, Saul leszármazottja volt. Mefibóset mégis békességet kapott. Hogyan? Az életét letette. Nem volt más választása. 2Sám 9:6 A király elé vitték, leborult előtte és azt mondta: tiéd az életem. Tényleg így volt. Nem volt nagyon választása. De valami gyönyörű van itt. Békét talált. Mert amikor 9:10-ben azt mondja, hogy az asztalomnál eszik, akkor ezt azt jelenti, hogy a bénasága el lesz takarva. Hogyan? Átadta az életét. Mondhatta volna: van annyi pénzem, hogy szerezzek egy öszvért, kössön rá valaki és megyek az edomitákhoz. De azt mondta: tiéd az életem.
Békességet talált, örömet, gondoskodást. Ez a három dolog, hogy látni, áldani, békesség, annyira hatlamas. A világból hiányzik. De Isten nekünk adta ezeket. Szeretnélek bátorítani, merd letenni az életed, merd elengedni Krisztusért. Nem csak egy jó ügyért. Azt mondani: a tiéd. Krisztus én a te életed akarom minden nap. Látni fogsz, békességed lesz és áldás leszel sokaknak. 2009-10-25