Skip to main content

Az alamizsna

    Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen. (Máté 6, 3-4.)

    Pál apostol is azt mondja: "A könyörülő vidámsággal mívelje." Vidámsággal adni pedig azt teszi, hogy ne a magunk dicsőségét, javát vagy jutalmát keressük vele, ne emberek hálájára, vagy hálátlanságára nézzünk, hanem amit elszánunk, adjuk oda ingyen, mint ahogy Isten tesz naponként, mikor napját elhozza, nem nézve ki hálás, ki nem. Az a vidámsággal könyörülő szív, amely semmi egyebet nem keres és kíván, hanem egyedül Isten akaratát és dicsőségét.  Ez a nyomorult világ nem való semmire. Akkor sem, ha jó, akkor sem, ha rossz. Mert a világ vagy egészen nyíltan ördög akar lenni a maga gonosz cselekedeteivel, vagy egyenesen isten szeretne lenni a saját úgynevezett jócselekedeteivel. Ez a kettő pedig egyformán bűn. Ezért senki sem tehet jót, hacsak nem keresztyén. Mert ha mint ember teszi, nem Istenért teszi, hanem a maga dicsőségéért és hasznára. Még ha színleli is Isten dicsőségét, nem egyéb az szemenszedett hazugságnál.
    A titkon való alamizsna az, mikor a szív nem kérkedik s nem akar abból dicsőséget magának, hanem ajándékba ad, nem törődve azzal, hogy az emberek látják-e s megdicsérik-e érte. Elrejtőzik a szív könyörülő vidámsága alá, amely nem kérdezi s nem figyeli, hogy hálát vagy hálátlanságot, jót vagy gonoszt kap-e érte cserébe.

         El ne vonjuk soha másoktól
         Segélyt adó testvérkezünk,
         Még akkor sem, midőn azoktól
         Jutalmat nem remélhetünk.
         Az igazi felebarát
         Másoknak is nézi javát.