Skip to main content

Bűnbocsánat népe

    A nép, mely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer.   Ésaiás 33, 24.

    Krisztus országa nem kárhoztatás. Nem azért jött, hogy kárhoztasson, hanem hogy bűnbocsánattal megtartson. Az Ő országában senki sincs bűnbocsánat nélkül. Krisztus országa nem valami üres pusztaság. Csak bűnösök juthatnak belé. Mivel pedig bűneikben nem élhetnek,    bűnbocsánatot kell nyerniök. Krisztus tehát csak bűnösöket fogad országába. A "szenteket" nem ereszti be. Kifújja őket, mint a polyvát. Kitaszít egyházából minden ön-szentet. Ámde a bűnösök, mikor bejutnak immár nem bűnösök. Krisztus betakarja őket palástjával mondván: Vétkeztél, de én megbocsátom s elfedezem bűnödet. - A bűn megvan ugyan, de az Úr nem tekinti, hanem elfedezi, nem rója fel, hanem megbocsátja. Így lesz a bűnösből élő, valóságos szent, - a Krisztus tagja.

         Látod, Isten szívünket,
         Tudod erőtlenségünket;
         Bűnünket számba ne vegyed,
         Várjuk kegyelmességedet.