Skip to main content

Békefy Lajos: C.S. Lewis - a keresztyén gondolkodó, író és tudós

Az, amitől mindig is tartottam, végül is bekövetkezett. 1929 nyári szemeszterének idején elfogadtam, elismertem, hogy Isten Isten, letérdeltem és imádkozni kezdtem. Talán ezen az éjszakán én voltam a legelvetettebb és legellenállóbb megtérő egész Angliában". Ki is volt ez az ember, aki megtérését eloször is ilyen teljes odaadásban élte át, mint valamilyen sötétbe ugrást, dacolva minden lehetséges irányzattal, ami a menekülés olcsó vagy tetszetős esélyét kínálta fel?
Több, mint 40 év múlt el Lewis halála óta. Ma is milliószámra olvassák könyveit világszerte. Rendkívüli képessége volt arra, hogy a keresztyén hitigazságokat egyszerű nyelven, találó példákkal tegye közérthetővé. Sokak számára, akár a tudomány területén is lehetővé tette a keresztyénség megértését és elfogadását. Több területen is rendkívülit alkotott. Irodalomtudósként világhírnek örvend, mint aki a középkori allegórikus szerelmi költészetet tárta fel, Milton Elveszett paradicsomát elemezte, felkutatta hatalmas kötetben a középkor és a reneszánsz világképét, és költészetét. Vallási könyvek szerzőjeként milliók számára hozta közel a hitigazságokat és a teológiai kérdéseket, legfőképpen az élő Istent. Sok neves személy tért meg meggyőző bizonyságtétele nyomán: írók, tudósok, értelmiségiek, de sok kevésbé művelt ember is. Magukénak érzik gondolatait a református, evangélikus, szabadegyházi teológusok, prédikátorok, katolikus püspökök és kardinálisok is. Most pedig világszerte milliókat szólít meg a nagy szenzációként várt és üdvözölt Narnia-filmmel.

CSLewis