Skip to main content

Az éretté válás két összetevője

2010.3.26.

Schlingloff Sanyi

Eféz 4:11-15  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:  12 A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:  13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedô kornak mértékére:  14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;  15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestôl fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban;

Ez egy monumentális projekt, amiben részed van. Remélem nagyra értékeled. Mind arra vágyunk, hogy elérjük azt amit szeretnénk. Ha az élet tartogat számodra ajándékot örömet értéket, megbecsülést, akkor otthagyod?

Valaki kiszámolta, hogy Bill Gates annyi pénzt keres, hogy ha az utcán talál $200-t, nem érdemes lehajolnia érte, mert azalatt az idő alatt többet keres.

Óriási dologról beszélünk. A legnagyobb dologról az ember életében. De unalmasnak hangzik, ha a régi füleiddel hallgatod. Rólad beszélünk, hogy te éretlenből, éretté válhatsz. „Eleve sértőnek tartom, hogy leéretlenezel." Én csak azért mondom, mert a Biblia mondja. Az élet csupa nagybetű dolgaiban éretlenek vagyunk. Ezekről a világ ember nem is tud, vagy másodlagosnak tartja. Éretlenek vagyunk.

Az éretté válás a legnagyobb kincs. Láttál már olyan embert aki bátran néz szembe a jövővel, aki a nehéz helyzetekben bölcsen dönt? Irigyled az életét. Egy érett embert láttál. Ez az egyik amiről beszélünk. A másik pedig a gyülekezet. Építészet? Nem az emberekről. Akkor vallás? Nem. Nem tudjuk mi is a gyülekezet. Szerintünk, ez valami kulturális maradvány a középkorból. Kinőttük már nem? A gyülekezet a vallásos hely. Van egy csomó furcsa kép. Vagy lehet aranyosak, járok bélyeggyűjtő klubba és a gyülibe is, és a gyüli a legjobb.

De a gyülekezet a történelem egyetlen valódi eseménye. A gyülekezet az örökké fennmaradó történelem helyszíne, az egyetlen olyan közösség játéktér, kategória, amely megmarad örökké és az amellyel kapcsolatos események megmaradnak örökké. Minden más a feledés homályába megy, vagy a süllyesztőbe. Nem jelentős. Nincs a pályán. Mint amikor a lányom fest, a szőnyeg szép színes, de a papír alig. Nem csak mellément, de probléma is.

A gyülekezetet nehéz felfedezni. Mert könnyű azt mondani, hogy az a hely, ahova a vallásom előírja, hogy heti háromszor eljöjjek. Ahol a pásztor prédikál, meg vannak a szokásaink. Én azt mondom: imádkozz, hogy meglásd mit jelent igazán. Hogy mit jelent neked. Szerintem a legnagyobb dolog amit találni fogsz az egy kapcsolat. Egy barát. Egy ember akinek az arcán Krisztust látod. Nem mindig, de időnként. Megbocsátást, szeretetet, törődést. Egy ember melletted aki egy kincs neked. Aztán valakinek te vagy egy kincs. Két-három ember, aki jóban van. Akik ismerik egymást, a Biblia igazságán keresztül. Ez a két-három ember, négy-öt lesz, hat-nyolc, tíz-hatvan, háromezer, háromszázezer...

Rájössz arra, hogy mi egyek vagyunk. Mi vagyunk. Minket összeköt valami ami hihetetlen, ami ha csak a tömeget, a formát nézed, könnyű elsiklani felette. A gyülekezetet Isten úgy tekinti, ahogy te a tested.

A szolgálat az ami a gyülekezetben történik. Ne gondold, hogy az a szolgálat, amikor valaki tanít a Bibliából, vagy elmész evangelizálni. A szolgálat mindaz amit hitben élsz. Mindaz ami örökre megmarad. Azért nem jó bármilyen más szó rá, mert szeretetből indul. Nem várok érte cserébe semmit. HA azt mondanám, hogy munka akkor hol a fizetség, ha kényszer, akkor hol a szeretet? A szolgálat a legjobb szó. Ami szeretetből fakad és elkötelezettségből a mester, a király felé.

Tudtátok, hogy nem vagyok a magam ura? Nekem van egy Uram. Egy királyom. Tudom, hogy néhányan sajnáltok, mert ti a magatok urai vagytok. Tudom milyen ez. Néha én is csinálom. Aztán azon találtam magam egy szörnyűség, amelyből egy király kivásárolt engem. Rabszolga voltam, az elképzeléseimnek, a gyengeségemnek, félelmeimnek, mindannak aki vagyok. Nagybetűsen szörnyű. Amivel ha reggel felébredsz kívánod, hogy ne folytatódjon. Valaki kiszabadított. Jogilag megvásárolt, az Övé vagyok. Remélem jobb mester lesz mint az előző. A mester levette a láncokat és azt mondta: szabad vagy. Mi? Tényleg? Mennyire? Meddig mehetek el míg lelőnek? Voltak ilyen börtönök, ahol nem volt kerítés. Volt egy piros vonal, aki odáig elment lelőtték. Hol a piros vonal? Nincs ilyen, szabad vagy. Egyszer csak nem akartam elmenni. Gondoltam maradok még kicsit. Majd holnap megyek.

Az ószövetség tanít egy képet a rabszolgasáról. AZ ókorban volt rabszolgaság. Eladták magukat, eladósodtak, vagy fogjul estek. De a zsidó nép tisztelte a rabszolgáit. Sokszor jó dolog volt rabszolgának lenni, ha a mester törődő és szerető volt. A háza népének tekintette.

Voltak rabszolgák akik örökre szolga akar maradni, nekik a fülüket megjelölték árral. A mesterük mellett akartak maradni. Ezek vagyunk mi. Van egy mesterem, Uram, aki mindennél többet adott. Aki mindent odaadott, önmagát is. A király szolgája vagyok. Sőt ő nem mond szolgának. Hanem barátjának. Az Ő keze vagyok. Tudom mit akar cselekedni a király, a fej. Lehet-e ennél többet kapni? Létezik-e ennél nagyobb dolog egyénként, mint Istennel egyenlővé lenni? Nem is merem kimondani. Isten testévé lenni? Az Ő irányítása szerető. Összhang van köztünk. Jó dolog kéznek lenni, a király testének lenni. Jobb dolog mint bármi más.

De én karriert csinálok a világban. 1 milliárd dollárom van. És az úgy néz ki, hogy te benne vagy a testben. Krisztusban vagy. Az Övé minden. És meglátsz egy csillogó kavicsot és azt mondod bárcsak az lehetnék a király teste helyett. Legyünk csillogó kavicsok, feküdjünk a porban örökre?

A gyülekezet Krisztus teste, az érték ugyanaz egyénenként és egyben. Mi együtt alkotjuk Krisztus testét. Ez az ami megy a mennybe, a legnagyobb, sőt az egyetlen projekt a világegyetemben. Olyan sokáig nem láttam. Legalább 6-8 éve voltam keresztény amikor elkezdtem kapizsgálni.

Eféz 4:13  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedô kornak mértékére:

Hogyan leszünk érettek? Mikor jutunk felnőttkorra? Az érettség, hogy tudom ki vagyok, minek hol a helye. Az érettség olyan mint a helyemre kerülni, hogy helyesen viszonyulok a valósághoz. Nem vagyok ügyesebb vagy ügyetlen csak  helyesen gondolkodok. A kislányom amikor pisilnie kell, akkor jajgat, és azt mondja nagyon fázom. Mi a baj? Pisilni kell? Nem. De. Aranyos. De nem érett. AZ érett ember azt mondja: pisilnem kell. Abba kell hagyni amit csinálok. Kimegyek pisilni. Ha nem megyek, akkor a kettő konfliktusa egyre zavaróbb. Napokig totyorgok, és napok mennek tönkre vele, az érettlenség miatt. Hány területe van az életünknek ahol éretlenek vagyunk. Nem annak látjuk ami és nem úgy kezeljük és terhetek rovunk mások nyakába.

És mi van Isten dolgaival? Éretté válni. Éretté válni a megszabadulás. Azzá az emberré akit te is irigyelsz. Egyre ritkábban gondokozunk így sajnos.

Az éretlenség aranyos amikor nem akarok pisilni. De az életembe kerülhet, amikor a cukorkás bácsival elmegyek. Az életembe kerülhet az éretlenség. De hogyan válok éretté? Mi az a két elem amit birtokolnom kell, hogy érett lehessek?

Szabadnak lenni érett.

Eféz 4:13  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére,

Az Isten fiában való hitnek és Isten fia megismerésének egységére. Mi a hit? Nem az hogy hiszek valamiben. A hit a megismerésnek egy kategóriája. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Itt a HIT tárgyáról van szó. A hit a bibliai tanok kategóriák rendszere, ami teljes definícióját adja a valóságnak. Ez a bölcsek köve. Ez a kategória. A hit. Honnan jön? A Bibliából. A Biblia, rendszeres, kategórikus tanulásából, ahol ebből összeáll a megygőződések egy rendsztere ami leképzi a valóságot, túl a személyes tapasztalatunkon, empirikus élményeinken. Isten definíciót ad a valóságról. Mi ezt a hitként éljük. A hit teljességére kell eljutnunk. Milyen világban élek? Mi a valóság ami körbevesz? A Biblia adja a válasz. Hogy viszonyuljak ehhez? Hogy kellene döntenem? Ez a hit. Egész életünkben ezt csináljuk. Építjük a hitet, de rossz forrásból. Róm 10:17, a hallás Kr. beszéde által. De minden hit hallásból van, csak a többi hit nem KR. beszéde által. Van hitek a munkátokban? Annak egy részét nem KR. beszédeiből építettétek. Ezzel nincs baj. Értsd meg, hogy ha valami felől meg vagy győződve az hit. A hit hallásból van. Ha azt gondolod vagy valaki, azért van, mert azt tanultad, ezt hallottad. De vigyázz, mert a hiteid hazudhatnak és nehéz vele küzdeni. A pont ahol megnyerheted, hogy eldöntöd mit hallasz. Ami bement az uralkodni akar. Miért van az hogy depis vagyok, hogy úgy gondolok magamra hogy senki vagyok? Kér dezd meg az elmúlt 30 évet. Akkor mit csináljak? Pozitív gondolkodás. „Egyre szebb vagyok, egyre szabb vagyok." Az egyszerű pozitív gondolkodásnak nincs hatalma.

A Biblia maga Isten. Ján 1:1 kezdetben volt az ige, az Ige Istennél volt és Isten volt az ige, az Ige testté lett és közöttünk lakott. A Biblia Isten valósága ahogy egy magasabb dimenzióból áthatol a mi tér-idő dimenziónkba.

Megvallás, a hit megvallása. Ha Isten velem kicsoda ellenem. Szavak amik Istentől jönnek. Az Ő tekintélye áll mögötte. Az Ő tekintélye áthozza a valóságunkba. Szavak, ezeket kell hallanod. Nincs kárhoztató ítélet azok ellen akik Jézusban vannak. Szavak amik valósak és hatalommal működnek, ha ismered, hiszed és vallod őket. Meg kell tanulnunk milyen valóságban élünk és ezzel a megvallással élni a tapasztalattal szemben.

Hányszor ébredsz úgy hogy nyúlós napod van? De mi változott ma tegnaphoz képest? Csak az én érzékelésem. Isten nem változott, a világ ugyanúgy forog. Megtudtam, hogy baj van. Tegnap is volt baj. Mi a különbség? Éretlenül reagálok. Arra van szükségem, hogy higgyek az igazságban. Nem a nyúlós nap uralkodik rajtam hanem én a nyúlós napon. Nincs kárhoztató ítélet ellenem. Akkor sem ha elbuktam. Elhiszem, megvallom. A hit.

De ez önmagában nem elég. Mert a hit a te fejed harca az egész világgal. Ezt a harcot nem tudod megnyerni. A legokosabb ember aki mindent tud, és teljesen bölcs, érett, az is eljut oda, hogy egy nyomorult ember és bárki eltaposhatja. Vagy aki nem tud ráállni a valóságra, elfáradt, nem tud harcolni, inkább meghalna.

A hit nem elég, kell még valami. A hit természet feletti dolog. Amikor amit hallasz hitet keversz hozzá Isten Szellem a fejedbe vési és a megfelelő időben eszedbe jut. Honna jött? Isten szelleme eszedbe juttattta.

A még valami: Isten Fia teljességének megismerése. Itt válik az egész szabaddá, szenvedélyessé és erőssé. Mi a legfontosabb feladatod tanulóként? Ismerd meg Jézus Krisztust. Az Istened. Mert tőle függ minden. Ő a középpont, alfa és omega, aki által, aki ért van minden. Amikor látod, hogy Isten ül a trónon akkor minden végkövetkeztetésed ez lesz: ha Isten akarja, ki mehet ellene? Minden Tőle függ. Az a keresztény aki érti a világot és látja Istent a trónon, de nem ismeri, az a legnyomorultabb ember. Mert félelmetes hatalom előtt áll, ami elől nem bújhat el és az ördög azt hazudik bele amit akar. Ez a legnagyobb teher. Mert eddig csak a vakvéletlennel harcoltál, de most Istennel állsz szemben. Akiről feltételezéseid vannak. Ádám miért bújt el miután evett a gyümölcsből? Az az ember aki csak tud Istenről, de nem ismeri elbújik. Aki ismeri Jézust az viszont a keblére hajtja a fejét. Mint János apostol. Mikor Jézus azt mondta valaki elárul, ő nem azon kezdett gondolkodni, hogy ő -e az? Hanem csak megkérdezte kicsoda az?

Olyan vagyok mint egy feldobott kő. Hova esik vissaz? Az a keresztény aki megismerte Krisztust az Őfelé gravitál odatapad, ott kapok levegőt. Mint amikor a kopoltyús állat visszakerül a vízbe. Megismerni Krisztust. Mi a viszonyunk? Ő cserben hagyhat? Kicsoda ő?

Ahogy látt Krisztust, legalább egyszer, a jellemében, kedvességében, szenvedélyében ami meg van benne érted, amikor láttad harcolni érted, dühbe gurulni érted, amikor feltűrte az ingujját és odaállt eléd, hogy megvédjen. Ha láttad Istent az életét adni érted. „Ma valakinek meg kell halni érted." Ő megteszi. Pedig ő a leggazdagabb. Nem kellene neki. Csak szólna és az egésznek vége lenne. Nem kellene meghalnia. Csak leoltaná a világegyetemet és kezdene egy újat. De Ő azt mondja: mindent megérsz nekem. Meghal érted, hogy te élhess.

Néztem a „Hét élet" című filmet. A kereszténység néha nagyon bonyolult. Nem bírod fejjel, szívvel. Hogyan fogom átvészelni? Annyi szabály, ismeret, hogy fog menni? Egyetlen módon: ha fogom apa kezét. AZ élet túl bonyoult, ha többet vár. HA nem ismered őt, akkor rettenettel fogod a kezét. Pedig ő a legnagyobb betakarásod, védelmed. AZ élet egy kapcsolat Istennel, aki mindent odaadott érted. Éretté kell válni. Elég a bújkálásból. Elég Isten ígélgetéséből a körüményeim alapján. Elég a kétfelé sántikálásból. Kicsit így is gondolkodom, kicsit úgy is. Elég az éretlenségből. Te vagy Isten Uram, mindent odaadtál bízni fogok benned. Add a kezed. Ez az élet. Nincs ennél több. Ne keresd. Ha ez meg van, akkor az ölében világok nyílnak ki, olyan beszédeket hallasz amit soha életedben. Olyan hatalomra fogsz szert tenni amiről nem is álmodtál, de ezen kívül nincs élet sehol.