Skip to main content

Bűn

Bűn:

Görög: hamartema: (főnév) bűn, bűnös cselekedet és az engedetlenség cselekedete (Márk 3:28-29; 4:19; Róma 3:25; 1Kor. 6:18; 2Péter 1:9).

hamartia: (főnév) bűn, bűnös cselekedet.

1. szó szerinti jelentése; a cél hiánya; nem Isten parancsolatai szerint élni, a keresztény élet elve, nem Isten természete és jelleme szerinti, ahogy le van írva Isten Igéjében; nem az Isten által leleplezett Igében élünk és nem abban amit Isten Igéje mond vagy ellenkezőleg élünk, mint Isten természete és jelleme (Róma 3:9; 5:12-13,20; 6:1-2; 7:7,8,9,11,13).

2. a bűnös test uralma (Róma 5:21; 6:12,14,17; 7:11,14,17,20; 1Kor. 15:56; Zsidók 3:13; 11:25; 12:4).

Hasonlítsd össze 1Mózes 3, Zsoltár 39:5b; Pr. 7:20; Ézsaiás 1:5a-6; Ézsaiás 53:6a; 59:2,13; 64:6; Jer. 17:9; Gal. 3:22; 1János 1:9-10; 1Kor. 6:9,10; 10:1-3; Gal. 5:19-21; Ef. 5:5; Jel. 21:8). 

A tudatlanság bűnei: megszegni Isten Igéjének rendelkezéseit, habár nem ismerjük azt, vagy ha tudatában vagyunk annak (3Mózes 5:17; Lukács 12:48; Csel. 17:30; 1János 2:15-17); a Régi Búnös Természet vágymintái és cselekedetei.

Halálos bűn: amikor egy hívő folyamatosan egy bűnben él, megbánás nélkül, Isten megbünteti őt a bűn miatt, de először fenyíteni fogja a személyt, hogy elhagyja a bűnt és helyreálljon az Istennel való kapcsolata (Zsidók 12:1-15); ha a hívő folytatja a bűnben,a ddig a pontig, ahol már nem tud helyreállni Istennel, végezetül Isten a mennybe fogja vinni őt, nem mint büntetés, hanem mert nem Isten szerint való bizonysága van és a nevét bemocskolta és ez a hívő személyes hasznára válik (Isten megvédi őt önmagától); (2Sámuel 12:1-15; Zsoltár 118:17; Csel. 5:1-11; 1Kor. 11:30; 1János 5:16; Jel. 2:21-23).

A törvénytelenség bűne: lásd törvénytelenség

Az elhanyagolás bűne: nem tenni meg valamit amit meg kéne tennünk.

A megbizatás bűne: megtenni valamit, amit nem kéne megtennünk.

A romlottság bűne: lásd romlottság.

Megbocsáthatatlan bűn: a megbocsáthatatlan bűn a hitetlen számára van, aki elutasította Krisztust, mint Megváltót és eltasítja a Szent Szellemet, aki megpróbálja meggyőzni őt, hogy fogadja el Krisztust Megváltójának (Márk 3:29).

Elmebeli bűn: amikor a hívő bűnt követ el az elméjében egy külső cselekedet nélkül (Máté 5:28).

Nyilvánvaló bűn: a bűn külső cselekedete.

Szóbeli bűn: szavakkal elkövetett bűnök

Fizikai bűn: valaki a fizikai testével követ el bűnt vagy képesség rá

A tudatlanság bűne: amikor valaki úgy követ el bűnt, hogy nem ismeri fel, hogy Isten szemei előtt tette azt.

A következő versek megmutatnak néhány bűnt: 1Kor. 6:9b,10; Gal. 5:19-21.

Lásd: romlottság, és törvénytelenség.