Skip to main content

Az egyház, és az ige

    Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam.    János 17, 8.

    Az egyháznak nincs más rendeltetése és dolga, mint Isten igéjének hirdetése. Ha nem ezt teszi, nem egyház, - legfeljebb névleges. Nem az ige van az egyházért, hanem az egyház van az igéért. Nem azért van ige, hogy az egyház megszólalhasson, hanem azért van egyház, hogy az ige megszólalhasson. Nem az egyház teremt igét, hanem az ige teremti az egyházat. Az igazi egyház legbiztosabb ismertetője az Isten igéje.  Ahol Isten igéjét hirdetik s hallgatják; ott az egyház.
    Az ige hirdetése és a Szentlélek bizonyságtétele nélkül honnan is tudhatnánk, hogy hol van az egyház?!

         Mi Urunk s édes Atyánk,
         Add nékünk Szentlelkedet,
         Szent Fiadért áraszd ránk
         Gazdagon kegyelmedet.
         Hogy tisztán megismerjük
         Te igaz törvényedet
         És hamis tudománytól
         Megőrizzük igédet.

 

Jn. 17.8 Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.

 

http://velunkazisten.hu/content/blog/sa/Hirdetni_a_j%C3%B3h%C3%ADrt
http://velunkazisten.hu/content/book/Biblia_program