Skip to main content

Akinek sok bocsáttatott meg, az nagyon szeret

P. David Moore

Hányatoknak van régi bűnös természete? Tedd fel a kezed. Ha nem tetted fel a kezed, akkor valószínű nem figyeltél. Esetleg be vagy csapva és azt gondolod nincs régi bűnös természeted. Egy másik ok amiért nem tetted fel a kezed, mert le vagy bénulva. Van még egy lehetőség ami eszembe jutott, hogy hazug vagy. Nem akarod beismerni hogy van régi bűnös természeted.

Hányan tettétek már fel a kérdést: Istenem miért hagytad meg nekem a régi bűnös természetem?! Hányan mondtátok, hogy bárcsak ne lenne régi bűnös természetem? Gondolkoztál-e azon, hogy Isten aki szeret minket, miért hagyta meg a régi bűnös természetem?

Legalább egy okot tudok miért. Tudom, hogy Isten szeret minket, nem akar kínozni. Tudjuk, hogy a régi bűnös természetünk megfeszítetett, és el van temetve Krisztussal, Róm 6-ban. De azt is tudjuk, hogy még mindig itt van velünk és ha hagyjuk, akkor sok fájldalmat okozhat. Róm 7-ben Pál leírja az ember nagy dilemmáját. Nem azt teszem amit akarok, és azt teszem amit nem akarok. A régi bűnös természet miatt. Pál is megvívta vele  a maga harcát.

De miért hagyta így ezt Isten? Van gondoskodásunk, mert helyzetileg halott és el van temetve Krisztussal. Az alkalmazásunk pedig, hogy napról-napra felvesszük a keresztünket. Luk 19:3 vegyük fel a keresztet minden nap és kövessük Őt! Amíg alkalmazzuk ezt a gondoskodást, addig minden rendben. Tudjuk, hogy a régi bűnös természet jelen van, de nem zavar, nem kísért, mert tekintélyünk van felette. Megmondjuk neki, hogy halott vagy, menj vissza a sírba! Isten arra szólít fel, hogy ne tápláljuk a bűnös természetet.

Azt ígértem mondok egy magyarázatot, hogy miért van még mindig itt:

Luke 18:9-11  Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ôk igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:  10 Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedô.  11 A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedô is.

A farizeus magában imádkozott. Nem érdekelte, hogy Isten hallja-e. 

Elsőre azt hihetnénk, hogy a fariezus imájában van valami jó. Nem azért adott hálát, hogy ragadozó, hamis vagy parázna. Mert bármelyik prédikátor prédikálni fog ezen bűnök ellen, nem?! Azonban ott, amikor azt mondta: köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, átlépte a határt. Saját magában bízott.

A vámszedőnek más imája volt. Nem hiszem, hogy érdekelte, hogyan imádkozik a farizeus. Nem írja az írás, hogy meghalotta a farizeus imáját és emiatt elment volna. Ő tudta, hogy irgalomra van szüksége. Tudta, hova kell menni, hogy Istennel beszélhessen. Abban a rendelkezési korban ő a megfelelő helyen volt a templomban.

Mi ebben a rendelkezési korban most a gyülekezetben vagyunk a legjobb helyen.

Luk 18-ban itt a válasz, miért hagyta Isten meg a régi bűnös temrészetünket: hogy ne felejtsük el, honnan jöttünk. Hogy ne felejtsük el milyen az ádámi természetünk, milyen volt, milyen most, hogy meg van feszítve és erre a megkülönböztetett célra hagyta így, hogy mások felé könyörületesek legyünk.

Hogy sose kerüljünk olyan helyzetbe, hogy nem akarunk közösséget vállalni azokkal akik bűnben vannak. Emlékezzünk hogy amíg a halandó testben vagyunk, a bukott világon, amikor látunk emberkeket akik küszködnek a bűnös természettel, legyünk irgalmasak és ne mondjuk, hogy hál' Istennek nem vagyok olyan. Emlékezzünk arra, hogy bűnösök vagyunk, akik irgalmat találtak.

 

P. Brian Lange

P. Moore bevezetője csodálatos volt, mert tökéletes bevezetés volt ehhez az üzenethez. Miért hagyta Isten, hogy küszködjünk a régi bűnös természetünkkel (RBT)?! Isten aki mindenható, bármit megtehet amit akar - ami a mindenhatóság definíciója  - miért hagyott minket itt a bűnös természetünkkel? A probléma a világgal, a gondok amiken keresztülmegyünk, a mi bűneink mind emiatt vannak! A mi bűnünk az RBT és az ördög kapcsolata miatt van az életünkben. Az ördögnek van egy szövetségese, aki bennem lakozik. Közvetlen szövetségben van Sátánnal és királyságával. Miért teszi ezt Isten? Miért hagy ebben a helyzetben?

Gondoljunk a vámszedőre, akinek csodálatos felismerése volt a bűnéről és ezért megalázta magát Isten előtt. Tudott a bűnéről. Amikor Ádám elbukott, akkor kapott egy régi bűnös természetet. De Mózes törvénye még nem volt meg akkor. Isten aztán elhozta a törvényt. Miért hozta be Isten a mózesi törvényt? Több oka is volt, de az egyik: hogy a bűnösségünk, még inkább bűnösnek látszódjon.

Hogy a bűntudatunk megnövekedjen. Hogy pontosan tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Róm 7:13-ban található ez és Róm 5:20-ban is.

Mondanék néhány dolgot amiről hiszem, hogy igaz: a kapcsolatban, amiben nincs megbocsátás, abban nincs szeretet sem.
A második: Isten meghagyta a bűnt a mindennapi életünkben, mert szeretne megbocsátást hozni a mindennapi életünkbe, szeretetne szeretne behozni a mindennapi életünkbe.
A harmadik: Isten azért hozta be a törvényt az életünkbe, hogy a bűn megnövekedjen az életünkben. Nem azért, hogy többet vétkezzek, hanem hogy tudatában legyek sokkal inkább a véteknek. Vannak akik úgy gondolják, hogy az oktatás a minden. Arra van szükségem, hogy tudjam mi az igaz és megteszem. Ez azonban nem igaz. Az viszont igaz, hogy ha tudom mi a helyes, akkor tudom mit teszek helytelenül, tudom mekkora bűnös vagyok.

Róm 5:20  A törvény pedig bejött, hogy a bûn megnövekedjék;

Már korábban is bűnös voltam, de amikor Isten megmondta mit tegyek, még rosszabb lett. Nem segített, hogy jobb ember legyek. Ám ez volna Isten célja? Hogy jobb ember legyek? Nem. A farizeus ezt az üzenetet prédikálta. Jézus viszont nem.

Róm 5:20b de a hol megnövekedik a bûn, ott a kegyelem sokkal inkább bôvölködik:

Miért hagyott Isten minket meg bűnösnek? Amikor elfogadtuk Krisztust, hívtam a megváltóm, megmentette a lelkem, Ő megtehette volna, hogy megváltozzak, hogy ne maradjon régi bűnös természetem. Attól fogva én lehetnék a földre szállt Jézus. Soha nem tennék mást csak Isten akaratát. Ez nem hozott volna neked dicsőséget Uram?! Nem értem a bölcsességed. Azt gondolom a bölcsességed bolondság. Talán nem is tudod milyen amikor az embert az RBT-jével tusakodik.

Vajon Isten híján van a bölcsességnek? Nem hiszem. :-) Itt szeretetről van szó. Isten nagyon egyszerű képletet ad a szeretetre. Luk 7:47 akinek sok bocsáttatott meg nagyon szeret. Egyszerű képlet. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hozzunk be még egy elemet a képletbe! Aki sokat vétkezik annak sok bocsáttatik meg. Akinek sok bocsáttatik meg, nagyon szeret. Nem küszködünk a bűnünkkel? Ha megtehetnénk, vajon nem mondanánk-e azt, hogy Uram inkább ne legyek bűnös? Ha az én akarom érvényesülne, akkor csettintenék az ujjammal és már nem is lennék bűnös. Ez azonban, most, nem lenne Isten akarata.
Valami nem stimmel ezzel. A hiba ebben a gondolatmenetben, hogy nem értjük Isten szívét. Istent nem annyira foglalkoztatja a bűnünk mint minket. (Ráadásul egyáltlán nem foglalkozik a testvérem bűnével annyit mint én.) Amikor Krisztus eljött és az Atya haragját lecsillapította, akkor nem csak az én bűneimért tette, hanem az egész világ bűnéért.

Az Úr nem szörnyülködik el, amikor épp valaki bűnt követ el. Nem arról van szó, hogy a gyermeke megint csalódást okozott. „Azt vártam ma tökéletes leszel, de nézd meg, gondoltál egy gondolatot ami nem volt az akaratomban. El sem bírom mondani mennyire csalódtam! Megbántam, hogy elküldtem a Fiam, azért küldtem, hogy tökéletes embereket hozzon létre. Sose működik ez az egész!" Az Úr depressziós lehetne. „Teljes bukás ez a projekt. Nézd meg a gyülekezetet."

Ehelyett el tudjátok képzelni, hogy mi a jelenlegi állapotunkban, Isten tökéletes akaratában vagyunk? Hogy az Ő megértése messze túlmegy a miénken?! Sokkal "lazább" mint ahogy mi gondolnánk. „Ajaj, az az ember, teljesen irányíthatatlan. Volt számára egy tervem, de nem gondoltam, hogy ezt fogja csinálni. Kimondhatatlan szavakat szól. Gyorsan vissza a tervezőasztalhoz. Újrakezdünk."

1 Ján 1:7  Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

A keresztény közösség a megbocsátáson alapul. Nem azon amit teszünk, vagy éneklünk, vagy hány órát olvassuk a Bibliát. Hanem Krisztus vérén alapul, ami megtisztít a bűntől. Ez gyönyörű, mert nem nehéz bocsánatot elfogadni. Ez már feltűnt nekem. Talán a legkönyebb dolog amit valaki megtehet, hogy elfogadja a megbocsátást.

Például valaki tartozik nekem tizenöt millió euróval. Két lehetősége van:
visszafizeti - amit nyilván nem tud, tehát börtönbe vágom;
vagy megbocsátok neki - elengedem a tartozást.

Milyen egyszerű megbocsátást elfogadni? Gondolj bele, ha ez az ember nagyon bonyolult lenne, akkor ilyesmivel jönne: megérdemlem a bűnhődést. Megpróbálom kifizetni, akkor is ha tudom, hogy lehetetlen!
Akkor valaki megkérdi tőle: "Miért vagy ilyen szomorú?" „Mert megígértem, hogy visszafizetem és most küszködök." A szívében persze azt hiszi, hogy ő egy nagy hős. Igazából meg bolond. Dehogy okos.
Ehelyett fogadd el egyszerűen a megbocsátást!

Most valaki megkérdi azt, akinek épp elengedtek tizenötmillió eurót, hogy mit gondol arról aki elengedte a tartozását. "Szeretem őt, hisz megbocsátott nekem, csodálatos ember, ő a legnagyszerűbb ember az életemben." Ez a keresztény élet. Ennyi. Istent kell szeressem. Ha leírjuk ezt a képletet: aki sokat vétkezik - ez én vagyok - az nagyon szeret. Minél többet olvasom a Bibliát, annál jobban tudom mennyit vétkezem. Néha nem is akarja az ember olvasni a Bibliát, mert nem akarja tudni, nem megy el gyülekezetbe, mert nem akar szembesülni azzal, hogy mit kellene tenni, mi az, amit nem tesz.

1 Ján 1:8  Ha azt mondjuk, hogy nincsen bûn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. 9  Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 10  Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük ôt, és az ô ígéje nincsen mi bennünk.

Összefoglalva:
Azért bocsát meg nekünk Isten mert szeret minket? Igen, ezt mondja a Biblia? Ha megvalljuk a bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsáson nekünk. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát a keresztre küldte. A kereszten kifizette minden bűnünket. Miután minden bűnünk ki lett fizetve, az Úr végigvette mindenki bűn-számláját és elengedte (megbocsátotta) a bűneit. Nem azért tette, mert szeret minket, hanem mert meg kellett tennie, miután az Ő Fia kifizette a bűneinket. Krisztus fizetett meg minden bűnünkért. Ő elégtételt adott, és ezért Isten hűséges, hogy megbocsásson, és igaz, hogy megbocsásson.

A megbocsátás eredménye a szeretet. A mi szeretetünk Őiránta. Ez a nő sírt és a lábát törölgette Jézusnak, megkente a lábait. Jézus azt mondta: látjátok ő szeret engem, mert sok bocsáttatott meg neki. Ez, hogy Isten elküldte a fiát, egy szeretetbeli cselekedet, amit azért tett, hogy megelégítse az igazságát.

Tehát ahol bővölködik a bűn - 1Ján 1:9 több bűn mint amiről tudunk. Soha nem fogod igazán tudni mekkora bűnös vagy. Megbocsátja a bűnt, amit megvallasz. Ezen kívül ráadásul minden hamisságot megbocsát. Teljesen megtisztít, megbocsát. Nem tartozol egyetlen forinttal sem. Az Úr nem azt mondta: tartozol tizenötmillió euróval, szóval leviszem ezer euróra, mert azt ki tudod fizetni. Nem ezt mondta. Ő nem akarja, hogy fizessünk. Mert ha mi fizetünk, akkor miénk a dicsőség. Ha azonban Ő fizet, akkor Övé a dicsőség, a szeretetünk teljes és érett, ha Ő fizet, akkor megérettünk valamit és tényleg szeretem Istent. Mert nem csak azt a bűnt bocsátotta meg amiről tudok, hanem mindet. Ezért nagyon szeretem. Most betöltöttük a legnagyobb parancsolatot: szeressük Istent.

Nehéz volt? Egy farizeusnak igen. Nem akarják elismerni mennyire rosszak.
Számunkra viszont, bűnösök számára, egyszerű: köszönöm Istenem!
Ennek eredményeképp tudunk uralkodni az életben, az egy Jézus Krisztus által.
Szeretet van közöttünk. Ez csoda.

A kapcsolat amiben nincs megbocsátás, abban nem lehet szeretet. Mert a képlet: akinek sok bocsáttatott meg nagyon szeret.