Skip to main content

Bánni a bűnnel - Egy igaz barát a kegyelemben

P. Mustafa

Márk 1:32-38  Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ô hozzá vivék a betegeseket és az ördöngôsöket; És az egész város oda gyûlt vala az ajtó elé. És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlôdnek vala; és sok ördögöt kiûze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy ôt ismerék. Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék. Simon pedig és a vele lévôk utána sietének; És a mikor megtalálák ôt, mondának néki: Mindenki téged keres. És ô monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.

Sok csoda történ az elején, gyógyított az embereket, kiűzte a démonokat. Megtiltotta, hogy szóljanak. Senki nem tett ilyen csodákat korábban. Soha senki nem törődött így az emberekkel még. Aztán elment és imádkozott. Amikor odamentek hozzá a tanítványai mondván: gyere vissza várnak az emberek, még több csodát kell tenned. Jézus azt mondta: menjünk más helyekre. Itt már átadtam az üzenetet, mert azért jöttem, hogy az evangéliumot hirdessem. Menjünk más helyekre mert prédikálnom kell. Luk 4:43 párhuzamos írásrész és azt mondja: egyéb városoknak is hirdetnem kell az Isten országát. Jézus soha nem feledkezett el az atya tervéről, világos volt számára mindig. Mindig erre gondolt. Ment, imádkozott, emlékezett a dolgokra. Emlékezett arra, hogy mi volt a célja. Ment és megtette. Ennyire egyszerű. Hatalom van ebben.

Van egy történet az utolsó vacsora festményről. Leonardo da Vinciről azt mondják, hogy amikor festette, az elején az asztalon a terítőn gyönyörű mintás csipke volt. Minden diákja aki látta a képet, elámult a csipkéken. Azt mondták: ez itt gyönyörű. Mindenki azt nézte. Amikor ezt meghallotta, akkor fogott egy egy ecsetet és átfestette. És azt kérdezte: most már ránéznétek Krisztus arcára?

Néha megtörténhet a mi életünkben is. Van valami ami szép és leköti a figyelmünket pedig nem Krisztus az. Holott Krisztus azt mondta, hogy azért jött, hogy az evangéliumot hirdesse, a kegyelmet, megbocsátást, Isten királyságát. Ránéznétek az Atyámra? Sok csoda történt a szeretet, törődés miatt. De a legfontosabb dolog az üzenet. Ami megmenti az embereket és láthatják a legcsodálatosabb dolgot. Ott lesznek Isten jelenlétében, látni fogják az örökkévalóságot és élvezni fogják.

Menjünk egy másik városba, hozzuk el a reményt másoknak is! Ján 16:28 világosan elmondja Jézus mi a terve. A tanítványaihoz szól és azt mondta: kijöttem az Atyától jöttem e világba, ismét elhagyom e a világot és megyek az Atyához. Eljött az atyától, hogy elhozza az üzenetet, visszatükrözze az Atya szeretetét, törődését. Most elmegy és reméli, hogy megtanultuk, hogy ne a másodlagos dolgokra nézzünk, ne ezekre építsük az életünket. Ne feledjétek a célt. Istent magát.

Ján 17:6-7  Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtak azokat; és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tôled van, a mit nékem adtál:

Most tudják. Eljöttem és elvégeztem. Megtettem azt amit akartál, mert a szívemben, az elmémben megőriztelek téged. Ez csodálatos. Ez az életünk. Hogy  megőrizzük Krisztust a szívünkben, gondolatainkban. Hogy Ő legyen az első, Ő legyen a fő célja az életünknek.

P. Kende

A ma reggeli nagy szavunk, amit a humanizmussal átszőtt világunk nagyon útál, a bűn. A világa hiszi, hogy az ember alapjában jó. Ez világosan mutatja, hogy miről beszél 2Kor 4:3-4 amikor azt mondja: vakok. Nyilvánvalóan. A világ nem is szereti használni ezt a szót. Inkább azt mondják: tévedés, hiba, kihágás. Ezek a szavak is hasznosak, és a Biblia is használja többüket. Csak nem az a célja, amire az emberek szeretik használni. A világ ezen keresztül szeretné lecsökkenteni a bűn súlyát, hogy a lelkiismeretük ne gyötörje őket, a Biblia pedig arra használja, hogy árnyalja a bűn kérdését, megmutatja, hány különböző arca van ennek a szörnyetegnek.

Bárhova nézünk a világban a bűn nyilvánvaló, tönkretette Isten eredeti teremtését. Isten első bevégzett munkája a teremtés volt. Az első hét nap. Zsid 4:4 Isten befejezte a munkáját a hetedik napon. Tökéletes volt, rendjén volt. 1Móz 1-ben hatszor mondja, hogy jó, mikor megteremt valamit, aztán 1Móz 1:31-ben azt mondja: látja Isten, hogy nagyon jó. Amikor az ember elkészült, amikor a teremtés koronája megvolt, és Isten mintegy lezérta a maga rendjét, azt mondta: ez gyönyörű.
Aztán bejött a bűn. Nem a bukás a témánk ma. De ennyit érdemes elmondani róla: 1Móz 3-ban amikor Sátán megtámadta Isten teremtését, tudta, hogy hova támadjon. Mert ha egyenként végig kellett volna mennie minden antilopon, minden zsiráfon, minden sügéren, minden egyes emberen és rávenni a vétekre őket, lehet hogy egy helyen sikerült volna, a másikon nem. Lehet, hogy működött volna, de sok lett volna, ezért aztán egyenesen a fejet támadta.
1. Az embert. Mert az embert Isten a teremtés fölé rendelte. 1Móz 1:28 igázd le a földet és uralkodj rajta. Ma is ennek "engedelmeskedik" az ember, csak épp bűnösen, és a a világunkra nézve ennek szomorú következményei vannak. Szóval, Sátán tudta, ha az embert támadja meg, akkor az egészet megnyeri. Ha az ember elbukik, akkor minden alatta is elbukik. Az ember a teremtés feje így az egész teremtés a bűn hatalma alá került.
2. Sátán a fejet támadta, az elmével játszott, hazudott. Mert az elmém a döntéshozó, a fejem, hogy döntést hozzak. Hazudott , átverte az embert.3. Még egy: Istent támadta az ember szemében. Ebben is a fejet támadta. 1Kor 11:3 Isten az ember feje, betakarásban, védelemben. Sátán Isten ellen hazudott. Azt mondta: lehet bízni benne tényleg? Minden támadás ma is, minden kísértés Sátántól, végső soron arra irányul, hogy a hitünket elvegye. Amikor Sátán elbuktatta a fejet, amikor elbuktunk, akkor minden elbukott ezzel együtt.

Minap néztünk egy természetfilmet a fiammal, aki azt mondta: mindig van egy ragadozó. Gyönyörű képek, óriási, kafferbivaly csorda megy végig a szavannákon, a következő kép, hogy egy krokodil húzza lefelé a bivalyt a vízbe. Mindig ez történik. Van ragadozó, van ölés. Renben, de miért? És miért van bajunk ezzel, a halállal, pusztulással? Mert a természet körülöttünk meg van rontva a bűn által, de nem ilyen volt eredetileg. Elbukott az emberiség és a világ vele együtt. Látjuk a bűn következményeit, betegségek, halál, rossz döntések, amikor az ember vétkezik, amikor egy család szétszakad, látjuk a hatását, amikor látunk egy részeg embert az árokban, amikor halljuk, hogy hány hajléktalan fagyott meg e héten. Ez mind a bűn hatása.

Az egyik ok amiért távol tarthatjuk magunkat a bűntől, amiért ellene állunk a bűnnek:
1. a bűn követekezményei. Látom mit hoz létre. Mit szül a bűn? Jak 1:15 a kívánság megfoganván bűnt szül, a bűn pedig amikor eléri a teljességét halált nemz. A halál a bűn következménye. A bűn következménye a halál. Így működik. Látom a következményt. Azt mondom: nem akarok vétkezni, a halál szörnyű.
2. Vagy egy másik ok amiért nem akarok vétkezni: mert Isten megparancsolta, 2Móz 20-ban és még több más helyen. Ne tedd - mondja. Ne élj bűnben, ne vétkezz. Ne csináld ezt. Ez lehet egy erős dolog, a parancsolat, ez fontos.
3. Aztán létezik egy harmadik amiért távol akarunk maradni a bűntől: a félelem. Félek mit fog csinálni velem a bűn, mit fog mondani  a barátom, ha rájön milyen mocsok alak vagyok. Az emberek próbálnak menekülni a bűntől, mert valaki azt montda, ne csináld, látják a következményét, vagy mert félnek. Ezek rendben vannak.
De ezek közül egyik sem ad erőt, hogy megálljak a bűnnel szemben. Egyikük sem túl erős a javamra. Tudod mi történik? Ezek mindegyike terhet rak rám, félelem, parancsolat, mindez terhet rak rád. Csakhogy nem erősíti meg a teherhez a lábaid. Nem mondja azt, erőt adok a kezednek, nyelvednek, elmédnek, hogy nemet mondj. Nem erősítenek meg, hogy ellenálljunk. A teher növekszik ahogy növekszem a megértésemben. Egy idő után mindenütt ezt a terhet látom, akárhová nézek.

(Mellesleg: ha szülő vagy, akkor remélem kiigazítod a gyereked. Néha azt mondod: nem ezt, nem csinálhatod, tudom mi a jó neked szülőként, én vagyok a szülő és én mondom meg. Péld 22:15 bolondság hozzá van kötve a gyerek elméjéhez, ne várd, hogy tökéletes legyen. Előbb utóbb kiderül, hogy nem az. Kell, hogy igazítsd, mert többet értesz arról mi helyes és mi nem. Egy nap majd megérti, de most még nem. Mi is így nökvekszünk. Értjük egyre jobban, ahogy bánunk a bűnnel, ő pedig kell, hogy növekedjen.)

Akármikor is tértél meg, remélem növekszel ebben, tanulsz, tanulod, hogy hogyan bánjak a bűnnel. Nem egyre inkább félni, nem egyre jobban tudni a következményeket és a parancsolatot. Hanem hogyan bánsz vele? Szerdán erről beszéltünk. A bűn elveszítette a hatalmát, mert Isten megbocsátott nekünk. Mindig amikor vétkezem 1Ján 1:7-9 megvallom és Isten hű arra, hogy megbocsássa. Nem élek bűntudat alatt. A bűnömnek ez a terhe leesett rólam. Ez az első dolog ahogy bánok a bűnnel: elfogadom a megbocsátást.

Ma egy másik oldaláról szeretnék beszélni annak, hogy hogyan bánunk a bűnnel. Eféz 6:10-11 öltözzétek fel Isten teljes fegyverzetét. Szükségem van egy igazi barátra a kegyelemben, aki segít a bűnnel szemben.  Nem egy tanárra van szükségem aki megszólítja az agyam és beszél az elmémhez és azt monja: így és így. Nem csak erre van szükségem. Nem egy rabszolgahajcsárra aki azt mondja: mi van már, állj már helyre, hagyd abba, hogy képzeled... Nem arra van szükségem, hogy valaki velem jöjjön a bűnömbe. Az, aki ezt teszi barát ugyan, de nem kegyelemben, nem igazságban, nem szeretetben. Annyira a barátod vagyok hogy vétkezni is elmegyek veled együtt. Aztán majd idővel talán történik valami. Nem erre, hanem egy igaz barátra van szükségem kegyelemben.

Miért pont barátra? Mert az ember nem csak az elméje, emlékezete, érzelmei. Nem mondjuk egy költőre van szükségem, aki felkavarja az érzelmeim, hanem egy barátra. Miért? Mert a barát mindezeken a területeken megérint engem. A barátom érvel az elmémmel és igazságot mond nekem amikor a lelkiismeretemről van szó. Lehet, hogy a barátom visszafogja a kezem a gonosztól és azt mondja: ne csináld, ne menj arra, ne élj bűnben, ne élj paráznaságban, barátod vagyok, nem lennék az, ha nem mondanám meg. A vétek ott van az elmémben is, a szememben is, a szavaimban is, a járásomban is. Ezért kell nekem több. Szükségem van egy személyre aki kapcsolatban van velem, aki igaz barátom és bátorít minden területen.

A törvénykezéssel az a baj, hogy  egy területen érint meg. A lelkiismeretem piszkálja. Egy tanítás beszél egy területhez, de nem többhöz, nem végez el egy igazi munkát. Dicsőíteni Istent nagyszerű, de nem a teljesség. Hát, ki az én igaz barátom a kegyelemben? A Szent Szellem. Ő igaz barát a kegyelemben, szól hozzám, bátorít, kihív, segít visszafogni a kezeim a bűntől, segít azt mondani: ne lépj rá arra az útra, ne tegyél egy lépést sem, bízzál, állj meg a hitedben!

Ez a válaszunk a bűnre. A Szent Szellem hatalma az egyetlen válasz a bűnödre. Valld meg és járj a Szent Szellem hatalmában, mert Ő az igazi barát a kegyelemben, mellettem áll, szeret engem és minden területen törődik velem. Amikor imádkozom a Szent Szellemben, akkor az elveszi a bűn erejét. Egyszer csak nincs izma. Ahogy vasmarokkal megfogott az előbb, és én nem tudtam nemet mondani, most képtelen tovább tartani, vezetni, irányítani mert a Szent Szellemben imádkozom. Ezért van az, ha olvasom a Bibliám, a Szellemben, akkor az gyönyörű módon suttogássá halkítja a kísértést. Ezért van az, ha Szent Szellem nélkül olvasom a Bibliát akkor semmilyen hatása nincs rám a bűnömet illetően.

Van itt egy ellentmondás. Isten használhat téged arra, hogy hatalmas áldás legyél embereknek, miközben nem győzöl a bűnöddel szemben. Ez hihetetlen. Én azt gondolnám ez nem lehet. Nem is tetszik. Mégis így van. Lehet, hogy segítség vagy, áldás vagy, de közben elpusztítod magad. 1Kor 1:7 Pál azt mondta: nem szűkölködtök egyetlen ajándékban sem. Minden ajándék megvan, evangelisták, próféták akik prédikálnak, megvan a segítés, könyörület, adakozás ajándéka. Megvan minden amit csak Isten adhat. Ugyanakkor 1Kor 3:1 testiek vagytok mégis. Közben megvan minden ajándék.
Lehet, hogy egy hívő ajándéka áldást jelent valamiben, míg ő gyenge és képtelen igazságban járni.

Láttuk ezt: Bír 16:1 Sámson bement egy prostituálthoz. Aztán az ajándéka használva volt egyből utána, de mi történ ővele? A bűne tönkretette őt, elvette a szolgálatát, mert Bír 16:4 találkozik Delilával, a nővel akinek nem tudott nemet mondani, annyira tetszett neki. Aztán megvakították. (Aztán biztos nem találta már szépnek Delilát - mert vak volt.) Mi történik? Itt van egy hívő aki gyenge, elbukik és Isten használja őt, áldása egész Izraelnek. Mit élt meg Sámson? A győzelmet időnként, de nem élt a győzelemben, hanem gyengeségben és ezzel tönkretette az életét. Lehet, hogy a bűnöd nem ilyen ocsmány, nem ilyen nagy. Lehet nincsenek ekkora következményei, mert a paráznaságra azt mondja, Péld 6:26 az az a bűn ami az embert elszegényíti hihetetlen módon. Lehet, hogy a bűnöd ami kísért téged kicsi dolognak tűnik, de ne engedd, hogy becsapjon, átverjen. Mint a pici horog a vízben. Kicsike, nem is látszik, de a végén van egy damil, a damil végén orsó, azon horgászbot és fogja egy horgász aki halat akar enni. A bűn is ilyen. Kicsinek tűnik, Ésa 30:1 bűnre, bűnt halmozzanak. Bűn bűnt követ. Így működik. Az egyik bűn, követi a másikat. Mindig növekszik, a hazugság növekszik. Egy kicsivel kezded és a végén óriási. Pici lopással kezded és hatalmas lesz. Negatív megjegyzéssel kezded és a végén felnő a keserűség gyökere és sokakat megmérgez. Egy rossz társaságban vagy - növekszik a dolog. 1Kor 15:33 ne légy rossz társaságban! Péld 9:6 legyen eszed! Péld 13:20! Ne légy rossz társaságban! Ne járj kocsmába haverokkal! Ne légy közösségben ahol az emberek negatívak, hazudnak, politizálnak! Légy hívő közösségben, szellemi közösségben, mert az a másik mindig növekszik és végül ránő a fejedre. Rád fog nőni és el fog kapni. A bűn ilyen, ne engedj neki helyet!

Ján 15:15 van egy barátom. Jézus. Szükséged van egy igazi barátra a kegyelemben. Isten az Atya a ki érted küldött a barátod. A Fiú aki eljött érted a barátod és a Szellem aki betölt téged. Ő az igazi báratod, vagy ők a barátod. Róluk van szó.

Rá van szükségem. Ján 3:34 Isten nem mérték szerint adja a szellemet. Isten Szent Szellemét nem kaptad kevésbé mint Pál aposltol, vagy mint Billy Graham, nem kaptál többet mint én, vagy kevesebbet. A Szent Szellemet kaptad, a teljes Személyt. Nem úgy kaptad mint az ószövetségben, Zsolt 51:13 hogy rettegned kellene, hogy elveszíted. Mert Ő szellem aki vleünk van, Eféz 1:13 a pecsét, aki velünk marad a teljesség napjáig. Nem csak egy feladatra kaptuk. Isten elkényeztet minket. Amikor a Szent hajlékot építik, 2Mózes 31 Isten adta a szellemet két embernek arra, hogy megcsináljanak minden fémmunkát és faragást ami a hajlékhoz szükséges volt. Egy bizonyos feladatra kapták. De mi a Szellem teljességét kaptuk, velünk lesz életünk végéig. A Szent Szellemet nem csak egy feladatra kaptuk, hanem az egész életünkre, minden részére. Azért jött, hogy igaz barátunk legyen kegyelemben, Eféz 5:18, erőt adjon, töltekezzetek be vele, a bor helyett, ne legyetek részegek. A Szent Szellem a józanság szelleme, benne járjatok. Ő a mi válaszunk, a Szent Szellem. Amikor jön a bűn, élhetek félelemben. Félelem, a következmények miatt, mi van, ha valaki rájön, hogy  bűnös vagyok, mi fog történni?! Vagy ehelyett fordulhatok a barátomhoz, a Szent Szellemhez aki igaz barátom, velem van mindig. A feleségem jó barátom, hálás vagyok érte, ugyanakkor nincs mindig velem. Nincs velem mindenütt a lelkemben, de a Szent Szellem igen. Őhozzá fordulok és azt mondom: drága Barátom segíts, tölts be! Ez annyira fontos. A Szellem betöltése, tudod miről szól?

Az írás nem azt mondja: a Szent Szellem érvelése, vagy a Szent Szellem megnyugtatása. Vagy mész egy rossz irányba és akkor ott a Szent Szellem elgáncsolása.
Nem ezt mondja, hanem betölt. Ez azt jelenti: átengedem neki az egészet, töltsd be a lelkem minden részét, az emlékeim, mindent! Tölts be teljesen! Nem csak egy részt, nem csak tarts engem vissza valamitől, hanem tölts be teljesen, vezess és óvj meg!  Ezért kérjük tőle: tölts be! Mert egészen szükségem van rá és Ő meg is teszi.