Skip to main content

Babits Mihály - Jónás könyve

Jónás harca morális harc Isten és Ninive, a két hatalom között. Példája azt mutatja, hogy a két hatalom közt tönkremenni nem akaró, de nem az előírt, hanem a maga által értelmesnek ítélt utat választó embernek fel kell adnia önzését, büszkeségét, saját útját, és vissza kell találnia Istenhez ahhoz, hogy megmeneküljön.
Jónásnak meg kell tanulnia azáltal, amit átél, hogy Isten jósága nem korlátozódik Izraelre, hanem mindenkire érvényes, aki töredelmesen hozzá fordul. A bűnbánatra meglepően kész niniveiek, de az istenfélő tengerészek is arra példák, hogy az Izraelen kívüli emberek nem mindenestől elvetendők.
A hal gyomrában lévő Jónás annak a megtapasztalásnak vált jelképévé amiben azóta is számtalan embernek része van: Isten megengedi, hogy emberek a kétségek mélységébe, sőt a halál határához jussanak azért, hogy feladják önző énüket, büszkeségüket, észrevegyék, hogy Isten nélkül semmire sem képesek. Az alázatos embert Isten megszabadítja minden bajtól, és az Ő egész világot átfogó szeretetének eleven tanujává változtatja.
Eredeti kézirat

Babits-JonasKonyve